Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging regeling verbodsbepalingen MKZ gebieden

Datum nieuwsfeit: 21-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dossier MKZ

Wijziging Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 II
dd. 21-05-2001 16:30 uur

21 mei 2001

Toelichting

In verband met het optreden van mond- en klauwzeer zijn diverse maatregelen getroffen om verdere verspreiding van deze besmettelijke ziekte te voorkomen, zoals het instellen van toezichtsgebieden. In de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 II zijn in de bijlage de verschillende toezichtsgebieden opgenomen.

Er bestaat thans uit veterinair oogpunt geen aanleiding meer om het gebied rondom Oosterwolde te handhaven. Dit leidt ertoe dat het toezichtsgebied rondom Oene (gebied I) in beperkte mate kan worden verkleind. Met de onderhavige wijziging wordt de gebiedsomschrijving van dit toezichtsgebied gewijzigd. De wijziging treedt op 22 mei 2001 om 00.00 uur in werking. Het regime dat geldt binnen het ingesloten gebied blijft ongewijzigd.

Gebied Oene , klik op de afbeelding voor een vergroting (216 kb) Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend Klik op de afbeelding voor een vergroting (216 KB)

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

In de bijlage bij de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 II wordt bij gebied I: Oene, onderdeel 2 vervangen door de bijlage bij deze regeling.

Artikel II

Deze regeling wordt op 21 mei 2001 om 16:30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt op 22 mei 2001 om 00.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Bijlage

2. Het gebied is begrensd als volgt:
1. De Zwartewaterweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Zwartsluizerweg (N331 ) tot de Hoogstraat (Hasselt). 2. De Hoogstraat (Hasselt) volgend in oostelijke richting tot de Doctor H.a.w. Van De Vechtlaan
3. De Doctor H.a.w. Van De Vechtlaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verkavelingsweg tot de Boerderijweg 4. De Boerderijweg volgend in oostelijke richting tot de Klinkerweg
5. De Klinkerweg volgend in oostelijke richting tot de Steenwetering
6. De Steenwetering volgend in zuidoostelijke richting tot de Blokweg.
7. De Blokweg volgend in oostelijke richting tot de Vriezendijk 8. De Vriezendijk volgend in zuidoostelijke richting tot de Westeinde.
9. De Westeinde volgend in noordoostelijke richting tot de Noordeinde.
10. De Noordeinde volgend in zuidelijke richting tot de De Hooislagen.
11. De De Hooislagen volgend in oostelijke richting tot de Ankummerdijk.
12. De Ankummerdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Cubbinghesteeg, tot de Ruitenborghweg. 13. De Ruitenborghweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Prins Bernhardstraat (in Dalfsen).
14. De Prins Bernhardstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Bruinleeuwstraat, tot de Raadhuisstraat. 15. De Raadhuisstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Burgemeester Van Bruggenplein tot de Poppenallee. 16. De Poppenallee volgend in zuidelijke richting tot de Rechterensedijk.
17. De Rechterensedijk volgend in oostelijke richting tot de Stationsweg.
18. De Stationsweg volgend in zuidelijke richting tot de Heinoseweg.
19. De Heinoseweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Bergerallee, tot de Oude Vechtsteeg. 20. De Oude Vechtsteeg volgend in oostelijke richting tot de Rietmansweg.
21. De Rietmansweg volgend in zuidelijke richting tot de Diezerstraat.
22. De Diezerstraat volgend in oostelijke richting tot de Heideweg.
23. De Heideweg volgend in zuidelijke richting tot de Dalmsholterweg.
24. De Dalmsholterweg volgend in zuidelijke richting tot het Overijsselskanaal.
25. Het Overijsselskanaal volgend in oostelijke richting tot de brug Deventerweg de N348.
26. De N348 volgend in zuidelijke richting overgaand in de Ommerweg (N348) tot de Veenweg.
27. De Veenweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Oude Twentseweg.
28. De Oude Twentseweg volgend in oostelijke richting tot de Elskampweg.
29. De Elskampweg volgend in zuidelijke richting tot de Schanekampsweg.
30. De Schanekampsweg volgend in westelijke richting tot de Holteveensweg.
31. De Holteveensweg volgend in zuidelijke richting tot de Luttenbergerweg.
32. De Luttenbergerweg volgend in oostelijke richting tot de Hottenvoortsweg.
33. De Hottenvoortsweg volgend in zuidelijke richting tot de Holteveensweg.
34. De Holteveensweg volgend in oostelijke richting tot de Bloemenbosweg.
35. De Bloemenbosweg volgend in zuidelijke richting tot de Knikkenweg.
36. De Knikkenweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Bloemenkampsweg, tot de Hakkershoekweg. 37. De Hakkershoekweg volgend in westelijke richting tot de Keizersveldweg.
38. De Keizersveldweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Nijverdalseweg (N35).
39. De Nijverdalseweg (N35) volgend in oostelijke richting tot de Kroepeweg.
40. De Kroepeweg volgend in zuidelijke richting tot de Raamsweg. 41. De Raamsweg volgend in westelijke richting tot de Eekwielensweg.
42. De Eekwielensweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Wittebroeksweg.
43. De Wittebroeksweg volgend in zuidelijke richting tot de Eekteweg.
44. De Eekteweg volgend in westelijke richting tot de Portlanderdijk.
45. De Portlanderdijk volgend in zuidoostelijke richting tot de Poggebeltweg.
46. De Poggebeltweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Holterweg
47. De Holterweg volgend in westelijke richting tot de Cellenweg. 48. De Cellenweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Koldeweesweg.
49. De Koldeweesweg volgend in zuidelijke richting tot de Berghuisweg.
50. De Berghuisweg volgend in westelijke richting tot de Witteveensweg.
51. De Witteveensweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Vlessendijk, tot de Borgelinksweg. 52. De Borgelinksweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Ten Havesweg, overgaand in de Oerdijk, tot de Oostermaatsdijk.
53. De Oostermaatsdijk volgend in zuideliike richting tot de Rensinksweg.
54. De Rensinksweg volgend in oostelijke richting tot de Marsweg. 55. De Marsweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Oude Postweg tot de Apenhuizerenkweg.
56. De Apenhuizerenkweg volgend in westelijke richting tot de Looweg.
57. De Looweg volgend in westelijke richting tot de Schipbeeksweg.
58. De Schipbeeksweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Marsdijk, overgaand in de Braakmansteeg, overgaand in de Looweg, tot de Dennendijk.
59. De Dennendijk volgend in westelijke richting tot de Bielderweg.
60. De Bielderweg volgend in noordelijke richting tot de Kasteelweg.
61. De Kasteelweg volgend in westelijke richting tot de Jufferdijk.
62. De Jufferdijk volgend in zuidelijke richting tot de Lochemseweg (N339).
63. De Lochemseweg (N339) volgend in westelijke richting tot de Heideweg.
64. De Heideweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Reeverweg.
65. De Reeverweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Koekoekweg.
66. De Koekoekweg volgend in zuidelijke richting tot de Deventerdijk.
67. De Deventerdijk volgend in zuidoostelijke richting tot de Harfsensesteeg.
68. De Harfsensesteeg volgend in westelijke richting tot de Schurinklaan (in Eefde).
69. De Schurinklaan volgend in zuidelijke richting tot de Zutphenseweg (N348).
70. De Zutphenseweg (N348) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Doctor V. De Hoevenlaan (N348), overgaand in de Rustoordlaan (N348), overgaand in de Deventerweg (N348), tot de Industrieweg (in Zutphen).
71. De Industrieweg volgend in westelijke richting tot de Marsweg.
72. De Marsweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Coenensparkstraat overgaand in de Parkstraat tot de Havenstraat.
73. De Havenstraat volgend in zuidwestelijke richting tot de Oude IJsselbrug.
74. De Oude IJsselbrug volgend in westelijke richting tot de Weg Naar Voorst (N345).
75. De Weg Naar Voorst (N345) volgend in noordwestelijke richting overgaan in de Rijksweg, tot de Tondensestraat. 76. De Tondensestraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Hoevesteeg, overgaand in de Langedijk, tot de Apeldoornseweg.
77. De Apeldoornseweg volgend in de noordelijke richting tot de Hoofdweg.
78. De Hoofdweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Vrijenbergweg
79. De Vrijenbergweg volgend in westelijke richting tot de Beekbergerweg (Loenen).
80. De Beekbergerweg volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting in de Groenendaalseweg tot de Oude Arnhemseweg.
81. De Oude Arnhemseweg volgend in noordelijke richting tot de Krimweg.
82. De Krimweg volgend in westelijke richting tot de Brouwersweg. 83. De Brouwersweg volgend in noordelijke richting tot de Otterloseweg (N304).
84. De Otterloseweg (N304) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Apeldoornseweg (N304), tot de Stevenpolsepad. 85. De Stevenpolsepad volgend in noordelijke richting tot de Ossenweg.
86. De Ossenweg volgend in westelijke richting tot de Dorpsstraat (N310) (in Harskamp).
87. De Dorpsstraat (N310) volgend in noordelijke richting overgaand in de Harderwijkerweg (N310), tot de Hoog Buurloseweg.
88. De Hoog Buurloseweg volgend in noordoostelijke richting tot de Houtvester Van ´t Hoffweg.
89. De Houtvester Van ´t Hoffweg volgend in noordelijke richting tot de Heetweg.
90. De Heetweg volgend in noordelijke richting overgaand in Nieuw Milligenseweg, overgaand in de Kootwijkerweg (N302), overgaand in de Meervelderweg (N302), tot de Schoolpad. 91. De Schoolpad volgend in noordelijke richting tot de ´t Hof. 92. De ´t Hof volgend in noordwestelijke richting tot de Garderenseweg (N310).
93. De Garderenseweg (N310) volgend in westelijke richting tot de Uddelermeerweg.
94. De Uddelermeerweg volgend in noordelijke richting tot de Staverdenseweg.
95. De Staverdenseweg volgend in westelijke richting tot de Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg.
96. De Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg volgend in noordelijke richting tot de Oude Zwolseweg.
97. De Oude Zwolseweg volgend in noordoostelijke richting tot de Nieuwe Traa.
98. De Nieuwe Traa volgend in noordelijke richting tot de Hierderweg.
99. De Hierderweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Hessenweg, tot de Oudeweg.
100. De Oudeweg volgend in noordoostelijke richting tot de Harderwijkerweg.
101. De Harderwijkerweg volgend in oostelijke richting tot de Varelseweg.
102. De Varelseweg volgend in noordelijke richting tot de Randmeerweg.
103. De Randmeerweg volgend in oostelijke richting tot de Hoge Bijsselse-Pad.
104. De Hoge Bijsselse-Pad volgend in noordelijke richting tot het Veluwemeer.
105. Het Veluwemeer volgend in noordoostelijke richting tot de Roggebotsluis.
106. Vanaf de Roggebotsluis de Flevoweg N307 volgend in noordoostelijke richting overgaand in Oostzeestraat, overgaand in Oranjesingel, overgaand in IJsselkade tot brug over de IJssel.
107. De Brug over de IJssel volgend in noordoostelijke richting tot Stationsplein overgaand in Burgemeester Van Engelenweg, overgaand in Plasweg tot Koekoeksweg.
108. De Koekoeksweg volgend in noordoostelijke richting tot Oudendijk.
109. De Oudendijk volgend in zuidoostelijke richting tot Hagedoornweg.
110. De Hagedoornweg volgend in noordoostelijke richting tot Verkavelingsweg.
111. De Verkavelingsweg volgend in zuidoostelijke richting tot Rietsteeg.
112. De Rietsteeg volgend in noordoostelijke richting tot Oude Wetering.
113. De Oude Wetering volgend in noordelijke richting tot Groene Steeg.
114. De Groene Steeg volgend in noordoostelijke richting tot de Nieuwe Wetering.
115. De Nieuwe Wetering volgend in zuidoostelijke richting tot de Wolfshagenweg.
116. De Wolfshagenweg volgend in noordoostelijke richting tot de Cellemuiden.
117. De Cellemuiden volgend in noordelijke richting tot de Nieuwe Weg.
118. De Nieuwe Weg volgend in oostelijke richting tot de Zwartewaterweg.

Regelingreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...