Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lezing aan de VU van Johan Verstraeten over globalisering

Datum nieuwsfeit: 21-05-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Society for International Development - SID

P E R S B E R I C H T

Vlaamse ethicus Johan Verstraeten houdt 5e lezing in serie "Wereldmarkten - Universele Waarden?" GLOBALISERING IN HET SPANNINGSVELD TUSSEN UNIVERSALITEIT EN PARTICULARISME

Eerst de moraal en dan de winst

Rotterdam, 16 mei 2001
De globalisering van vandaag en morgen heeft zulke ingrijpende maatschappelijke gevolgen dat zij vraagt om een nieuwe universele ethiek. Tradities van gisteren - zoals het christendom - kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een meer universeel denken. Dat stelt de Vlaamse professor Johan Verstraeten maandag 21 mei aanstaande in een zijn inleiding "Globalisering in het spanningsveld tussen universaliteit en particularisme" voor de Nederlandse afdeling van de Society for International Development. Deze lezing is de vijfde in de SID-serie "Wereldmarkten - Universele Waarden?" over maatschappelijke en ethische waarden in de internationale economische samenwerking. Plaats: Vrije Universiteit, Amsterdam, 18.00u.

In zijn lezing geeft Verstraeten een kritische analyse van drie aspecten van globalisering: economisch, politiek en cultureel. De ingrijpende gevolgen van de globalisering voor normen en waarden in de internationale gemeenschap en op de vormgeving van de internationale samenwerking vragen volgens hem om een nieuwe universele ethiek. Hij zal in dat verband ook ingaan op de rol die de ethische wetenschappen daarbij kunnen spelen.

De toenemende aandacht voor de ethische aansprakelijkheden van het moderne bedrijfsleven is toe te juichen. Die zijn immers zowel in nationaal en internationaal perspectief enorm, aldus Verstraeten. Maar voor het succesvol combineren van zakendoen en ethiek is het van het grootste belang dat het (inter)nationale bedrijfsleven er echt van overtuigd wordt dat management meer is dan rationeel argumenterend denken en doen. Het is sociaal handelen. Nodig daarbij is ook dat zij en andere spelers in het debat een helder inzicht hebben in de belangrijkste ethische principes van onze cultuur en die van anderen. Daarbij kan inspiratie worden gehaald uit oudere tradities.

In dat verband roept Verstraeten op een beter beroep te doen op professionele ethici en moraalwetenschappers. Zij kunnen helpen de praktijk van de globalisering systematisch te confronteren met ethische uitgangspunten. Zo krijgt het debat een steviger basis en worden betrokken partijen bewuster van waarden en normen en kunnen zij vaardigheden ontwikkelen daar goed mee om te gaan. De integratie van ethiek in economie en ontwikkeling is er immers bij gebaat als men eerst nadenkt over de normen die men wil hanteren en handhaven alvorens te handelen.

Prof. Johan Verstraeten is als ethicus en moraaltheoloog verbonden aan de universiteiten van Leuven en Tilburg. Vorig jaar publiceerde hij het boek "Business en Ethiek" , een van de weinige Nederlandstalige boeken over moreel verantwoord en bedrijfsmatig handelen. Verstraeten is directeur van het Centre for Catholic Social Thought en voorzitter van het European Ethics Network waarin meer dan 100 Europese universiteiten en hogescholen participeren. Het netwerk richt zich op versterking van onderzoek en onderwijs inzake ethiek en ethische vraagstukken alsmede op de ontwikkeling van een praktische en toepasbare ethiek.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie