Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag raadsvergadering Bergschenhoek

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bergschenhoek

Openbare raadsvergadering van 07 mei 2001 20:00 uur

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeen-teraad op tot het houden van een openbare vergadering op 7 mei 2001 om 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Berg-weg-noord 39.

Bergschenhoek, 27 april 2001.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.2. Spreekrechtbijeenkomst.3. Aanwijzing eerststemmend lid.


4. Notulen van de vergadering van 26 maart 2001.

5. Notulen van de vergadering van 9 april 2001.

6. Ingekomen stukken en mededelingen.


7. Evaluatie jumelage. (no. 535)


8. Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio. (no. 536)

9. Krediet aankoop beheerprogramma's. (no. 537)

10. Overdracht gronden Van Vredenburchlaan. (no. 538)

11. Nota waardering en afschrijving vaste activa. (no. 539)

12. Vaststellen definitieve OZB-tarieven 2001 e.a. (no. 540)

13. Liquidatie bestuursacademie Zuid-Holland. (no. 541)

14. Wijziging tarieventabel legesverordening 2001. (no. 542)

15. Wijziging begroting. (no. 543)


16. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf dinsdag 1 mei a.s..
b. voor een ieder, in de hal van het gemeentehuis, op donderdag 3 mei a.s., gedurende de kantooruren. Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen voor het (de) betreffende stuk(ken).

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie