Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Regeling uitvoerverbod vee en veeproducten

Datum nieuwsfeit: 18-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dossier MKZ

Wijziging Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II
dd. 21-05-2001 00:00 uur

18 mei 2001

Toelichting

Onderhavige wijziging van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten, strekt ertoe de zesde wijziging van Beschikking 2001/223/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland, om te zetten in nationale regelgeving. Ingevolge de onderhavige wijziging wordt de regionalisering weer aangepast, in die zin dat het bijlage II-gebied verder wordt verkleind. Aldus is het gebied van Nederland dat in beginsel is vrij gegeven (met dien verstande dat het verzenden van levende evenhoevigen verboden blijft), vergroot.

Op het verbod levende evenhoevigen te verzenden, gold reeds een (voorwaardelijke) uitzondering voor de export van slachtvarkens. Met ingang van 21 mei 2001 wordt op dit verbod ook een uitzondering gemaakt voor de export van levende runderen, rechtstreeks van een bedrijf naar een slachthuis vanuit andere gebieden dan die bedoeld in bijlage I onderscheidenlijk bijlage II. De export van runderen is overigens aan dezelfde voorwaarden onderhevig als de export van slachtvarkens, zoals melding aan de lidstaat van bestemming, alsmede eisen op het punt van certificering (artikel 1, derde, vierde en vijfde lid en artikel 12 bis, tweede lid van de beschikking).

Er is overigens voor gekozen artikel 2, tweede lid, thans zodanig te formuleren dat dit artikel geen wijziging behoeft indien in de toekomst door de Europese Commissie ook de export van andere evenhoevigen dan varkens en runderen vanuit het vrij gegeven gedeelte van Nederland (al dan niet voorwaardelijk) wordt toegestaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, Directeur-generaal, ir. J.F. de Leeuw

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van 21 maart 2001 van de commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);

Gelet op de artikelen 30, eerste en vierde lid, 31 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Artikel 2, tweede lid, van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II , komt te luiden:

2. In afwijking van het eerste lid is het brengen van evenhoevigen buiten andere gebieden dan die bedoeld in bijlage I onderscheidenlijk bijlage II van Beschikking 2001/223/EG toegestaan, voorzover dit geschiedt overeenkomstig Beschikking 2001/223/E

Artikel II

De regeling wordt op 18 mei 2001 om 18.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt op 21 mei 2001 om 00.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden

Regelingreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie