Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verplaatsingsverbod tweekleppigen Oosterschelde

Datum nieuwsfeit: 15-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regeling verplaatsingsverbod tweekleppigen Oosterschelde dd. 15-05-2001 15:30 uur

15 mei 2001

Toelichting

Er doet zich momenteel een abnormale sterfte voor van mosselen in het westelijk deel van de Oosterschelde. De oorzaak van deze sterfte is vooralsnog niet bekend. Daar er mogelijk sprake is van een besmettelijke ziekte bij tweekleppigen zoals genoemd in artikel 8a van de Regeling aanwijzing besmettelijke dierziekten, is het noodzakelijk maatregelen te nemen. Hoewel de sterfte zich uitsluitend voordoet bij mosselen wordt de regeling uitgebreid tot alle tweekleppige weekdieren in het betrokken gebied, aangezien er een gerede kans bestaat dat in geval van een besmettelijke ziekte ook andere soorten tweekleppigen aangetast kunnen worden.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de ziekte wordt op grond van de artikelen 17 en 30 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren een verplaatsingsverbod ingesteld. Op grond van deze regeling is het verboden de tweekleppige weekdieren in het westelijke deel van de Oosterschelde op welke manier dan ook te verplaatsen. Dit om te voorkomen dat ingeval van een besmettelijke ziekte deze zich kan verspreiden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn nr. 95/70/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1995 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren (PbEG L 332);

Gelet op de artikelen 17, 30 en artikel 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

Het is verboden tweekleppige weekdieren (Lamelbranchiata) te verplaatsen binnen of vanuit het deel van de Oosterschelde, inclusief de noordelijke tak van de Oosterschelde, dat zich bevindt ten westen van de kortste verbindingslijn over het water tussen Yerseke en Gorishoek.

Artikel 2

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling verplaatsingsverbod tweekleppigen Oosterschelde.

Artikel 3

Deze regeling wordt op 15 mei 2001 om 15:30 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Regelingreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie