Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbetering welzijnswerk Trouwlaan/Uitvindersbuurt Tilburg

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

14-04-2001

Betere afstemming en samenwerking nodig in welzijnswerk Trouwlaan / Uitvindersbuurt

Trouwlaan / Uitvindersbuurt is een wijk waarin de laatste jaren de problematiek (sociaal, ruimtelijk) groot is gebleken. Deze problemen moeten nodig worden aangepakt. Daarom heeft de gemeente samen met de wijkorganisatie, de woningcorporaties, de politie en allerlei andere partners in de wijk een wijkontwikkelingsplan gemaakt. Doel van het wijkontwikkelingsplan is de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De drie belangrijke speerpunten uit het WOP zijn: de Brede school, de herstructurering van een deel van de wijk en buurtregie.

Bij alle drie de speerpunten speelt de wijkorganisatie Trouwlaan/ Uitvindersbuurt een belangrijke rol. Daarbij staat een goede samenwerking tussen de gemeente, de Twern en de wijkorganisatie centraal. Daarom is in juni 2000 begonnen met een kwaliteitsonderzoek waarin vanuit het oogpunt van de wijkorganisatie deze samenwerking nader wordt bekeken.
In het onderzoek is de kwaliteit van het werk van de gemeente, de Twern en de wijkorganisatie bekeken.
Als uitkomst van het kwaliteitsonderzoek zijn enkele verbeterpunten geformuleerd die resulteren in een traject waarbij aansluiting wordt gezocht met het ontwikkelingstraject voor het multi-functioneel wijkcentrumconcept. Het college van B&W heeft op 14 mei j.l. het kwaliteitsonderzoek en het voorgestelde vervolgtraject vastgesteld.

Kwaliteitsonderzoek
Het kwaliteitsonderzoek heeft plaatsgevonden tussen juni 2000 en nu. Uitgangspunt is dat de betrokken partners hun prestaties willen verbeteren. De belangrijkste verbeterpunten zijn:
- Herzien van de aansturing. Een nieuwe organisatie vorm moet leiden tot beter gestructureerd welzijnswerk in de wijk
- Korte termijn verbeteringen . Goede afspraken maken en beter samenwerken.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- samenwerking tussen verschillende organisaties;
- bepalen van basistaken in de wijk in samenspraak met organisaties en gebruikers;

- komen tot afstemming en integratie van activiteiten;
- een sterk naar buiten gericht beleid op straat- en buurtniveau;
- betrokkenheid van de gebruikers van een wijkcentrum waarborgen.
Interim bestuur wijkorganisatie
Het kwaliteitsonderzoek heeft zich gericht op de samenwerking tussen de gemeente, de Twern en de wijkorganisatie. Alle drie de partners onderschrijven de resultaten uit het onderzoek en vinden dat de samenwerking beter kan. Van alledrie de partners maar van de wijkorganisatie in het bijzonder wordt veel gevraagd. Het bestuur is van mening dat de vernieuwing in de wijk ook dient te bestaan uit een personele vernieuwing. Daarom treedt het bestuur per 1 juni 2001 af.

Hoe nu verder
De gemeente, de Twern en de wijkorganisatie werken samen aan een nieuwe opzet voor de wijkorganisatie. Het plan voor aanpak zal voor november 2001 klaar zijn. In het plan van aanpak zal een relatie worden gelegd met de ontwikkeling van een multi- functioneel wijkcentrum.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie