Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politie en gemeente Heerlen sluiten twee panden

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Politiebericht Limburg-Zuid: Heerlen 17-05-2001 Persbericht district Heerlen
Persbericht

Heerlen

POLITIE EN GEMEENTE SLUITEN TWEE PANDEN OP GROND VAN ARTIKEL 174A

Donderdag 17 mei hebben de Politie en de burgermeester van Gemeente Heerlen besloten op grond van artikel 174a van de Gemeentewet de panden Pappersjans 39 en Pappersjans 40 voor de duur van 6 maanden te sluiten. De bewoners van de Pappersjans en omgeving hebben vanaf oktober 2000 tot heden een ernstige en ontoelaatbare vorm van overlast ervaren door de handel in verdovende middelen die vanuit deze panden gevoerd werd. Politie en het gemeentelijk handhavingsteam hebben deze panden regelmatig gecontroleerd en bij de eigenaars aangedrongen op maatregelen. Echter zonder resultaat. Politie en Gemeente achtten continuering van deze overlast onacceptabel.In totaal heeft de burgemeester in de afgelopen periode nu vijf panden gesloten op grond van artikel 174a. Daarnaast is in de binnenstad per 1 mei een pand gesloten op basis van overleg met betrokkenen.

Pappersjans 39
Naar aanleiding van binnengekomen klachten en uitgebreid onderzoek van politiemedewerkers van basiseenheid Heerlen-Noord is gebleken dat in het hele pand Pappersjans 39 al geruime tijd gedragingen plaatsvinden waardoor de openbare orde ernstig wordt verstoord. Het pand staat bekend als deal- en gebruikerspand in verdovende middelen. Dit heeft een grote aantrekkingskracht op gebruikers, runners en dealers.

Er is sprake van een overlast die voor de omwonenden 24 uur per dag aanhoudt. Deze overlast blijkt onder meer uit grote aanloop van gebruikers, af- en aanrijdende auto`s, samenscholingen, handel op straat, in portieken en auto`s, weggegooide spuiten op straat en in de tuinen, verkeerd aanbellen, geluidsoverlast, ruzies en geschreeuw op straat, vechtpartijen tussen dealers, vechtpartijen tussen gebruikers, schietincidenten en intimidatie van bewoners.

In de periode van 25 oktober 2000 tot en met 18 december 2000 is door de omwonenden veel geklaagd over grote overlast vanuit het pand Pappersjans 39. De politie en het handhavingsteam van de gemeente hebben het pand op 29 november 2000 bezocht. Toen zijn aanwijzingen aangetroffen die duiden op gebruik en handel in verdovende middelen. In een gesprek op 29 november 2000 is de eigenaar van het pand mondeling door medewerkers van het Meldpunt Drugs- en Tippeloverlast in kennis gesteld van de overlastsituatie.

Sinds januari 2001 is er weer sprake van aanhoudende klachten over het pand aan de Pappersjans 39. Deze klachten worden bevestigd door diverse observaties van de politie. Daaruit blijkt dat er inderdaad vanuit het pand gehandeld wordt in verdovende middelen met als gevolg dat er een grote aanloop van gebruikers en dealers plaatsvindt.

De burgemeester van gemeente Heerlen heeft op 29 maart jl. de eigenaar een waarschuwingsbrief gestuurd dat hij bij aanhoudende overlast gebruik zal maken van zijn sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 174a van de Gemeentewet. Op 11 april 2001 is er overleg geweest tussen de eigenaar, de politie en de gemeente, met als doel om tot een minnelijke oplossing te komen. De eigenaar erkende de problemen, echter tot op heden is er niets veranderd.

Pappersjans 40-42
Met betrekking tot het pand Pappersjans 40-42 zijn afgelopen jaren eveneens een groot aantal klachten over overlast binnengekomen bij het Meldpunt Drugs- en Tippeloverlast. Het handhavingsteam van de gemeente en de politie hebben in dit pand regelmatig controles uitgevoerd. De eigenaar is diverse malen gehoord en gewaarschuwd in verband met drugsgerelateerde overlast, bouw- en brandveiligheid, overbevolking en hygiene. Twee jaar geleden is al met de eigenaar afgesproken dat het pand niet meer verhuurd zou worden, totdat er maatregelen waren genomen met betrekking tot overbevolking van de kamers, brandwerende scheidingen tussen de verschillende ruimtes en voldoende vluchtwegen. Enige tijd geleden is een wietplantage aangetroffen. Toen heeft de eigenaar weer een waarschuwing gekregen. Uit de observaties van Pappersjans 39 bestond het vermoeden dat Pappersjans 40-42 weer intensief bewoond werd. Daarom heeft het Handhavingsteam van de gemeente besloten op grond van de Woningwet meteen ook een controle uit te voeren in het pand Pappersjans 40-42. Na het aantreffen van verdovende middelen in Pappersjans 40, heeft de politie in aanwezigheid van de rechter commissaris en de officier van justitie en een spoeddoorzoeking gehouden.

De actie
De huiszoekingen in beide panden vonden plaats onder verantwoordelijkheid van de Rechter Commissaris en de Officier van Justitie.
Bij de grootscheepse actie, die in totaal door ruim 70 personen werd uitgevoerd, werden in beide panden 20 personen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar aangehouden. Onder hen waren twee vrouwen. Verder werden ruim 250 gram harddrugs, ruim 300 gram hasjiesj drie vuurwapens, munitie, enkele gsm telefoons en een aanzienlijk geldbedrag in beide panden aangetroffen. In en garage achter pand no. 40-42 troffen agenten een auto, een motor en twee bromscooters aan die zeer waarschijnlijk van diefstal afkomstig zijn. In het pand no. 39 werd op een van de kamers eveneens een gestolen bromscooter aangetroffen. Van de aangehouden personen werden er zes vanwege hun geringe betrokkenheid, weer in vrijheid gesteld, terwijl drie personen in verzekering zijn gesteld. Op acht aangehouden personen werd het zogenaamde snelrecht toegepast. Onder de personen die in het pand 39 werden aangehouden, bleken er twee illegaal in Nederland te verblijven.
In het pand 40-42 werden drie personen aangehouden. Op een van hen werd snelrecht toegepast. De twee andere aangehouden personen bleken illegaal in Nederland te verblijven.

Op grond van de aangetroffen situaties in beide panden heeft burgemeester A. Sakkers besloten beide panden voor de duur van 6 maanden te sluiten op grond artikel 174a van de Gemeentewet, uiteraard in goed overleg met politie en het OM.

Dit persbericht is uitgebracht door:

Gemeente Heerlen Afdeling Communicatie Reina Cobussen, tel. (045)-5604853 en

Politiedistrict Heerlen Bureau Voorlichting & PR A.J.M. Boosten tel. (045) - 4003050

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie