Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nationale Havenraad presenteert rapport aan Netelenbos

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

MINVNW: Nationale Havenraad presenteert rapport aan Netelenbos


NEDERLANDSE ZEEHAVENS KIEZEN VOOR STRATEGISCHE SAMENWERKING

De voorzitter van de Nationale Havenraad (NHR), Arie van der Hek, heeft op woensdag 16 mei in Den Haag aan minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat het rapport 'Nederland Havenland' overhandigd. Hierin is de strategie van de gezamenlijke Nederlandse zeehavens neergelegd. De NHR is het overleg- en adviesorgaan van de Nederlandse zeehavenbeheerders, het havenbedrijfsleven en de overheid. De gepresenteerde strategie is gericht op intensivering van de samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens, met behoud van gezonde onderlinge concurrentie.

Internationale concurrentie
Van der Hek benadrukte dat anno 2001 de Nederlandse zeehavens opereren in een internationale markt die wordt gekenmerkt door hevige concurrentie. Nederland wordt door de Raad gezien als een samenhangend havennetwerk, dat een aanbod presenteert dat uniek is in ons werelddeel. Belangrijke bouwstenen: de gunstige ligging van ons land, de waterwegen naar het Europese achterland als concurrentievoordeel, de aanwezigheid van de Europese marktleider, een keuze aan gespecialiseerde havens met hoogwaardige dienstverlening, een professionele transportsector en een goed ontwikkelde kennisinfrastructuur. De zeehavens verwachten dat samenwerking hun concurrentiepositie zal versterken.

Nieuwe samenwerking
De intensivering van de samenwerking wordt ingezet om beter het hoofd te kunnen bieden aan de scherper wordende buitenlandse concurrentie en om de schaarse ruimte en infrastructuur optimaal te kunnen benutten. Op de volgende terreinen starten de zeehavens met nieuwe samenwerkingsprojecten:

- ICT-toepassingen in havenmanagement en goederenlogistiek
- Promotie van de zeehavens als aantrekkelijke vestigingsplaats voor industrie

- Efficiënte en duurzame bereikbaarheid

- Kwaliteitshaven: milieu, veiligheid en leefbaarheid; maritieme kwaliteit

- Coördinatie van inbreng in internationale organisaties
Grote waarde
De NHR-voorzitter signaleerde dat in Nederland lang niet iedereen zich voldoende bewust is van de grote waarde die de zeehavens voor de Nederlandse en Europese samenleving vertegenwoordigen. Naast hun bijdrage aan BNP en werkgelegenheid, is de waarde van de zeehavens tevens gelegen in hun voorwaardenscheppende rol voor industrie en handel in ons land. Die rol is niet in cijfers uit te drukken, maar bepaalt wel in belangrijke mate het vestigingsklimaat in ons land. Om hun economische functie beter voor het voetlicht te brengen, zijn de samenwerkende zeehavens van plan de komende maanden en jaren wat meer van zich te laten horen. Op basis van het rapport Nederland Havenland start een voorlichtingscampagne om kennis en begrip over de economische en maatschappelijke functies van de zeehavens binnen de samenleving te vergroten. Het rapport bevat de argumenten die daarbij in de ogen van de Raad centraal staan.

Infrastructurele wensen
Tot de terreinen waarop de zeehavengebieden willen samenwerken behoort nadrukkelijk ook de omgang met de nationale overheid en met de Nederlandse samenleving als geheel. Wat de nationale overheid betreft: in Nederland Havenland presenteert de Nationale Havenraad een gezamenlijk opgestelde, realistische wensenlijst met de meest noodzakelijke infrastructurele voorzieningen. Voor de in de zeehavengebieden noodzakelijke infrastructuur wordt van de rijksoverheid een bedrag van ruim 11 miljard gulden gevraagd. Het gaat om ruimte voor groei en voorzieningen voor transport van maritieme goederen die, zo vinden de zeehavens, de komende tien jaar moeten worden gerealiseerd. NHR-voorzitter Van der Hek benadrukte dat het hier gaat om een zorgvuldig en kritisch samengestelde gemeenschappelijke prioriteitenlijst, niet om een uitputtende opsomming van alle wensen die in de verschillende havenregio's leven.

Voor nadere inlichtingen:
Nationale Havenraad, drs. J.M. Dekkers (algemeen secretaris) Postbus 20903
2500 EX Den Haag
Tel: 070 - 3517615
Fax: 070 - 3517600
e-mail: (jos.dekkers@nhr.cend.minvenw.nl)

16 mei 01 11:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie