Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ordina wijzigt dividendbeleid en statutaire directie

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ordina Beheer NV
Zoek soortgelijke berichten
Ordina Beheer NV

Ordina Beheer NV

Utrecht, 17 mei 2001
Ordina wijzigt dividendbeleid en statutaire directie

Heden heeft de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Ordina NV plaatsgevonden in Amsterdam. In de vergadering werd de jaarrekening over 2000 vastgesteld.

Resultaten 2000
In 2000 steeg de nettowinst met 21% tot EUR 34,0 miljoen (2000: EUR 28,0 miljoen). De omzet steeg in 2000 met 40% tot EUR 360,3 miljoen (1998: EUR 258,0 miljoen). De stijging van de omzet werd voor 9% autonoom gerealiseerd. Acquisities hebben 31% bijgedragen aan de omzetgroei over 2000. Het bedrijfsresultaat over 2000 bedroeg EUR 49,2 miljoen (1999: EUR 41,2 miljoen). Als percentage van de omzet bedroeg het bedrijfsresultaat 13,7 in vergelijking tot 15,9 in 1999. De margedaling werd veroorzaakt door de terughoudende markt voor ICT-dienstverlening in 2000 en door de acquisitie van Relan ICT, dat - zoals bij acquisitie aangekondigd - een fors lagere marge realiseert dan de overige Ordina-onderdelen. De nettowinst, uitgedrukt in een percentage van de omzet beliep in 2000 9,4 (1999: 10,9). De nettowinst per aandeel steeg met 9% tot EUR 1,05 (1998: EUR 0,96).

Gewijzigd dividendbeleid en vaststelling dividend over 2000 Mede op grond van de wijzigingen in het Nederlandse belastingstelsel per 1 januari 2001 heeft Ordina voorgesteld te komen tot een gewijzigd dividendbeleid. In plaats van een stockdividend is in de algemene vergadering besloten tot uitkering van een dividend in contanten van EUR 0,15 over het boekjaar 2000 per gewoon aandeel van EUR 0,10 nominaal. Uitkering geschiedt ten laste van de agioreserve, onder gelijktijdige toevoeging van het volledige resultaat over 2000 aan de algemene reserve. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld per 29 mei 2000. Op 21 mei aanstaande zal het aandeel Ordina NV ex-dividend worden genoteerd.

Wijzigingen statutaire directie
Heden heeft de heer Drs. W.J. van Dijk RA, lid van de Raad van Bestuur en statutair directeur van Ordina NV, te kennen gegeven dat hij voornemens is om per 30 september 2001 af te treden als lid van de Raad van Bestuur. Na gedurende een periode van 13 jaar actief te zijn geweest als bestuurder van Ordina, heeft de heer Van Dijk te kennen gegeven Ordina per genoemde datum te zullen verlaten, teneinde de balans tussen werk en privé in eerste instantie te kunnen laten doorslaan naar privé. Voorts werd in de algemene vergadering van aandeelhouders van vandaag de heer Mr J.H. den Hartog, sinds januari 1999 werkzaam als financieel directeur en lid van de Raad van Bestuur van Ordina NV, benoemd tot statutair directeur van Ordina NV.

Ontwikkelingen in 2001
In de eerste maanden van 2001 ontwikkelt de markt zich, in vergelijking tot de terughoudendheid die in het jaar 2000 werd vertoond, positief. De mate en het tempo waarin, vertoont verschillen per marktsegment. ICT blijft echter aan strategische belang winnen voor organisaties in alle marktsegmenten. Op grond van de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2001 verwacht Ordina dat de markt voor ICT-dienstverlening over geheel 2001 een groei zal doormaken van ten minste 10%. De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide en ervaren ICT-professionals blijft krap. Desondanks is Ordina er in de eerste maanden van 2001 opnieuw in geslaagd een verdere stijging van het aantal medewerkers te realiseren. Het aantal medewerkers beloopt per medio mei ruim 3.850. In het licht van het vorenstaande bevestigt Ordina de eerder uitgesproken verwachting dat zij in het jaar 2001 in omzet en resultaat sneller zal groeien dan de markt voor ICT-dienstverlening. Op 29 augustus 2001 zal Ordina haar halfjaarresultaten presenteren.

Over Ordina
Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT). De organisatie, opgericht in 1973, telt momenteel ruim 3.850 medewerkers. Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers om met behulp van hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie strategisch voordeel te behalen, door toepassing van gedegen vakkennis van ICT in combinatie met voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken. Het dienstenpakket omvat onder meer management- en business-consultancy, ICT-consultancy, ERP-consultancy, het ontwikkelen van embedded software, applicatieontwikkeling en -beheer en managed services.
Het aandeel Ordina NV is genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs en is opgenomen in de Amsterdamse Midkap-Index en de Next 150-index van Euronext.

Ordina NV
Vivaldiplantsoen 100
3533 JE UTRECHT
Telefoon 030-2984184
www.ordina.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie