Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaat eerste kwartaal Corio

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Bron: VIB
Zoek soortgelijke berichten
VIB P E R S B E R I C H T

Utrecht, 17 mei 2001

Resultaat Corio conform verwachting

Het directe beleggingsresultaat per aandeel van Corio N.V., beleggingsmaatschappij in commercieel vastgoed, is in het eerste kwartaal van 2001 met 2% gestegen tot ? 0,55 ten opzichte van ? 0,54 in het eerste kwartaal van 2000. Het indirecte beleggingsresultaat over deze periode bedroeg ? 0,34 per aandeel, waardoor het totale beleggingsresultaat per aandeel uitkwam op ? 0,89 ten opzichte van ? 0,97 over het eerste kwartaal van 2000.

Eind vorig jaar is VIB N.V. gefuseerd met Winkel Beleggingen Nederland B.V. (WBN). Vanaf 26 april 2001 opereert de combinatie onder een nieuwe naam: Corio N.V. De resultaten van WBN worden vanaf 1 oktober 2000 in de cijfers meegeconsolideerd.

Het directe beleggingsresultaat nam in het eerste kwartaal met ? 14,0 mln toe tot ? 35,4 mln. Deze stijging van 65% is voor het grootste deel het gevolg van de fusie met WBN. Naast het effect van de fusie namen de opbrengsten uit beleggingen toe door huurverhogingen bij een bezettingsgraad van 97,5% (2000: 97,4%). De rentelasten en de beheerskosten namen fors toe in verband met de fusie en de groei van de portefeuille. Het indirecte beleggingsresultaat bedroeg ? 21,3 mln en bestaat voor ? 23,8 mln (2000: ? 17,1 mln) uit opwaardering van het vastgoed en voor ? 2,5 mln negatief (2000: ? 0,3 mln negatief) uit koersverschillen en overige.

Portefeuille
De waarde van de vastgoedportefeuille nam in het eerste kwartaal toe met ? 28 mln tot ? 2.733 mln per 31 maart 2001. De investeringen bedroegen in totaal ? 35 mln. In Nederland werd geïnvesteerd in de bestaande portefeuille, o.a. in Alexandrium I en Weena Point te Rotterdam. In Frankrijk werd, naast investeringen in de bestaande portefeuille, een winkelcentrum in Cherbourg gekocht. Er werd voor ? 36 mln verkocht, dit betreft een kantoorgebouw in de Verenigde Staten. In het eerste kwartaal werd de vastgoedportefeuille opgewaardeerd voor een totaalbedrag van ? 24 mln. De hogere US-dollar deed de waarde van de portefeuille in de Verenigde Staten met ? 5 mln stijgen. Hiertegenover staat dat deze portefeuille geheel ook in US-dollars is gefinancierd, waardoor voornoemde waardestijging volledig werd geneutraliseerd.

Vermogen
Het eigen vermogen steeg in het eerste kwartaal met ? 57 mln tot ? 1.702 mln en bedroeg ultimo de verslag periode 60% van het balanstotaal (ultimo 2000: 59%). De intrinsieke waarde per aandeel op 31 maart 2001 kwam uit op ? 26,62 (ultimo 2000: ? 25,74).

Vooruitzichten
De resultaten over het eerste kwartaal zijn in lijn met de verwachte ontwikkelingen over het gehele jaar. De directie bevestigt de eerder uitgesproken verwachting voor 2001 van een direct beleggingsresultaat per aandeel van ongeveer ? 2,20.

Profiel van Corio
Corio (de nieuwe naam van VIB en WBN) is een onafhankelijke beleggingsmaatschappij in Europees commercieel vastgoed met een primaire focus op retail. De aandelen zijn beursgenoteerd waardoor instituten en particulieren gemakkelijk toegang hebben tot de hoogwaardige portefeuille. Deze is vooralsnog geconcentreerd in Nederland, Frankrijk en Spanje en bestaat uit winkels en -in mindere mate- kantoren en bedrijfsruimten. De strategie van Corio is gericht op verdere expansie in Europa. Met haar beleggingen streeft Corio een zo hoog mogelijk rendement bij een beperkt risico na. De nadruk op retail en de geografische spreiding in Europa verlagen de conjunctuurgevoeligheid. Daarbij wordt een dynamisch portefeuillebeleid gevoerd. Corio is betrokken bij verschillende fases van het beleggingsproces. Dit gebeurt vanuit een professionele en toegewijde organisatie. Activiteiten als (center)management, verhuur, marketing, renovatie, acquisitie en verkoop van vastgoed vragen naast juridische, financiële en fiscale expertise ook lokale marktkennis. Deze deskundigheid is ondergebracht in de lokale organisaties in Nederland (Utrecht), Frankrijk (Parijs) en Spanje (Madrid).

Corio is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en een closed-end karakter. De aandelen Corio zijn hierdoor een meer liquide belegging dan directe beleggingen in vastgoed. De marktkapitalisatie bedraagt heden ongeveer ? 1,7 miljard en de omvang van de vastgoedportefeuille bedraagt ongeveer ? 2,7 miljard.

Voor meer informatie:
Th. W. Wernink, voorzitter directie, t 030-2829371 e (info@nl.corio)-eu.com of i www.corio-eu.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie