Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport Statuut en financiering EU partijen afgestemd

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wim van Velzen
Zoek soortgelijke berichten
Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Rapport Statuut en financiering Europese politieke partijen afgestemd

Straatsburg, 17 mei 2001

Vandaag is in de plenaire in Straatsburg gestemd over het rapport over het statuut en financiering van Europese politieke partijen van rapporteur Schleicher (EVP/ED). De ontwerp-verordening over een statuut voor en de financiering van Europese politieke partijen werd door het Parlement flink geamendeerd, onder meer om de controle en de transparantie van de financiering van Europese partijen te verbeteren.

Het Parlement is het eens met de hoofdpunten van het Commissievoorstel: iedere Europese politieke partij of unie van partijen heeft het recht erkend te worden als Europese partij, ongeacht of zij voor of tegen verdere Europese integratie is. Voorwaarden zijn dat de partij of unie van partijen is gevestigd in de EU, in het Parlement een fractie heeft gevormd of het voornemen heeft er één te vormen of zich bij een bestaande fractie aan te sluiten, en in haar programma en activiteiten de fundamentele beginselen inzake democratie, eerbiediging van de grondrechten en de rechtsstaat in acht neemt.

Het Parlement wil dat een unie van partijen langdurig moet zijn om te voorkomen dat een unie alleen wordt aangegaan om financiering aan te trekken. Verder moet de voorwaarde om in vijf lidstaten zetels of de kiesdrempel te halen, met het oog op de uitbreiding veranderd worden in een vierde van de lidstaten, wanneer een nadere regeling wordt uitgewerkt na de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice. Ook wil het Parlement de controle en de transparantie verbeteren, met name doordat Europese partijen donaties boven een bepaald bedrag openbaar moeten maken - waarbij anonieme schenkingen en schenkingen van overheids- en particuliere bedrijven verboden zijn - en externe en onafhankelijke audits uitgevoerd moeten worden binnen een half jaar na afloop van het boekjaar. Over de uitwerking van richtsnoeren voor de financiële regels en de controle zal de Rekenkamer worden geraadpleegd.

Partijen die zich niet aan de regels houden, met inbegrip van de plicht om de democratische beginselen, de rechtsstaat en de grondrechten na te leven, zullen het geld terug moeten storten, waarbij het presidium van het Parlement ook tot het opleggen van een boete kan overgaan. Verder moeten Europese partijen een rechtspersoon worden.

Het geld dat Europese partijen op grond van hun statuut krijgen, mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt voor de financiering van nationale activiteiten. Bovendien moet een Europese partij aantonen dat zij 25% van haar middelen uit een andere bron dan de Europese begroting krijgt. Van de door de EU toegekende middelen wordt 15% verdeeld onder de partijen die aan de voorwaarden voldoen en 85% tussen de Europese partijen die vertegenwoordigers in het Europees Parlement hebben, in evenredigheid tot het aantal gekozenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie