Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Commissievergadering van de Gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 21-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN, ECONOMISCHE ZAKEN EN VERKEER C.A. GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 21 MEI 2001.

Aanwezig

Voorzitter
secretaris
leden

De heer H. van Doornik
De heer F.W. Baan
De heer F.C. Jans (EB)
De heer H. Langbroek (EB)
De heer J van Keulen (D66)
De heer K. v.d. Veen (PvdA)
De heer W. Haentjens (VVD)
De heer K. Kooiman (RPF / SGP)
De heer R.v.d. Pluym (VL/GL)
De heer J. v.d. Werf (CDA)

Afwezig m.k.

De heer S. Schippers (EB)
Mevrouw E. Dangermond - Hilderink (VVD)

Tevens aanwezig:

Spreekrecht:

De heer Dijkstra spreekt in namens de groep Okselfris.

AGENDA NR.

ONDERWERP

Spreekrecht

De heer Dijkstra
deelt mede dat de groep Okselfris op zichzelf wel voorstander is van een invulling van De Oksel, doch niet op deze wijze.


1.


Opening.

De voorzitter
opent de vergadering.


2
.

Verslag van de vergadering van 20 maart 2001

Het verslag wordt vastgesteld onder de aantekening dat de heer van Keulen heeft voorgesteld de vrijvallende 50.000 gulden in te zetten voor de cirkelbus en dat de heer van der Veen gevraagd naar de terugkoppeling naar het college met betrekking tot de winkeltijden.


3
.

Ingekomen stukken en mededelingen.


a.

Overname inboedel Stichting Mensen zonder Werk.

Voor kennisgeving aangenomen.


b.

Jaarverslag 2000 en Beleidsplan 2001 Stichting De Omring Maatschappelijk Werk.

Voor kennisgeving aangenomen.


c.

Subsidie-aanvraag Stichting Bos en Hout te Wageningen.

Voor kennisgeving aangenomen.


d.

Aangepaste koopovereenkomst De Terp Vastgoed B.V.

Voor kennisgeving aangenomen.


e.

Tarief gymnastieklokaal Meeuwenlaan.

De commissie is in meerderheid niet voor het gelijkstellen van de judoschool van de heer Bos met sport- en jeugdverenigingen. De heer Bos wordt in dat verband geadviseerd een vereniging of een stichting op te richten.


f.

Financiële administratie Stichting Welzijn Enkhuizen.

Voor kennisgeving aangenomen.


g.

Herziene begroting 2001 Stichting Muziekschool Oostelijk Westfriesland.

Voor kennisgeving aangenomen.


h.

Indexeringsmethodiek Subsidieprogramma.

Voor kennisgeving aangenomen.


i.

Werkplan 2001 en 1e kwartaalverslag 2001 ambulant jongerenwerk.

Met grote waardering voor kennisgeving aangenomen.


j.

Overbruggingsregeling amateuristische kunstbeoefening.

Voor kennisgeving aangenomen.

k.

Projectaanvraag Huiskamer voor jongeren in de nieuwbouw.

Voor kennisgeving aangenomen.


4.

Verkoop grond De Witte Duif aan Generali

De commissie adviseert terzake positief onder het voorbehoud van fraktieberaad van de VVD.


5.

Jaarverslag

Door alle fracties fractieberaad voorbehouden.


6.

Overeenkomst tussen de gemeente Enkhuizen en de Stichting Evenementenorganisatie Enkhuizen

De commissie is op zichzelf wel voor een dergelijke ontwikkeling. Men adviseert evenwel meer tijd te nemen voor een uitgekristalliseerde beschrijving van de taakstelling van de stichting en de onderscheidene verantwoordelijkheden. Daarnaast zet men vraagtekens bij de deelname van een ambtenaar in het stichtingsbestuur.


7.

Grondverkoop De Oksel

Van de agenda afgevoerd.


8.

Overdracht indicatiestelling verpleging en verzorging

De commissie adviseert terzake positief.


9.

Wijziging Verordening winkeltijden Enkhuizen 1996

De heer van Keulen
is voorstander van een brede openstelling in de winterperiode. De heer van der Veen wil niet bevoogden en betuttelen en is vanuit dat perspectief voor een brede openstelling. De heer Kooiman is principieel tegenstander van de openstelling op zondag. De heer Jans acht een gebiedsgrens niet relevant. Punt c alleen vis en visproducten. De heer v.d. Pluym is tegen verruiming. De heer Haentjens refereert aan het duidelijke standpunt van zijn fractie van de vorige keer. De heer v.d. Werff is tegen verruiming.

De voorzitter
constateert dat zes leden van de raad thans voor verruiming zijn. Daarmee is de meerderheid van de vorige keer is omgeslagen in een minderheid.


10.

Rondvraag
.

De heer van Keulen
informeert naar het raadsvoorstel inzake betaald parkeren. De voorzitter antwoordt dat nog steeds een behandeling in de juli-raad wordt voorzien. De heer Langbroek informeert naar de rijrichting van de Westerstraat. De voorzitter antwoordt dat een raadsvoorstel in voorbereiding is. De heer Kooiman adviseert bij grote evenementen buiten de stad de alternatieve routes aan te geven.


11.

Sluiting
.

De voorzitter
sluit de vergadering om plm. 22.30 uur.

F.W. Baan, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie