Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vraag en aanbod arbeidsmarkt zorg bij elkaar brengen

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


|
Vraag en aanbod arbeidsmarkt in de zorg bij elkaar brengen

Op deze pagina
Op deze pagina

Convenant Sigra en gemeente
Betere Matching vraag en aanbod
Instroom en behoud personeel
Ondersteunende organisaties
Niet vrijblijvend

Zie ook

Zie ook
Sigra Externe link

Vraag en aanbod arbeidsmarkt in de zorg bij elkaar brengen

Convenant tussen SIGRA en gemeente

Vandaag, dinsdag 15 mei 2001, ondertekenen de gemeente Amsterdam en de ruim tachtig Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA) een convenant om de handen ineen te slaan tegen het nijpend tekort aan personeel in de zorg. Voor de gemeente waren de wethouders Pauline Krikke (Werkgelegenheid) en Bea Irik (Zorg) de ondertekenaars, voor de SIGRA de heren Van der Reijden en Koobs. Naar boven

Overzicht hard nodig voor betere matching vraag en aanbod

HTalloze initiatieven en programma's lopen al, maar het overzicht ontbreekt. De zorgsector ervaart dit als een nijpend, maar oplosbaar knelpunt. Daarom komt er een regiepunt dat moet zorgen voor het nodige overzicht. Afstemming met en samenhang tussen alle initiatieven zullen hierdoor worden bevorderd en de dwarsverbanden in de zorgsector, de arbeidsmarkt en de gemeente zullen duidelijker in kaart komen. De SIGRA en de gemeente hadden eerst een onderzoek laten doen naar de problemen die spelen bij de matching van vraag en aanbod van personeel in de zorg. Ook was onderzocht in hoeverre de vele partijen bereid zijn tot samenwerking en hoe dat gestalte zou moeten krijgen. Aan de hand hiervan is in brede kring gediscussieerd, waarbij - naast de bekende knelpunten - vooral naar voren kwam dat men te weinig van elkaar weet wat men doet op het punt van het aantrekken van personeel. Besloten werd tot nauwere samenwerking.
Naar boven

Project 'Hechten en Sluiten' gericht op instroom en behoud personeel

De SIGRA en de gemeente hebben op basis van genoemd onderzoek en de discussies een projectplan ontwikkeld, dat momenteel van start gaat voor de komende twee jaar, genaamd 'Hechten en Sluiten', gericht op brede samenwerking met als doel instroom en behoud van personeel in de zorg. Ook knelpunten als kinderopvang, huisvesting, bijscholing en vervoer zullen niet meer afzonderlijk, maar in samenhang in kaart worden gebracht. Er komt als het ware een 'plattegrond' voor een metrosysteem, waarbij potentieel personeel makkelijker kan instappen en op een juiste bestemming (een passende baan in de zorg) kan uitstappen. Het project richt zich op iedereen, ook op vluchtelingen, herintreders, en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.

Naar boven

Tien ondersteunende organisaties

Het convenant tussen de SIGRA Externe link en de gemeente wordt ondersteund door de volgende partijen die in de arbeidsmarkt en zorgsector actief zijn:

* Cadans Externe link (bedrijfsvereniging)
* Regionaal Opleidings Centrum Externe link (ROC Amsterdam)
* Arbeidsvoorziening Externe link

* Vedior Externe link (uitzendbureau)

* NV Werk Externe link (gemeentebedrijf)

* ZAO Zorgverzekeringen Externe link

* KLIQ (reïntegratiebedrijf)

* De vakbonden AbvaKabo Externe link , CFO Externe link en Nu '91
Deze partijen hebben 15 mei een ondersteuningsverklaring ondertekend. Naar boven

Convenant levert concrete 'makelaar' en is niet vrijblijvend

De gemeente, de SIGRA en de ondersteunende partijen hebben zich nu verbonden om kennis, middelen en verantwoordelijkheden op een onorthodoxe wijze bijeen te brengen. Daartoe wijst iedere organisatie een vertegenwoordiger aan die intern kan sturen en extern in de stuurgroep zit die regelmatig bijeenkomt. De samenwerking die partijen voor ogen staat, is niet vrijblijvend.

Het gaat hen om de versterking van de (sociale) infrastructuur en het inzichtelijk maken hiervan. Er komt een coördinator met een assistent die voor en met deze stuurgroep opereert. Deze zal niet zozeer sturende, maar meer een stimulerende functie hebben, iemand die 'makelt en schakelt'. Daarbij komt het aan op het hechten van de vele goede initiatieven voor instroom en behoud van personeel, en voor het sluiten van de ketens zodat uiteenlopende initiatieven aan elkaar worden geknoopt.

De coördinator is iemand die snel actie kan ondernemen als iets scheef zit en iemand die partijen informeert over welke knelpunten er bestaan en hoe die kunnen worden opgelost. De coördinator wordt voor de komende twee jaar formeel en fysiek ondergebracht bij de Dienst Welzijn Amsterdam aan de Weesperstraat (gebouw Metropool).

De gemeente staat garant voor de financiering van het project dat voor twee jaar 700.000,00 gulden ( 317.646,15) kost. De gemeente streeft ernaar om voor 50% van dat bedrag externe financiering te krijgen. Naar boven


-

© gemeente Amsterdam - 16-05-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie