Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over situatie van de Russische media

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=415309Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Europa Afdeling Oost-Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 16 mei 2001 Auteur DEU

Kenmerk DEU 221/01 Telefoon 070 - 348 6361

Blad /1 Fax 070 - 348 5329

Bijlage(n) 2 E-mail (DEU@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording vragen van het lid Koenders over de situatie van de media in de Russische Federatie

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 26 april 2001, kenmerk 2000109920, waarbij gevoegd waren de door het Kamerlid Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, als bijlage dezes, het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Koenders.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de recente gebeurtenissen in Rusland, waarbij enkele media die kritisch staan tegenover het Kremlin, waaronder de televisiezender NTV, zijn overgenomen door het gasbedrijf Gazprom?

Antwoord

Ja. De ontwikkelingen rond de media in de Russische Federatie op federaal en regionaal niveau hebben mijn aandacht. De media vormen een essentieel onderdeel van een "civil society". Vanuit deze invalshoek heb ik de afgelopen jaren samenwerking gestimuleerd vanuit Nederland met Russische media, vooral middels het Programma Maatschappelijke Transformatie (Matra).

Rond het TV-kanaal NTV heeft zich al gedurende het afgelopen jaar een aantal incidenten afgespeeld. Ik heb deze met bijzondere aandacht gevolgd, mede omdat dit de enige televisie-omroep was in particuliere handen die een bereik heeft in grote delen van de Russische Federatie.

Vraag 2

Ziet u deze overnames als een poging van president Poetin om de staatscontrole over de media te vergroten en zo de persvrijheid te verkleinen?

Antwoord

Naar mijn mening is de situatie rond de Media-Mostgroep - de holding van Goesinski waarvan het TV-kanaal NTV, het weekblad Itogi en het dagblad Segodnja onderdeel waren - uiterst complex. Er valt daardoor op uw vraag geen eenduidig antwoord te geven.

Bij de Media-Mostgroep en NTV is sprake van ondoorzichtige financiële en eigendomsconstructies. Mede in verband daarmee lopen verschillende juridische zaken. Goesinski heeft een grote lening ontvangen van het staatsbedrijf Gazprom, in ruil waarvoor Gazprom o.a. 46% van de aandelen in NTV ontving. Althans een deel van deze leningen is vooralsnog niet terugbetaald. Op 3 april vond een aandeelhoudersvergadering plaats van NTV, waar Gazprom besloot tot vervanging van het management van NTV, met als aangegeven doel het bedrijf financieel te saneren. Binnenkort dient een arbitragezaak over de rechtmatigheid van (de besluitvorming tijdens) deze aandeelhoudersvergadering.

Russische autoriteiten stellen dat de NTV-kwestie louter als een financieel-economische moet worden beschouwd, waarover in laatste instantie de rechter dient te beslissen. De Media Mostgroep en NTV zien de jongste ontwikkelingen als een bevestiging van een beteugeling van de persvrijheid.

Het voorgaande neemt niet weg dat de recente ontwikkelingen een politiek signaal geven dat enige zorg wekt. De autoriteiten lijken te streven naar een voorspelbaar, op grote lijnen in de hand te houden medialandschap ('managed free press'). De gebeurtenissen m.b.t. NTV kunnen door regionale autoriteiten die een neiging hebben tot het breidelen van de lokale pers als vrijbrief worden gezien zelf restrictief tegen de lokale pers op te treden. Ook journalisten zullen zich tot voorzichtigheid gemaand voelen.

Vraag 3

Hoe verhouden deze acties zich met de verplichtingen die Rusland is aangegaan als lid van de Raad van Europa? Op welke manier zal binnen de Raad van Europa Rusland hierop worden aangesproken?

Antwoord

Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens biedt een beginselbepaling m.b.t. de vrijheid van meningsuiting. In dat artikel worden tevens enkele uitzonderingsgronden gegeven op basis waarvan een staat de uitoefening van dit recht aan zekere, bij wet geregelde beperkingen kan onderwerpen (art.10 lid 2 EVRM).

Gelet op de diverse aspecten van deze kwestie brengt een discussie over de vraag of de maatregelen van de Russische regering vallen onder het tweede lid van artikel 10 EVRM het risico met zich mee dat de politieke boodschap uit zicht raakt. En die boodschap, die met kracht dient te worden uitgedragen ook binnen de Raad van Europa, luidt dat de recente ontwikkelingen, ook rond Itogi en Segodnja, zorgwekkend zijn en dat een verarming van het medialandschap in de Russische Federatie en een trend richting monopolisering door de staat van (electronische) media niet aansluiten op het acquis van de Raad van Europa.

Overigens zijn in de toetredingscriteria die destijds door de Parlementaire Assemblee zijn opgesteld voor de Russische Federatie geen punten opgenomen met betrekking tot de media - anders dan in het geval van Oekraïne. Wel zijn de ontwikkelingen tijdens de recente zitting van de Parlementaire Assemblee kort doch inconclusief ter sprake geweest, zowel op instigatie van enkele Russische als van een Nederlands PA-lid.

Vraag 4

Welke stappen zult u ondernemen, zowel in bilateraal als in EU-verband, om Rusland te bewegen de persvrijheid te respecteren?

Antwoord

In EU-verband zijn reeds verschillende stappen genomen: De Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Lindh, heeft eind februari 2001 minister Ivanov de zorgen van de EU over de zorgen m.b.t. het ongehinderd voortbestaan van een brede pluriformiteit van de media in de Russische Federatie schriftelijk toegelicht. Direct na de omstreden aandeelhoudersvergadering waar het besluit tot vervanging van het management van NTV werd genomen, bracht het Zweedse voorzitterschap een Voorzitterschapsverklaring uit. Op 20 april werd een gezamenlijke EU-verklaring uitgebracht (beide verklaringen bijgesloten).

Tijdens de ontmoetingen met president Poetin en met minister Ivanov in Stockholm op 23 maart en marge van de Europese Raad is ook aan het belang van onafhankelijke media aandacht besteed. Verder is de EU-RF Samenwerkingsraad op 10 april aangegrepen om dit thema te bespreken. EU-collega's zijn het er over eens dat ook tijdens de EU-RF top van 17 mei aanstaande, in Moskou, op dit punt opnieuw een duidelijke politieke boodschap moet worden gegeven door de EU en de discussie hierover moet worden voortgezet.

Op bilateraal niveau heb ik het belang van pluriforme, onafhankelijke en niet door de staat gemonopoliseerde media onderstreept in mijn besprekingen met collega Ivanov op 11 april jl.
Mijn ambtgenoot reageerde dat het bij NTV om een zuivere schuldenkwestie ging die niets te maken had met journalistieke onafhankelijkheid. Hij toonde zich bereid, wanneer concrete problemen werden gesignaleerd met betrekking tot de vrijheid van de media, bijvoorbeeld op regionaal niveau, hier serieus naar te kijken.

Onlangs ontving ik enige vertegenwoordigers van de Russische schrijvende pers. Dit bood mij de gelegenheid enerzijds te vragen naar hun visie op de persvrijheid in hun land en anderzijds uiting te geven aan de zorgen van de Nederlands regering terzake.

Vraag 5

Is de persvrijheid aan de orde geweest in recente gesprekken met de Russische autoriteiten? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord

Ja, zie antwoord op vraag 4.

Kenmerk
DEU
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...