Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resuktaten over het boekjaar 2000/01 en dividend voorstel

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: KLM
Zoek soortgelijke berichten
KLM


1
BEDRIJFSRESULTAAT VAN DE KLM VERDRIEVOUDIGT NAGENOEG TOT EUR 277 MILJOEN; NETTORESULTAAT IS GESTEGEN TOT EUR 77 MILJOEN, DIVIDEND VOORSTEL VAN EUR 0,60 PER AANDEEL
RESULTATEN OVER BOEKJAAR 2000/01

KLM maakt een nettoresultaat bekend van EUR 77 miljoen ofwel EUR 1,61 per aandeel. Ten opzichte van vorig boekjaar is dit een groei van EUR 74 miljoen (exclusief buitengewone resultaten). Het bedrijfsresultaat verbeterde met EUR 182 miljoen ten opzichte van vorig jaar en is bijna verdrievoudigd tot EUR 277 miljoen. Het rendement op het werkzaam vermogen verbeterde van 3,0% tot 5,7%. "Een belangrijke kracht achter deze ontwikkeling was de verbetering van de inkomsten bij een gelijkblijvende capaciteit. Zeer bemoedigend was onze succesvolle kostenbeheersing. Ieder kwartaal is het ons gelukt de kosten per eenheid (exclusief brandstofprijs- en wissel-koerseffecten) beneden het niveau van vorig jaar te brengen, een bewijs van de succesvolle implementatie van het kostenreductieprogramma Baseline" aldus Leo van Wijk, president-directeur van KLM.

"Bovendien zijn wij succesvol geweest in het verbeteren van de gemiddelde opbrengst per tonkilometer vervoer. Dit kan worden toegeschreven aan de invoering van een gerichte netwerkstrategie en een weloverwogen beperkte capaciteitsgroei, gecombineerd met "strak" revenue management en significante investeringen in productverbetering gedurende het jaar". Voorts zei hij: "Hoewel de gevolgen van de huidige economische teruggang merkbaar zijn, getuige de afname van de groei van de inkomsten in het vierde kwartaal, zijn wij er toch in geslaagd in het vierde kwartaal een verbetering te tonen van de resultaten".

"Met name in het licht van de uitdagende doelen die wij onszelf hebben gesteld en de aanhoudend hoge brandstofkosten, ben ik zeer verheugd dat wij financiële resultaten hebben behaald die de verwachtingen OPERATIONELE RESULTATEN OVER BOEKJAAR 2000/01
De bedrijfsinkomsten zijn in het boekjaar 2000/01 met 11%, ofwel EUR 664 miljoen, toegenomen, hetgeen de sterke performance van zowel Passage als Vracht weerspiegelt. Ondanks een beperking van de capaciteitsgroei (Passage -1%, Vracht + 2%), groeiden de vervoersinkomsten van zowel de Passage als de Vracht divisie "doubledigit". Een gezonde vervoersvraag leidde tot EUR 104 miljoen hogere bedrijfsinkomsten. In het licht van gelijkblijvende capaciteit, maakte de sterke vraag het mogelijk de gemiddelde opbrengst per tonkilometer vervoer te verhogen door "strak" revenue management. Daarbij is het ons gelukt om het aantal Business Class passagiers te verhogen door substantiële productverbeteringen. Voorts hebben wij ons aanbod van

"tijdssensitieve" producten vergroot waarmee het hoog renderende vrachtvervoer is toegenomen. De gemiddelde opbrengst per tonkilometer vervoer werd aldus de belangrijkste drijfveer van de inkomstenstijging (EUR 224 miljoen, exclusief wisselkoerseffecten).

2
De bedrijfslasten, exclusief brandstofkosten, stegen slechts 2% mede als gevolg van de succesvolle implementatie van het kostenreductieprogramma Baseline. De bedrijfslasten, inclusief brandstofkosten, namen toe met 8%. De totale brandstofkosten, welke 16% uitmaken van de totale bedrijfslasten, stegen 60%, ofwel EUR 389 miljoen als gevolg van substantieel hogere brandstofprijzen en een hogere dollarkoers.
De gemiddelde opbrengst per tonkilometer productie (KLM vennootschappelijk) steeg met 12%. Exclusief koerseffecten bedroeg deze stijging 7%. De beïnvloedbare kosten per tonkilometer productie (exclusief koers- en brandstofprijseffecten) daalden met 2%. De kosten per tonkilometer productie, inclusief koers- en brandstofprijseffecten, stegen met 8%, hetgeen nog steeds vier procentpunten lager is dan de groei van de gemiddelde opbrengst per tonkilometer productie.

FINANCIELE ITEMS EN BELASTINGEN

De financiële baten en lasten lieten een stijging zien van EUR 26 miljoen als gevolg van een toename van de financiële leaseverplichtingen en een stijging van de rentelasten als gevolg van hogere rentepercentages. Het resultaat op de verkoop van activa heeft grotendeels betrekking op de verkoop van vloot. Het resultaat deelnemingen is significant lager dan vorig jaar. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de tegenvallende resultaten van Martinair. Het effectieve belastingtarief (49%) is hoger dan het nominale belastingtarief (35%), hetgeen hoofdzakelijk een gevolg is van nietcompensabele verliezen van KLMuk, voortvloeiende uit de verliesgevende buzz-operatie.

FINANCIELE POSITIE

De reeds sterke financiële positie is in dit boekjaar verder verbeterd. Het rendement op het werkzame vermogen steeg van 3,0% naar 5,7%. Per 31 maart 2001 bedroeg het percentage dat de netto rentedragende schulden uitdrukt ten opzichte van het groepsvermogen 104. Gezien de ruime liquiditeitspositie en de omvang van onbezwaarde activa, is besloten om de USD 700 miljoen 'stand-by'-kredietfaciliteit, niet te verlengen. Bovendien werden schulden afgelost voor een totaal bedrag van EUR 523 miljoen. Voorts werd de US-dollar perpetual (USD 400 miljoen) afgelost. Deze aflossing heeft geen invloed gehad op de liquiditeitspositie. Het aandeel van de financiële leaseverplichtingen binnen de totale schuldpositie is toegenomen. De toename van deze relatief goedkope financieringsvorm resulteerde in lagere vermogenskosten. Per saldo nam de liquiditeitspositie toe. De liquide middelen bedroegen per 31 maart 2001 EUR 845 miljoen, ofwel 16% meer dan vorig jaar. De rentedekkingsratio verbeterde sterk van 1,3 per 31 maart 2000 tot 2,1 per 31 maart 2001.

OPERATIONELE INTEGRITEIT

Gedurende dit jaar hebben wij, zonder daarop invloed te hebben, te maken gehad met verschillende ontwikkelingen die onze bedrijfsvoering negatief hebben beïnvloed. Zeer verontrustend was de situatie rond de bagageafhandeling op Schiphol, die door onvoldoende capaciteit niet alleen leidde tot veel kwaliteitsverlies en hoge kosten, maar ook tot imagoverlies van KLM. Ook de sluiting van bepaalde start- en landingsbanen in de periode van 15 september tot en met 31 oktober 2000 had voor KLM nadelige gevolgen. Ondanks de problemen op gebied van congestie in het luchtruim, is het KLM gelukt om de hoogste aankomstpunctionaliteit op haar thuishaven te realiseren in vergelijking met andere belangrijke europese luchtvaartmaatschappijen.

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

Het boekjaar 2000/01 was een zeer bijzonder jaar. De beëindiging en ontvlechting van de op een joint venture gebaseerde alliantie met Alitalia, de daaropvolgende fusiebesprekingen met British Airways en de introductie van het kostenreductieprogramma Baseline, hebben geleid tot moeilijke omstandigheden gedurende het boekjaar. Het tekent de veerkracht van de KLM-organisatie dat wij onze ogen altijd op "de bal hebben gehouden" en wij tegelijkertijd een sterke verbetering in onze financiële performance hebben gerealiseerd.
Wij hebben gedurende het boekjaar verder geïnvesteerd in onze producten. Zo zijn er 14 nieuwe vliegtuigen aangekocht ter vervanging van oudere toestellen. Deze vervanging resulteerde in lagere kosten en een geringere milieubelasting. In de intercontinentale Economy Class hebben wij nieuwe stoelen geïntroduceerd en in samenwerking met onze partner Northwest Airlines hebben wij de 60 inch stoelafstand ingevoerd in de World Business Class op de 747 en MD11 vloot. Daarmee zijn wij de eerste alliantie die gezamenlijk een productverbeteringsprogramma heeft uitgevoerd van een dergelijk grote omvang. Deze productverbetering heeft onze positie in de groep van toonaangevende
luchtvaartmaatschappijen verstevigd.
Gedurende het jaar, hebben wij de onderhandelingen met United Technologies Corporation (UTC) voortgezet inzake de voorgenomen oprichting van een joint venture voor vliegtuigonderhoud. Een joint venture die zich richt op het in stand houden van een wereldwijd netwerk voor "nose-to-tail" onderhoud, alsmede onderhoud van motoren en componenten, blijft het uitgangspunt voor beide partijen.

RESULTATEN VIERDE KWARTAAL BOEKJAAR 2000/01

Gedurende het vierde kwartaal ontkwam KLM niet aan de negatieve gevolgen van een verslechterende wereldeconomie. Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal steeg slechts EUR 12 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De bedrijfsinkomsten stegen met 4%, bij een stijging van het aantal tonkilometers vervoer met 1%. Exclusief brandstofkosten bleven de bedrijfslasten op een gelijk niveau, geheel in lijn met de capaciteitsontwikkeling. Inclusief brandstofkosten stegen de bedrijfslasten met 3%. De gemiddelde opbrengsten per tonkilometer productie stegen met 4%, terwijl de beïnvloedbare kosten per tonkilometer productie met 1% daalden.

VOORUITZICHTEN

In de laatste maand van het vierde kwartaal zijn voor KLM de eerste signalen voelbaar geworden van een economische groeivertraging. Er bestaat onzekerheid over de wereldwijde economische vooruitzichten. Voorts bevinden de brandstofkosten zich nog steeds op een hoog niveau. Mede tegen deze achtergrond, zal KLM vasthouden aan een beperkte capaciteitsgroei en zich blijven richten op kostenbeheersing om de negatieve gevolgen van de economische groeivertraging het hoofd te kunnen bieden. Zoals wij met name in de afgelopen jaren hebben bewezen, bezit KLM de flexibiliteit en veerkracht om condities te creëren die noodzakelijk zijn voor het behalen van duurzame winstgevendheid, los van cyclische marktbewegingen.
Amstelveen, 17 mei 2001 De Directie
Noot ten behoeve van redacteuren: financiële en statistische gegevens kunnen worden gevonden op <

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...