Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies biologische landbouw

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor het Landelijk Gebied
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor het Landelijk Gebied


nieuw
nieuw op de website
raadsagenda

Actueel

Follow-up advies biologische landbouw
Het recent gepresenteerde RLG-advies over biologische landbouw heeft aanleiding gegeven om ook in EEAC verband aandacht te besteden aan biologische landbouw. Een paper is - mede op basis van het RLG-advies
- opgesteld en in de laatste EEAC werkgroepvergadering besproken. Deze paper is op 10 en 11 mei in Denemarken namens de EEAC werkgroep door raadslid P. Nijhoff, gepresenteerd op de Europese Conferentie over biologische landbouw en voeding. De Deense Minister van Voeding, Landbouw en Visserij, Ritt Bjerregaard, heeft deze conferentie georganiseerd om draagvlak te vinden voor een EU Actieplan voor Biologische Landbouw. De raad en EEAC ondersteunen dit initiatief van harte. Een dergelijk plan mag echter niet buiten de hervormingen van het GLB staan maar zal juist een stimulerende rol binnen het GLB moeten zijn naar meer kwaliteit in de hele keten en ten aanzien van de omgeving. Bovendien wees de heer Nijhoff op de noodzaak om het actieplan te relateren aan het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) en Natura 2000.
Europese en Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling Op zowel Europees als nationaal niveau worden thans strategieën voor duurzame ontwikkeling opgesteld. De Europese Adviesraden (EEAC) hebben onlangs een gezamenlijke inbreng geleverd aan de totstandkoming van de Europese Strategie van Duurzame Ontwikkeling in de vorm van een verklaring gepresenteerd in Stockholm op 23 februari j.l. De RLG en de andere bij deze conferentie betrokken Nederlandse raden, te weten Raad voor Ruimtelijk, Milieu en Natuuronderzoek en de VROM-raad, hebben deze verklaring samen aangeboden aan de minister president, de heer W. Kok, en aan andere bij dit onderwerp betrokken ministers. Een aantal voor Nederland belangrijke punten is daarbij extra onder de aandacht gebracht.
In Nederland zullen een aantal adviesraden een inbreng leveren aan de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO), die opgesteld wordt onder verantwoordelijkheid van een ministeriële regiegroep onder voorzitterschap van Minister-President W. Kok. De inbreng van de raden zal de vorm krijgen van een conferentie te houden op 1 juni a.s.. De organisatie hiervan ligt in handen van de VROM-raad.

Overleg met staatssecretaris
Op 18 mei a.s. zal een overleg plaatsvinden tussen de raad en de staatssecretaris, mw. G. Faber, over SGR2. In het gesprek zal onder andere aan de orde komen veranderingen in het denken over plannen en beleid, de kwaliteitsbenadering als onderdeel van een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie, evenals instrumenten en landbouw als beheerder van het landelijk gebied. Bij het gesprek zullen vanuit de raad de heren Nijhoff, Borger, Beckers en Prillevitz aanwezig zijn.

Advies over vestigingsvoorwaarden voor agroconcerns Het advies vestigingsvoorwaarden voor agroconcerns ligt thans bij de drukker. In dit advies staat de vraag centraal in hoeverre Nederland vestigingsland blijft voor internationale agribusiness. Geconcludeerd wordt onder andere dat behoud van de gunstige positie blijvende investeringen vraagt van zowel de agribusiness zelf als de overheid. Het advies zal zodra het in druk is verschenen worden aangeboden aan de minister van LNV.

Raadvoor het Landelijk Gebied home

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie