Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intrekking toezichtsgebied Ee en Anjum

Datum nieuwsfeit: 18-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Intrekking toezichtsgebied Ee, Anjum

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I
In de bijlage bij de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 II komt gebied III (Ee en Anjum) te vervallen.

Artikel II
Deze regeling wordt op 18 mei 2001 om 18.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt op 19 mei 2001 om 00.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, ir. J.F. de Leeuw, Directeur-Generaal.

Toelichting voor de Staatscourant,
In verband met het optreden van mond- en klauwzeer zijn diverse maatregelen getroffen om verdere verspreiding van deze besmettelijke ziekte te voorkomen, zoals het instellen van toezichtsgebieden. In de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 II zijn in de bijlage de verschillende toezichtsgebieden opgenomen.
Er bestaan thans uit veterinair oogpunt geen redenen meer om het toezichtsgebied rondom Ee en Anjum (gebied III van de bijlage) te handhaven. Met de onderhavige regeling komt dit gebied derhalve met ingang van 19 mei 2001 om 00.00 uur te vervallen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, ir. J.F. de Leeuw, Directeur-Generaal.

18 mei 01 18:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie