Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financieel jaarverslag van het rijk 2000

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN HET RIJK 2000Persberichtnr.


01/131


Den Haag

16 mei 2001

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN HET RIJK 2000

Mede dankzij een economische groei van 4% en het gevoerde financiële beleid is het jaar 2000 met goede resultaten afgesloten. Het was mogelijk 8 miljard gulden vrij te maken voor nieuw beleid, de inkomsten vielen ruim 18 miljard hoger uit dan verwacht, er werd een overschot gerealiseerd van 1,5% BBP en de EMU-schuld werd verder verlaagd tot 56% van het BBP. Dit zijn de hoofdpunten van het Financieel Jaarverslag van het Rijk over het jaar 2000 dat minister Zalm vandaag, de derde woensdag in mei, aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar lag in 2000 de economische groei rond de vier procent. De groei is uitgekomen op 4%, dat is 1,5% hoger dan bij het opstellen van de Miljoenennota 2000 door het Centraal Planbureau werd verwacht. Export, investeringen en particulieren consumptie waren de motoren onder de groei. De lonen in de marktsector stegen gemiddeld met 3,3% (0,3% meer dan verwacht), de inflatie was met 2,6% een procent punt hoger dan veracht. Ook de rente was met 5,4% een fractie hoger dan verwacht (5,25%). Het aantal werklozen kwam met 267.000 lager uit dan door het CPB was verwacht (280.000).

Door de gunstige ontwikkeling van de economie en de lagere staatsschuld werd er minder geld uitgegeven aan sociale zekerheid (uitkeringen) en rente. Hierdoor was het mogelijk om in 2000 voor bijna 8 miljard extra in te zetten voor prioriteiten. Samen met de 5,3 miljard die in het Regeerakkoord voor 2000 was gereserveerd, kwamen de intensiveringen in 2000 uit op 13,2 miljard gulden. De totale intensivering zijn verdeeld over de volgende clusters:
* Onderwijs : 3,1 mrd (voor o.a. klassenverkleining, arbeidsmarkt en inventaris);

* Zorg : 2,0 mrd (aanpak wachtlijsten, verlagen werkdruk, organisatie);

* Werk & inkomen : 1,5 mrd (ID-banen, ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden);

* Infrastructuur/Natuur & Milieu : 2,7 mrd. (aanpak congestie, aankoop natuur);

* Veiligheid & leefbaarheid : 1,4 mrd: (meer agenten, inburgering, justitiële keten);

* Internat & Defensie : 1,2 mrd (vredesoperaties, EU veiligheids/defensiebeleid);

* Diversen : 1,4 mrd (tegoeden WO II, monumentenzorg, sport).
De totale netto uitgaven van het Rijk bedroegen in 2000 bijna 345 miljard gulden. Bij het afsluiten van het jaar 2000 bleek dat de feitelijke uitgaven 2 miljard lager uitkwamen dan de uitgavenplafonds.

De inkomsten van het rijk bedroegen in 2000 ruim 350 miljard gulden, en kwamen daarmee 18,5 miljard hoger uit dan geraamd in de Miljoenennota 2000. Zowel bij belastingen (11,6 mrd.), premies (5,9 mrd.), als bij de gasbaten (0,9 mrd.) waren de inkomsten hoger dan verwacht. Bij de belastingen zijn de grootste stijgingen te zien bij de vennootschapsbelasting (3,7 mrd.), de omzetbelasting (2,6 mrd.) en de loon- en inkomstenbelastingen (1,7 mrd.). De hogere inkomsten worden met name verklaard door de hogere economische groei dan verwacht. Hierdoor zijn er meer mensen aan het werk (meer premies en inkomstenbelasting), zijn de bedrijfsresultaten beter (meer vennootschapsbelasting) en wordt er meer besteed (meer omzetbelasting). De hoger gasbaten zijn een gevolg van de hogere olieprijs en hogere dollarkoers.

In september 1999 werd in de Miljoenennota 2000 verwacht dat het jaar 2000 met een negatief EMU-saldo ofwel een tekort van 0,5% BBP zou worden afgesloten. Door de meevallende ontwikkelingen van de inkomsten was het mogelijk om het jaar met een positief saldo, een overschot van
1,5% BBP af te sluiten. De EMU-schuld daalde in 2000 verder tot 56,3% BBP, hetgeen overeenkomt met 497 miljard gulden. De schuld kwam hiermee voor het eerst onder de referentiewaarde van 60% zoals geformuleerd in het Verdrag van Maastricht. Eind 1999 bedroeg de schuld nog 63% of 521 miljard.

Minister Zalm heeft dit jaar voor de tweede keer op de derde woensdag in mei het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. Vorig jaar was er nog sprake van een proeve, dit jaar is er sprake van een echt jaarverslag van het Rijk. De versnelling van het jaarverslag, van september naar mei, is hiermee voltooid. De volgende stap is een betere aansluiting van het Jaarverslag bij de Miljoenennota, Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording. In september van dit jaar wordt de eerste begroting in de nieuwe opzet gepresenteerd. Bij de begroting 2002 staan de vragen centraal: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?, Wat mag het kosten?. Daarmee is naast het geld ook het beleid uitgangspunt voor de begroting. In mei 2003 worden de eerste departementale Jaarverslagen in de nieuwe opzet ingediend. Dan worden over het jaar 2002 de vragen beantwoord Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan?, Wat heeft dat gekost?. Binnenkort wordt een voortgangsrapportage over VBTB aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het Financieel Jaarverslag van het Rijk alsmede de departementale jaarverslagen staan op Internet: www.minfin.nl (vanaf woensdag 16 mei
a.s. circa 16.30 uur). Vragen over de departementale jaarverslagen kunnen rechtstreeks bij de directie voorlichting van het betreffende departement worden voorgelegd.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie