Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van der Ploeg wil procedure cultuurnota verbeteren

Datum nieuwsfeit: 18-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MINOCW: Van der Ploeg wil procedure cultuurnota verbeteren

18 mei 2001

PERSBERICHT NUMMER 066

Zwaartepunt debat bij Uitgangspuntenbrief
VAN DER PLOEG WIL PROCEDURE RONDOM CULTUURNOTA VERBETEREN

Staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (Cultuur) ziet geen aanleiding om de procedure rondom de Cultuurnota af te schaffen of ingrijpend te veranderen. Wel wil hij verbeteringen mogelijk maken door de brief met de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid (de Uitgangspuntenbrief) te verbreden. Volgens de staatssecretaris is het zwaartepunt in het politieke debat verschoven van de Cultuurnota naar de Uitgangspuntenbrief. Door aanpassingen wordt het beter mogelijk om een politiek debat op hoofdlijnen te voeren. Dit staat in een brief die op 18 mei naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Van der Ploeg houdt vast aan vijf kernwaarden bij de procedure: een periodieke, in principe vierjaarlijkse, toetsing van culturele instellingen, een onafhankelijke kwaliteitstoets door deskundigen, een integrale afweging door gelijktijdig over subsidietoekenning te beslissen, directe politieke verantwoordelijkheid voor de meerjarige subsidies en samenwerking tussen rijk en lagere overheden.

Verbeteringen
De voorgestelde aanpassingen moeten ertoe leiden dat de druk op de procedure rondom de Cultuurnota afneemt. Het zwaartepunt bij de politieke besluitvorming en het debat met de Kamer komt bij de Uitgangspuntenbrief te liggen. Meer recht wordt gedaan aan de verschillen tussen instellingen en sectoren. Ook is er een betere scheiding tussen de advisering door de Raad voor Cultuur en de politieke besluitvorming. De afstemming tussen de overheden wordt beter en er is meer transparantie. De advisering krijgt een meer integraal karakter.

Om de druk op de procedure te verminderen, wil Van der Ploeg niet alle werkzaamheden voor de Cultuurnota laten samenvallen in de huidige relatief korte periode, voorafgaand aan de besluitvorming. In een vroeg stadium van de vierjaarlijkse cyclus moeten landelijke sectoranalyses komen waarin het karakter van de verschillende sectoren wordt belicht. De lagere overheden maken sectoranalyses op regionaal niveau, de zogeheten regionale cultuurprofielen. Fondsen maken een analyse van de individuele aanvragen. Uit deze drie analyses stelt de Raad voor Cultuur een Vooradvies op, waarin op landelijk en regionaal niveau het culturele klimaat per sector is geschetst. De bewindspersoon houdt rekening met het vooradvies bij het formuleren van zijn Uitgangspuntenbrief.

Verbreding Uitgangspuntenbrief
In de Uitgangspuntenbrief zet de staatssecretaris uiteen wat de beleidsmatige prioriteiten en ambities zijn, welke aanvragen in aanmerking komen voor subsidie, welke criteria bij de beoordeling en afweging zullen worden gehanteerd, welke financiële prioriteiten en kaders daarbij gelden en wat de te volgen procedure zal zijn. De Raad van Cultuur adviseert op basis van de Uitgangspuntenbrief. In de Cultuurnota vindt de uitwerking plaats aan de hand van het raadsadvies in vooral subsidiebeslissingen. De verbreding van de Uitgangspuntenbrief behelst vooral de beschikbaarheid van het Vooradvies van de Raad voor Cultuur, dat is opgebouwd uit landelijke en regionale sectoranalyses. Door het overleg tussen Raad voor Cultuur, de fondsen en het ministerie van OCenW ontstaat er een beter beeld van de ontwikkelingen binnen de cultuurdisciplines. Ook is beter te voorzien hoeveel en welke nieuwe aanmeldingen voor de volgende Cultuurnota zijn te verwachten.

Structuur Raad voor Cultuur
Volgens de Raad voor Cultuur is het gezelschap van 25 raadsleden te groot om als een integraal adviesorgaan te functioneren. Van der Ploeg volgt daarom haar suggestie op om dit gezelschap tot 14 raadsleden terug te brengen. Tegelijkertijd kiest hij voor een uitbreiding van 35 tot 60 commissieleden. Bij de commissieleden in de Raad is de specifieke deskundigheid op de cultuurterreinen gewaarborgd. De raadsleden komen onafhankelijker te staan tegenover de uitkomsten van beraad en preadviezen van commissies en werkgroepen binnen de Raad. Door deze verandering kunnen ze een meer coördinerende en strategische rol gaan vervullen. Van der Ploeg verwacht dat de raad hierdoor effectiever en met een scherper oog voor integrale samenhang zijn wettelijke rol kan vervullen. Dit komt het gezag van de Raad voor Cultuur ten goede tegenover het culturele veld en de politiek.

Adviesrol
Volgens Van der Ploeg moet de Raad meer aandacht geven aan autonome ontwikkelingen binnen de cultuursectoren. Sommige instellingen komen naast de sectoranalyses in aanmerking voor een grondige beoordeling door een visistatiecommissie onder de auspiciën van de Raad. Dit moet eens in de vier of zes jaar gebeuren.
Een visitatiecommissie kan een uitbreiding zijn van een bestaande raadscommissie. Ze maakt een analyse van het functioneren van een instelling. Daarbij betrekt zij meer aspecten dan bij een sectoranalyse ter sprake komen. Voor musea en archieven bekijkt de staatssecretaris of subsidiëring op onderdelen als behoud, beheer en ontsluiting van (rijks)collecties afzonderlijk te benaderen is. Op korte termijn zal de bewindsman de Tweede Kamer op de hoogte stellen over zijn ideeën rond dit thema.

Samenwerking met andere overheden
Van der Ploeg wil een sterkere samenwerking tussen rijk, provincies en gemeenten bij de zogeheten cultuurconvenanten en de cultuurnota. Doordat de regionale cultuurprofielen eerder beschikbaar komen, raken de lagere overheden meer betrokken bij het tot stand komen van de Uitgangspuntenbrief. Deze profielen geven een beeld van de 'witte vlekken. per sector of regio. Hierop kunnen de instellingen zich bij hun aanvraag richten.
Van der Ploeg kiest voor .een fijnmazige en effectieve drieslag., waarbij vooral vernieuwende projecten en initiatieven onder de hoede staan van fondsen, meerjarige subsidies direct worden verstrekt op grond van de cultuurnota en rijk en lagere overheden in gelijke mate investeringen doen in cultuurbereik.

Betrokkenheid instellingen
Met de aanpassingen kunnen de gesubsidieerde instellingen rekenen op adviezen die op langduriger waarneming zijn gebaseerd. Aanvragers met een subsidiedossier bij één van de cultuurfondsen weten zich verzekerd van aandacht via het overleg tussen fonds, Raad voor Cultuur en departement. Van der Ploeg verwacht van de gesubsidieerde instellingen aandacht voor de uitvoering van de beleidsplannen die aan hun aanvragen ten grondslag liggen.

Aanleiding
De voorstellen van Van der Ploeg zijn een reactie op de motie van de Tweede Kamer bij de behandeling van de Cultuurnota 2001-2004 in november vorig jaar. Daarin werd aandacht gevraagd om verbetering en verandering van de procedure rondom de nota. In mei 2001 is de Raad op verzoek van de staatssecretaris met een advies op basis van de evaluatie van de eigen werkzaamheden in de periode 1996 - 2000 gekomen. Daarnaast heeft bureau Berenschot in opdracht van het ministerie gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen en daarvan verslag gedaan. Bureau ART heeft in een gezamenlijke opdracht gerapporteerd over het overleg met de andere overheden. De staatssecretaris heeft daarnaast enkele rondetafelgesprekken gevoerd met deelnemers uit de wereld van kunst en cultuur. Ook heeft hij overleg gevoerd met het IPO en de VNG. Deze adviezen en gesprekken zijn de input geweest van zijn standpunt over de systematiek rondom de Cultuurnota.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...