Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Plofzone in Den Helder nader uitgeplozen

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Plofzone nader uitgeplozen

betreft: week: week 20

Vorig jaar is er veel over geschreven, en ook de laatste tijd staat er af en toe weer iets over in de kranten: de plofzone in Den Helder. Of eigenlijk: de veiligheidszones rondom het munitiedepot van de Koninklijke Marine op Oostoever. In de veiligheidszones vinden diverse activiteiten plaats die daar eigenlijk niet gehouden zouden mogen worden. Maar lopen die activiteiten ook daadwerkelijk risico? Hoe zit dit nu precies?

A-, B- en C-zone Rond iedere munitie-opslagplaats ligt een zone, waarin bepaalde activiteiten niet mogen plaatsvinden. Dit gebied is voor wat betreft de veiligheidseisen ingedeeld in een A-, B- en C-zone. Hoe groot deze zones moeten zijn en wat daar wel en niet mag, is vastgelegd in de nota Van Houwelingen uit 1988. Als zich in de veiligheidszones strijdigheden bevinden, dan staan in diezelfde nota risiconormen die daarvoor gehanteerd moeten worden. Die normen geven aan of een strijdigheid qua risico aanvaardbaar is of niet.

In de nota Van Houwelingen staat het volgende over de zones geschreven: "A-zone: Dit is de kleinste veiligheidszone, die direct om het complex is gelegen. Binnen de A-zone mogen zich geen bebouwing, openbare wegen, spoorwegen of druk bevaren waterwegen bevinden. Evenmin mogen zich hier parkeerterreinen bevinden, terwijl ook recreatie binnen deze veiligheidszone niet is toegestaan. Agrarisch grondgebruik is mogelijk mits zich slechts incidenteel personen in deze veiligheidszone ophouden. B-zone: Deze veiligheidszone ligt om de A-zone. De straal hiervan is ongeveer 1,5 maal zo groot als die van de A-zone. Binnen de B-zone is geen bebouwing toegestaan, waarin zich regelmatig personen bevinden, zoals woonhuizen, winkels, kantoren, fabrieken, cafés en dergelijke. Wegen met beperkt verkeer zijn toelaatbaar, evenals beperkte dagrecreatie, doch sportvelden, zwembaden, kampeerterreinen, caravanparken, jachthavens en dergelijke zijn niet toegestaan. De C-zone ligt om de B-zone, waarbij de straal ongeveer twee maal de straal van de B-zone is. De restrictie die binnen deze veiligheidszone geldt betreft gebouwen met vliesgevels of gordijngevelconstructies en voorts gebouwen met zeer grote glasoppervlakten, waarin zich als regel een groot aantal personen bevindt." , aldus de nota.

Enschede en de gevolgen Na de vuurwerkramp in Enschede heeft minister Pronk van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een inventarisatie gemaakt van de veiligheidssituatie rond alle munitie-opslagplaatsen in Nederland, en dus ook van die in Den Helder. In dit rapport, dat onlangs naar de Tweede Kamer is verzonden, staat dat er voor wat betreft het munitiedepot van Defensie in Den Helder diverse strijdigheden in de A- en B-zone zijn. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

A-zone: - een gedeelte van de openbare weg N250 ter hoogte van SEWACO (over 230 meter); - het laatste stukje openbare weg naar de zuidpoort van het marinecomplex (Oostoeverweg; over 145 meter); - het recreatiegebied de Zathe (ook wel 't Kuitje genoemd) ten noordoosten van het Duitse Kuitje; - het kantoor/magazijn ten zuidoosten van het Duitse Kuitje; - de windturbine ten noordoosten van SEWACO; - het Noordhollands kanaal.

B-zone: - het woonwagencentrum ten westen van het Duitse Kuitje; - een deel van het industrieterrein op fort Oostoever; - een aantal locaties voor recreatief gebruik (sportvelden, tennisvereniging, scouting) in sportpark De Schooten; - een woonhuis aan de Rijksweg 14A ten zuidwesten van het Duitse Kuitje; - de lig-en opstapplaatsen op de westelijk gelegen kade van Fort Oostoever ten noordwesten van SEWACO.

C-zone: geen strijdigheden

Risico-analyse voor Den Helder Omdat niet duidelijk was of deze strijdigheden voldeden aan de risiconormen die in de nota Van Houwelingen staan, heeft het ministerie van Defensie door TNO een risico-analyse laten maken. De resultaten hiervan heeft Defensie eerst met het ministerie van VROM besproken. Vorige week heeft de gemeente de resultaten ontvangen.

Het blijkt dat 'slechts' vier strijdigheden niet aan de risiconormen voldoen. Het gaat hierbij om de volgende strijdigheden: - een gedeelte van de openbare weg N250 ter hoogte van SEWACO (over 230 meter); - de lig- en opstapplaatsen op de westelijk gelegen kade van Fort Oostoever ten noordwesten van SEWACO; - het recreatiegebied de Zathe (ook wel 't Kuitje genoemd) ten noordoosten van het Duitse Kuitje; - de windturbine ten noordoosten van SEWACO.

Wat nu? Op korte termijn overleggen de gemeente, het ministerie van VROM en het ministerie van Defensie over deze vier strijdigheden. Maar de gemeente wil ook over de andere strijdigheden met de betrokken ministeries praten en vooral ook over de vraag of ook hiervoor de risico's verder teruggebracht moeten worden.

Vragen of informatie? Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen n.a.v. dit artikel of berichtgeving in kranten en op t.v., dan kunt u contact opnemen met de heer J. Engelvaart van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 671 266. Of met mevrouw L. Koning of mevrouw R. Brandsma van bureau Communicatie, telefoon 671651/671363.

laaste verandering: mei 17, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie