Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen onthouden goedkeuring aan bestemmingsplan

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 16 mei 2001 Persbericht nr.95

GS onthouden goedkeuring aan bestemmingsplan "Middelstum Rondweg"

GS hebben afgelopen vrijdag 11 mei besloten goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan "Middelstum Rondweg" van de gemeente Loppersum. Belangrijkste reden hiervoor is de aantasting van het open landschap en het karakter van Fraamklap door de aanleg van vaste bruggen over het Boterdiep en de Westerwijtwerdermaar ten behoeve van een rondweg om Middelstum. GS verwachten overigens dat er alsnog een rondweg komt, die in landschappelijk opzicht beter inpasbaar is en zijn bereid substantieel bij te dragen in de meerkosten die een betere landschappelijke inpassing met zich meebrengt. Dit besluit is genomen na bestuurlijk overleg met de gemeente Loppersum.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Middelstum rondweg" voorziet in de aanleg van een wegomlegging in de provinciale weg N996 rond het dorp Middelstum. Met de rondweg wordt beoogd het dorp Middelstum verkeersluw te maken en het bedrijventerrein Boerdam beter te ontsluiten. Het plan gaat om budgettaire redenen uit van de aanleg van vaste bruggen over het Westerwijtwerdermaar en over het deels te verleggen Boterdiep. Deze bruggen dienen in verband met de minimale doorvaarthoogte ca.3 meter boven maaiveldhoogte te worden aangelegd. Hierdoor wordt het open landschap en het karakter van Fraamklap aangetast. Dit is voor de gemeente en de Provincie aanleiding geweest om een gezamenlijke projectgroep in het leven te roepen die de mogelijkheden onderzoekt naar alternatieve tracés al dan niet in combinatie met beweegbare bruggen. De resultaten van het onderzoek zijn op dit moment nog indicatief maar het is nu al duidelijk dat een betere landschappelijke inpassing aanzienlijke meerkosten met zich meebrengt.

Convenant

De gemeente Loppersum en de Provincie Groningen hebben in 1998 een convenant gesloten inzake het realiseren van deze wegomlegging rond het dorp Middelstum. In het convenant is opgenomen wie welke kosten zal dragen. Door de onthouding van goedkeuring aan het bestemmingsplan is dit convenant niet van de baan. De Provincie is nog steeds bereid haar financiële verplichtingen na te komen en zelfs meer dan dat, als wordt gezorgd voor een betere landschappelijke inpassing.

POP

De Commissie Bestemmingsplannen heeft aan GS geadviseerd het plan goed te keuren, tenzij GS het niet aannemelijk zouden vinden dat de rondweg zal worden uitgevoerd zoals in het bestemmingsplan is voorzien. Ondanks dat het onderzoek van de projectgroep nog niet volledig is afgerond, achten GS de kans dat de rondweg op een andere wijze zal worden uitgevoerd reëel. GS zijn bovendien van mening dat aan de aantasting van het landschap meer gewicht dient te worden toegekend dan aan de met het plan te dienen belangen. Zij wijzen daarbij op het POP waarin is gesteld dat bij alle ontwikkelingen en ingrepen het streekeigen karakter van het gebied als vertrekpunt zal worden genomen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, 050-3164075.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie