Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese kwaliteitslabels voor vis dichterbij?

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Europese kwaliteitslabels voor vis dichterbij?

IJmuiden - Het tweede jaar van de Europese Concerted Action "Fish Quality Labelling and Monitoring" (CA-FQLM) is afgesloten. De coördinator van de CA-FQLM Joop Luten, (hoofd afdeling Milieu, Kwaliteit, Technologie en Voeding van het RIVO), geeft in zijn jaarverslag aan dat een stap voorwaarts is gemaakt in de discussie over kwaliteitslabels voor aangelande verse vis in Europa.

Uit een uitgebreide enquête, gehouden in 2000 onder de actoren van de visserijketen in totaal 12 Europese landen, is naar voren gekomen dat in de keten vooral behoefte bestaat aan informatie over de gevangen vissoort, afmeting, vangstdatum, versheid, vangstgebied en de plaats waar de vis als eerste wordt aangeland.

Reeds in het eerste jaar van de CA-FQLM was duidelijk dat er behoefte bestond aan een technisch kwaliteitslabel waarin informatie aanwezig was over de versheid van vis, vangstdatum en vangstlocatie. Deze opvatting was vooral gebaseerd op de discussie tussen Europese onderzoekers en enkele actoren in de keten. De resultaten van de Europese enquête ondersteunen deze visie.

"Dit is voor ons dan ook de reden" vervolgt Joop Luten "om op donderdag 3 mei in Nederland een Europese CA-FQLM workshop te houden met als voornaamste doelgroepen vertegenwoordigers van vissers en afslagen in Europa". Het voorlopige thema van deze workshop is "Good manufacturing practice on board/auctions essential for traceable quality labelling!?". Op basis van een CA-FQLM werkdocument, waaraan thans de laatste hand wordt gelegd en een aantal korte presentaties zal nagegaan worden op welke wijze de benodigde informatie, waaraan in keten behoefte is, door de vissers en afslagen gerealiseerd kan worden.
Een deel van de workshop zal voorgezeten worden van Nils Whichmann van Europêche (European Fishermen's Association). De dag zal uitmonden in een aantal aanbevelingen ten aanzien van kwaliteitslabels. De uitkomsten van deze workshop zullen meegenomen worden in de Europese discussie over traceerbaarheid van visproducten door de gehele keten. Daarom staat in het najaar een tweede workshop gepland, die gezamenlijk wordt gehouden met een bijeenkomst van de Concerted Action Tracefish. In deze workshop gaat het vooral om de visie op kwaliteitslabels van retailers (supermarkt), catering, consumentenorganisaties en verwerkers van vis.

Dit sluit ook aan bij een ander resultaat van het tweede jaar van de CA-FQLM, waarin een overzicht van onderzoek dat tot nu toe onder consumenten uitgevoerd is in een aantal Europese landen. Hieruit blijkt dat vis door de consument als een gezond en belangrijk voedingsmiddel wordt beschouwd. Ook blijkt dat vooral oudere mensen vis consumeren. Het bereiden van vis is voor de consument nog steeds een drempel om vis te eten. Prijs en versheid zijn belangrijke aspecten voor de consumenten als het gaat om het wel dan niet kopen van vis. Wel werd duidelijk dat Europees onderzoek nodig is om goed in kaart te brengen welke factoren een rol spelen als het gaat om de verwachte en ondervonden kwaliteit van vis bij de consument. Een voorstel in deze richting wordt inmiddels bij de EU ingediend.

In de twee afgelopen jaren van de CA-FQLM is voor de kwaliteitsbeoordeling door de Kwaliteits Index Methode (KIM) een steeds groter draagvlak ontstaan in Europa. Ook in het tweede jaar werden met enkele Europese onderzoekspraktijkvoorbeelden getoond hoe een goede behandeling aan boord en een kwaliteitsbeoordeling bij aanlanding door KIM kunnen bijdragen aan een technisch kwaliteitslabel. Uitbreiding van KIM naar meer vissoorten, opleidingsfaciliteiten in Europa, afstemming op EU handelsnormen, ontwikkeling van hand held instrumentatie werden daarbij als belangrijke volgende stappen genoemd in het proces voor KIM implementatie.
Verheugend was het ook om te constateren dat de deelname vanuit de Europese visserijketen sectoren aan de CA-FQLM in 2000 toegenomen was. In de jaarlijkse plenaire bijeenkomst van 2000 was bijna 40% van de deelnemers afkomstig uit de visserijketen.

Meer informatie over de CA-FQLM is te vinden op www.fqlm.nl/. Het jaarverslag is te bestellen bij het secretariaat van de CA-FQLM ((m.h.vanderputte@rivo.wag)-ur.nl) tegen een bedrag van fl. 60,-.

23 februari 2001,

Joop Luten

© RIVO, last update 19 February 2001 Wageningen UR

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie