Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres Nieuwe eisen aan het bestemmingsplan in Arnhem

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

congres Nieuwe eisen aan het bestemmingsplan. Hierbij zijn van belang de volgende kernwoorden: bestemmingsplan, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planvorming, fundamentele herziening, WRO, zelfstandige projectprocedure, Vijfde Nota, planologie, congres, symposium, studiedag, conferentie

Woensdag 16 mei 2001 Musis Sacrum te Arnhem

Congres
Nieuwe eisen aan het bestemmingsplan
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)
* Invloed van de Vijfde nota

* Bestemmingsplannen voor stad, land en water
* Het bestemmingsplan in de fundamentele herziening van de WRO
* Relatie met de zelfstandige projectprocedure
* Digitale bestemmingsplannen

* Op handhaving gerichte bestemmingsplannen
Uw dagvoorzitter:
dr. J.W. van Zundert

Voor dit congres zijn 4 punten te behalen voor de Nederlandse Orde van Advocaten


Nieuwe eisen aan het bestemmingsplan
De ruimtelijke ordening staat sterk onder invloed van nieuwe ontwikkelingen. Aan het bestemmingsplan, als traditioneel instrument van ruimtelijke ordening, worden steeds weer nieuwe eisen gesteld. De afstemming op het nieuwe rijksplanologisch beleid, de coördinatie ten opzichte van het milieubeleid, nieuw beleid voor landelijke gebieden, de samenhang met convenanten en overeenkomsten over bouwproductie en planrealisatie, zowel met de rijksoverheid als met projectontwikkelaars, de vergoeding en het verhaal van planschade, de juridisering en de handhavingsproblematiek, stellen hoge eisen aan degenen die betrokken zijn bij het gemeentelijk ruimtelijk beleid. In het gemeentelijk beleid wordt vooral energie gestoken in integrale bestemmingsplannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen: woon- en werkgebieden. De beleidsbepaling ten aanzien van incidentele vraagstukken vindt in toenemende mate plaats met toepassing van de zelfstandige projectprocedure. Knelpunten in de bestemmingsplanpraktijk vormen de relatie met het milieubeleid en het grondbeleid, de bestemmingsplanprocedure en de handhaving. In de aangekondigde fundamentele herziening van de WRO wordt ook de instrumentele betekenis van het bestemmingsplan herijkt.

De handhaving van het bestemmingsplan
De handhaving van het bestemmingsplan is niet in de WRO zelf geregeld, maar in de Algemene wet bestuursrecht, althans wat de sanctionering van de handhaving betreft. Ten aanzien van bouwactiviteiten kent het stelsel van de ruimtelijke ordening een preventieve controle via de bouwvergunning. Op bouwen zonder of in afwijking van een bouwvergunning en op het gebruik in strijd met het bestemmingsplan, kan met repressieve handhavingsinstrumenten worden gereageerd. Het handhavingsbeleid en de knelpunten bij handhaving, ook van het bestemmingsplan, is als gevolg van recente gebeurtenissen extra in de maatschappelijke en politieke belangstelling komen te staan.

Het congres
Tijdens het congres krijgt u antwoord op de volgende vragen:
* Wat zijn de voorwaarden waaraan het moderne bestemmingsplan moet voldoen?

* Welke aanpak is vereist om het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedures te laten voldoen aan deze voorwaarden?
* Is het bestemmingsplan nog een adequaat handhavings- en beleidsinstrument?

* Wat zijn de consequenties van de zelfstandige projectprocedure?
* Is het bestemmingsplan in het buitengebied ook in reconstructie?
* Wat is de rol van de waterparagraaf in het bestemmingsplan?
* Is het bestemmingsplan handhaafbaar (te maken)?
Voor wie is dit congres van belang?
Het congres is met name interessant voor:

* beleidsmedewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening, grondzaken, stedenbouw en volkshuisvesting van gemeenten, waterschappen en provincies;

* directie en management van projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwverenigingen;

* juridisch beleidsmedewerkers van afdelingen grondzaken van gemeenten;

* stedenbouwkundigen;

* adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening, grondzaken, stedenbouw en volkshuisvesting;

* advocaten.Programma
9.30 Ontvangst deelnemers

10.00 Opening door de dagvoorzitter
dr. J.W. van Zundert, Universiteit Twente / Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen te Enschede

10.10 Het bestemmingsplan als beleidsinstrument
* Het bestemmingsplan als coördinatie-instrument
* Bestemmingsplan en milieubeleid

* Het bestemmingsplan als grondbeleidsinstrument
* De toekomst van het bestemmingsplan in de fundamentele herziening van de WRO
dr. J.W. van Zundert, Universiteit Twente / Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen te Enschede

11.00 De keuze tussen bestemmingsplan en zelfstandige projectprocedure

* Ruimtelijke besluitvorming via bestemmingsplan of projectprocedure: voor- en nadelen van beide wegen
* De zelfstandige projectprocedure en de fundamentele herziening van de WRO

* Is art. 19 WRO nog wel nodig?
mr. ing. Th. Peters, universitair docent Katholieke Universiteit Brabant, proefschrift: Sturen met ruimtelijke structuren. De meerwaarde van een gemeentelijke projectprocedure in de WRO.

11.30 Koffiepauze

11.50 Digitale bestemmingsplannen

* Uitwisseling van digitale bestemmingsplannen; waarom, met wie?
* Wat is de rol van het Informatie Model Ruimtelijke Ordening, IMRO?
* Opzet en aanpak; voordelen

* Naar digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen
* Ruimtelijke plannen op het internet?

* De WRO en digitale bestemmingsplannen
Ir. R.A. Jekel, stedebouwkundige, Sonsbeek Adviseurs BV te Arnhem, tevens vertegenwoordiger namens de bnSP bij de totstandkoming van het IMRO

12.20 Mogelijkheid tot het stellen van vragen

12.45 Lunch

14.00

* Het bestemmingsplan voor het buitengebied ook in reconstructie?
* Nieuw beleid op verschillende niveau's en vanuit verschillende sectoren en de betekenis daarvan voor het bestemmingsplan buitengebied

* Onderscheid tussen beheer van bestaande waarden / functies en de 'ruimte' voor nieuwe ontwikkelingen

* (Hernieuwde) aanpassingen ten behoeve van 'reconstructieplannen'? ir. H. Verdijk, senior beleidsadviseur en projectcoördinator landelijk gebied, Croonen Adviseurs, Rosmalen

14.30 De waterparagraaf in het bestemmingsplan

* Waterbelangen en diverse planvormen

* Bestemmingsplan: een co-productie van gemeente en waterschap? Ing. W.A. Joosten, Sectorhoofd watersysteem, Waterschap Regge & Dinkel

15.00 Pauze

15.20 Is het bestemmingsplan te handhaven?

* Wat staat de handhaving van het bestemmingsplan in de weg?
* Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het bestemmingsplan handhaafbaar te maken?
mr. B.G. Bults, afdeling bestuursaangelegenheden, Rijksplanologische dienst

15.50 Discussie

16.30 Afsluiting van het congres en uitnodiging voor een borrelDatum en plaats
Woensdag 16 mei 2001 in het Musis Sacrum te Arnhem.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van het seminar ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen 450,- (fl. 991,86) per persoon exclusief BTW. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide documentatie inbegrepen.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Aukje Bovend'eerdt
Telefoon 040 - 212 94 99
e-mail aukje@ckc-seminars.nlinfo@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie