Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toenemende tweedeling tussen Europese internetbedrijven

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Toenemende tweedeling tussen Europese Internetbedrijven

PRICEWATERHOUSECOOPERS SIGNALEERT TOENEMENDE TWEEDELING TUSSEN

EUROPESE INTERNETBEDRIJVEN

De Europese internetmarkt heeft inmiddels een nieuwe fase bereikt op haar weg naar volwassenheid. Kenmerk daarvan is de steeds bredere kloof tussen de sterkste en zwakste bedrijven. De nieuwe groene loten die zijn verschenen wijzen verder op een voorzichtig herstel van de sector als geheel. Dit zijn de meest recente bevindingen van PricewaterhouseCoopers Internet 150, een doorlopende kwartaalanalyse waarin de 150 belangrijkste beursgenoteerde internetbedrijven worden beoordeeld aan de hand van het verloop van hun aandelenkoersen en de burn rate (de snelheid waarmee ze hun contanten verbruiken). Het onderzoek wordt verzorgd door PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services in samenwerking met Fletcher Advisory, een adviesbureau op het gebied van e-business.

Volgens PricewaterhouseCoopers heeft 38% van alle bedrijven in de index in het vierde kwartaal van het vorig jaar met winst gedraaid. In het kwartaal daarvoor was dat nog maar 28%. De gemiddelde burn rate bleef in de tussentijd stabiel. Tijdens een periode van 17 maanden scoorde de sector op dit punt alleen tussen het derde en het vierde kwartaal een maand lang onder zijn gemiddelde. Deze stabilisering is des te opmerkelijker gezien het feit dat de externe financieringsstroom gestaag verminderde. Er werd in het eerste kwartaal van 2001 nog slechts EUR 196 miljoen aangetrokken voor de beursgang van internetbedrijven in de EU, vergeleken met EUR 900 miljoen in het kwartaal daarvoor. Een en ander wijst erop dat bedrijven in deze sector er ondanks de beperkte cashflow steeds beter in slagen successen te boeken.

Verder stijgen de omzetcijfers van internetbedrijven voor het eerst sinds in ieder geval juni 2000 weer even snel als de overhead, en in sommige gevallen zelfs sneller. In het derde kwartaal van het vorig jaar groeiden de uitgaven nog 11% sneller dan de omzet, maar in het vierde kwartaal was dit verschil nog amper 1%.

De polarisatie onder internetbedrijven, waarvan de eerste tekenen zich eind vorig jaar aandienden, wordt steeds sterker. Terwijl bedrijven die op de beurs behoren tot de meest succesvolle 25% over het algemeen steeds meer winst maken, hun omzet steeds sneller zien stijgen en steeds kosteneffectiever te werk gaan, is er binnen de onderste 25% nauwelijks enige omzetgroei te bespeuren en komen de kasmiddelen van bedrijven in dit segment steeds sterker onder druk te staan. De burn rate ligt bij 18% van de bedrijven nog altijd zo hoog dat ze het niet langer dan twaalf maanden zullen uithouden zonder nieuwe financiering aan te trekken of anderszins vergaande maatregelen te treffen.

PricewaterhouseCoopers voorspelt dat de combinatie van polarisatie en consolidatie uiteindelijk tot een volgroeide markt zal leiden waarin het kaf duidelijk van het koren is gescheiden. Het herstel van de sector wordt aangevoerd door bedrijven in het ISP-segment: 50% daarvan is inmiddels winstgevend, vergeleken met het sectorgemiddelde van 38%. Bovendien hebben ISP-bedrijven hun omzet tussen het derde en het vierde kwartaal van het vorig jaar met 29% zien stijgen, vergeleken met een marktgemiddelde van 7%. Aan het andere uiteinde van het spectrum vinden we het momenteel zeer kwetsbare B2C-segment, waar 19% van de bedrijven inmiddels niet veel meer waard is dan het bedrag aan liquide middelen op hun balans.

Matthew Wilde, partner bij PricewaterhouseCoopers, becommentarieert deze recente bevindingen als volgt:

Het is altijd moeilijk om je staande te houden in een jonge sector. Wat dat betreft is de markt voor internetbedrijven geen uitzondering. De jonge dot.coms hebben wanhopige pogingen ondernomen om als eerste in marktbehoeften te voorzien en hun buitensporige groeiverwachtingen waar te maken, maar het is vrijwel onmogelijk gebleken om daar een geschikt zakelijk model voor te vinden. De bedrijven die daar desondanks in zijn geslaagd komen nu naar voren als de dominante spelers, terwijl de zwakkere bij bosjes afvallen. We verwachten dat deze polarisatie zal doorzetten.

Investeerders moeten zich desondanks goed realiseren dat internetbedrijven nog altijd 14 maal zo snel groeien als de Europese economie als geheel, en in uitzonderlijk weinig tijd een totale marktwaarde van EUR 66 miljard hebben gecreëerd evenveel als de waarde van alle aandelen aan de beurs van Lissabon[.

Toby Jennings, directielid van Fletcher Advisory, gaf het volgende commentaar:

Uit dit onderzoek blijkt dat steeds meer internetbedrijven winstgevend worden, en dat is waar het uiteindelijk om draait. De bevindingen geven aan dat het glas op zijn minst half vol is, en niet half leeg, zoals de vele verontrustende berichten van de afgelopen tijd ons wilden doen geloven.

Exemplaren van het onderzoeksrapport PricewaterhouseCoopers Internet 150 kunnen worden aangevraagd op www.pwcglobal.com/brsinternet150.

EINDE BERICHT

17 mei 01 10:05

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie