Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 2000 immigratie- en naturalisatiedienst

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

17.05.01

Jaarverslag 2000 van de immigratie- en naturalisatiedienst

In 2000 zijn er relatief veel minder statussen verleend dan in 1999. De instroom van asielzoekers steeg ten opzichte van 1999 tot 43.895, waarbij de meeste mensen net als het jaar ervoor uit Afghanistan kwamen. Het jaar 2000 heeft voor de IND in het teken gestaan van de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april 2001. Dat staat in het Jaarverslag 2000 van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat vandaag is verschenen.
Minder statussen
Weliswaar verleende de IND vorig jaar méér A-statussen (1.808 - tegenover 1.507 in 1999) en Vergunningen tot Verblijf (4.791
- tegenover 3.471 in het jaar daarvoor), maar deze toename hangt vooral samen met het (veel) grotere aantal beslissingen dat de IND in 2000 nam. Bij de Voorwaardelijke Vergunningen tot Verblijf is in absolute zin sprake van een afname. Werden er in 1999 nog 8.512 VVTV's toegekend, het afgelopen jaar waren dit er nog slechts 3.127. Dit is een gevolg van de afschaffing van het VVTV-beleid voor landen als Joegoslavië, Somalië, Bosnië en Irak.

Afhandeling asiel productief

Op het gebied van asiel was de IND in 2000 bijzonder productief; alle vooraf gestelde doelen werden voor 100% of meer gehaald. De afhandeling van reguliere zaken liep wat achter. Van de afgesproken 32.000 visumzaken werden er ruim 25.000 gerealiseerd (79 procent). Ook bij naturalisatie bleef de productie achter bij de verwachtingen.

Nieuwe Vreemdelingenwet

Per 1 april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. Doel van de wet is dat asielzoekers minder lang in onzekerheid hoeven te blijven over de vraag of zij in Nederland mogen blijven of dat zij moeten terugkeren naar het land van herkomst. Het streven van de IND organisatie was er steeds op gericht dat alle medewerkers ten tijde van de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet zouden zijn opgeleid en bijgeschoold.

Samenwerking Vreemdelingenketen

De IND heeft zich in 2000 ingezet om de samenwerking met de ketenpartners te verbeteren. Dit is ook het thema van het jaarverslag. Het overleg en de afstemming tussen de ketenpartners is verbeterd, onder meer op het terrein van terugkeer, de 48-uursprocedure en de vreemdelingenzorg. Daarnaast is de IND begonnen met het oprichten van behandelkantoren, zodat het ook fysiek beter mogelijk is om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Binnen een behandelkantoor werkt de IND met een aantal ketenpartners samen aan een gemeenschappelijke planning van het nader gehoor en de nabespreking daarvan. Niet langer zoeken de IND-medewerkers de asielzoekers op, maar de asielzoekers bezoeken het behandelkantoor.

Cijfers

In 2000 werden er 43.895 asielaanvragen ingediend tegen 39.299 in 1999. Het aantal aanvragen voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) steeg licht van 43.966 in 1999 tot 44.470 in 2000. Het belangrijkste instroomland blijft Afghanistan; 5.055 personen vroegen asiel aan (4.400 in 1999). Volgende landen zijn: Joegoslavië 3.631 (3.692 In 1999) en Iran en Irak met respectievelijk 2.773 en 2.543 asielzoekers (tegen 3.703 en 1.527 in 19999). In 2000 werden er 1.808 A-statussen verleend (in 1999 1.507). Het aantal verleende VTV' s is 4.791 (tegen 3.71 in 1999). Tevens werden er 3.127 VVTV' s verleend aanzienlijk minder dan in 199; 8.512.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 17-05-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie