Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse gemeenten definiëren begrip

Datum nieuwsfeit: 18-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

Vlaamse gemeenten definiëren begrip (18/05/01)

Omdat er nog steeds op het veld heel wat onduidelijkheid bestaat omtrent het fameuze decreet op de ruimtelijke ordening (decr. van 18 mei 1999), hield de heer Dirk De Cock, Vlaams volksvertegenwoordiger, op donderdag 17 mei jl. een parlementaire tussenkomst in de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement. Voor een aantal gemeenten vordert immers de opmaak van het Gemeentelijk Structuurplan Vlaanderen goed. Deze gemeentebesturen hebben gewerkt zoals het een goede huisvader betaamt. Het zou jammer zijn dat deze daad van behoorlijk bestuur wordt weggedaan, door te moeten wachten op de andere gemeenten, die hiermee nog niet klaar zijn. In zijn antwoord bevestigde minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen dat er een reeks gemeenten zijn die ver gevorderd zijn. Zo beschikken 11 Vlaamse gemeenten over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. Verwacht kan worden dat in 2001 reeds heel wat gemeenten hun documenten ter advisering en/of ter definitieve goedkeuring zullen voorleggen. De gemeenten met een ruimtelijke structuurplan kunnen verder gaan. Om een herziening aan te vragen dienen zij niet te wachten op de andere gemeenten.
Om voor een herziening van zonevreemd naar zone-eigen in aanmerking te komen, wordt er echter gewerkt met een aantal termen, zoals woonkorrel, woonpunt en woonlint. De exacte definitie hiervan is nergens terug te vinden, zelfs niet in de zopas uitgegeven brochure, voorgesteld op de Trefdag van de Vlaamse Mandatarissen te Gent, op 9 mei jl.
Hier geld volgens de minister de kracht van de subsidiariteit. Zo beschikken alle Vlaamse gemeenten over de macht zelf een definitie te geven aan de verschillende begrippen. Gemeenten kunnen dus eigen definities geven aan begrippen zoals woonkorrel en woonlint. Al deze begrippen maken deel uit van de eigen gemeentelijke benadering en kunnen in deze, binnen de globale beleidslijnen bepaald door de Vlaamse regering, een invulling krijgen.

Auteur:
Vlaamse parlementsfractie
Dirk De Cock, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Peter Buysrogge
Telefoon: 02/552.93.14
Fax: 02/552.93.63
E-post: (Peter.Buysrogge@vlaamsparlement.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie