Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiering Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten

Datum nieuwsfeit: 18-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Financiering Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)

LAD-bericht van 18 mei 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle medisch specialisten/LAD-leden
voor wie de CAO Ziekenhuizen geldt

Geachte collega's,

Eind april ontving u onze circulaire naar aanleiding van de acties in de ziekenhuizen. Deze zijn inmiddels hun tweede week ingegaan. Zicht op een uitweg uit de impasse ontbreekt vooralsnog. Gelukkig krijgt het Landelijk Actiecentrum FHZ/LAD geen signalen van de achterban over onregelmatigheden en/of stoornissen in de verhoudingen met andere beroepsgroepen. Immers, zoals bericht, uw positie is een andere vanwege 'de AMS'.

Daarin lijkt overigens schot te zitten! Maar helaas nog zonder u concreet op papier te kunnen tonen dat de additionele financiering volledig rond is. Wij realiseren ons dat uw geduld op de proef wordt gesteld. Nochtans zijn er voldoende aanwijzingen voor een positieve inschatting.

Verantwoordelijkheid nemen
Om de andere betrokken partijen bij de AMS - de NVZ en het ministerie van VWS - te stimuleren nu heel concreet en specifiek aan te geven welk geld op welk moment voor de daadwerkelijke invoering van de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling kan worden ingezet, hebben LAD en Orde hen deze week nog eens schriftelijk en heel indringend gewezen op de respectievelijke verantwoordelijkheden en (informele) toezeggingen in dezen.

Overleg met VWS
In november 2000 sloten wij met de NVZ een principe-akkoord. Eind vorig jaar startte overleg met VWS over de inhoud en de financiering van de AMS. Dit stond mede in het licht van de Meerjarenafspraken. In een later stadium kwam daar de Voorjaarsnota als factor bij. Zodra het kabinet een overzicht van de precieze verdeling van deze extra middelen naar de Kamer stuurt, naar verluidt in de tweede helft van deze maand, kan de AMS definitief door de ledenvergadering van de NVZ op 6 juni worden aanvaard. Dan is immers aan alle voorwaarden voldaan.

Terugwerkende kracht > 01-03-2001
Er mag overigens geen misverstand zijn: linksom-of-rechtsom wordt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten ingevoerd, en wel met terugwerkende kracht per 01 maart 2001. Derhalve met inbegrip van alle (salaris-)onderdelen.

Derhalve geen acties, tenzij...
In contacten met leden wordt soms de suggestie gedaan om in actie te komen, mede in relatie tot de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ook wordt daarbij weleens gewezen op de huisartsenstaking. De situatie is echter wezenlijk anders:
Partijen bij de AMS hebben een principe-akkoord gesloten. Partijen bij de AMS hebben geen conflict.
Partijen bij de AMS zijn in afrondend overleg met het ministerie van VWS over de financiering.
Partijen bij de AMS hebben reëel zicht op de finishing touch.

Tevens zou het in deze actietijd in de ziekenhuizen naar onze overtuiging een contraproductief signaal zijn naar andere medewerkers, werknemersorganisaties en werkgevers om in dit stadium actie te voeren en een relatie te leggen naar de CAO.

Indien het onverwacht anders zou lopen dan hier geschetst, dan zullen wij u spoorslags oproepen voor een Landelijke Ledenraadpleging.

Last but not least herhaal ik onze lijn: wij verwachten u binnen enkele weken te kunnen berichten dat alle hobbels voor de daadwerkelijke invoering van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten zijn genomen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat ontwikkelingen in dit dossier om te beginnen terstond worden gemeld via www.artsennet.nl/lad.

Naar ik hoop bent u hiermee voor het moment voldoende bijgepraat. Graag roep ik u op nog enig geduld te betrachten, waarbij ik u bedank voor uw steun aan de opstelling van uw belangenbehartigers!

Met collegiale groet,

Evert Bais,
voorzitter

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Resultaten enquête verpleeghuisartsen

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie