Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda van de Gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Op de Agenda ¦ Raadsadviescommissie voor Stadsontwikkeling (22/05) ¦ Raadsadviescommissie voor Welzijn (17/05) ¦ Stukken voor de vergaderingen
Op de Agenda

Op deze pagina worden de aankondigingen van informatiebijeenkomsten en vergaderingen geplaatst. De agenda's van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen vindt u ook onder de rubriek 'Raadsinformatie'. Daar zijn zowel de agenda's als ook de bijbehorende stukken van vergaderingen raadplegen.

Raadsadviescommissie voor Stadsontwikkeling (22/05)
Openbare vergadering op 22 mei 2001 om 19.30 uur in het Bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2.
Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Presentatie bouwplan Arendstuin.
3. Kwaliteitsdocument Tusken Moark en Ie.
4. Verzoek tot wijziging bestemmingsdoel panden Oostergrachtswal 45 en 47 van kantoren in woningen.
Adviesaanvraag omtrent uitgangspunten en randvoorwaarden bebouwing "gat" op Oostergrachtswal 49.
Voorstel tot planologische medewerking bouwinitiatief Wijbrand de Geeststraat/Van Cronenburghstraat. Voorstel tot planologische medewerking bouwinitiatief hoek Oostergrachtswal/Wijbrand de Geeststraat. Adviesaanvraag omtrent uitgangspunten en randvoorwaarden bebouwing Oostergrachtswal 121 (pand Baken) en Emmakade 1b en 1c. Voorstel tot planologische medewerking bouwinitiatief Ferdinand Bolstraat (voormalige Ferdinand Bolstraat). Advies omtrent structuurschets Faber haarden terrein.
5. Vervanging riool Stienserstraat c.a.
6. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO en voorstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO, m.b.t. de bouw van 4 autoboxen aan de Keizerskroon te Leeuwarden.

7. Wachtruimte buseiland.

8. Vaststellen van het bestemmingsplan "Kanaalweg".
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Raadsadviescommissie voor Welzijn (17/05)

Openbare vergadering op donderdag 17 mei 2001, om 19.30 uur in kamer 32 van het Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1.

Op de agenda staat:

1. Opening

2. Vaststellen van de mededelingenlijst.
3. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 22 maart 2001.

4. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 29 maart 2001.

5. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 12 april 2001.

6. Vaststellen van de Lijst van toezeggingen.
7. Bespreken Brief van 28 februari 2001 van PEL inzake afhandeling aanvragen heffingskorting door Sociale Zaken, het antwoord van B&W van 2 maart 2001, alsmede een reactie hierop van PEL van 7 april 2001 (op verzoek van de SP).

8. Bespreken nota inzake 30 Oriëntatietrajecten voor alleenstaande ouders in het kader van de Melkert III-experimentregeling en dekkingstekort uitvoering Melkert III-experimentregeling 1999 (op verzoek van Fractie Dolstra).

9. Adviesaanvraag inzake Evaluatie pilotproject Jongeren-platforms en voorstel voor vervolgactiviteiten.
10. Adviesaanvraag inzake het treffen van preventieve maatregelen aan de warmwaterinstallaties met inbegrip van ventilatievoorzieningen in de gymnastiekaccommodaties van het primair onderwijs, één en ander ter voorkoming van de legionella bacterie.
11. Adviesaanvraag inzake plaatsen drie noodlokalen bij o.b.s. De Vrijheid in de Vrijheidswijk.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Stukken voor de vergaderingen

De stukken voor de aangegeven vergaderingen van gemeenteraad en commissies liggen ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 te Leeuwarden.

Overigens kunt u de vergaderstukken ook raadplegen via de rubriek Raadsinformatie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie