Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenwerking gemeenten Hillegom en Lisse

Datum nieuwsfeit: 21-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

PERSBERICHT

Samenwerking gemeenten Hillegom en Lisse

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in februari 2001 aan de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gevraagd om voor 1 mei jl. een plan van aanpak op te stellen voor de volgende onderwerpen:

De wijze waarop de niet-vrijblijvende samenwerking tussen de gemeenten en tussen de twee samenwerkingsverbanden verder zal worden geïntensiveerd;
Het meten van bestuurskracht in meer gemeenten dan alleen Warmond en Zoeterwoude;
Voorstellen voor verbetering van de kwaliteit van het lokaal bestuur waarbij indien nodig een discussie over gemeentelijke herindeling of grenscorrecties als ultimum remedium niet uit de weg gegaan mag worden.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lisse en Hillegom hebben daarop in een gezamenlijke brief laten weten dat zij in het kader van de samenwerking tussen de twee gemeenten een gezamenlijke conferentie voorbereiden waarin gesprekken worden opgestart die leiden tot toekomstvisies op de belangrijkste beleidsterreinen van beide gemeenten, met een horizon tot ongeveer 2020. Deze belangrijkste beleidsterreinen worden in de conferentie gezamenlijk geselecteerd.

De genoemde conferentie is inmiddels op 8 mei jl. gehouden.

Uitkomst conferentie
De beide colleges hebben een korte uiteenzetting gegeven over de uitdagingen en problemen die zij voor hun gemeente op een aantal beleidsterreinen verwachten/zien. Deze beleidsterreinen zijn gekozen in het verlengde van hetgeen nu in het kader van de regionale samenwerking wordt onderzocht:

Wonen
Werken
Infrastructuur
Landschap/recreatie
Regionale samenwerking

Verder hebben zij geïnventariseerd op welke terreinen(op de kortere en langere termijn) samenwerking mogelijk is c.q. een meerwaarde kan betekenen voor de beide gemeenten en haar inwoners. Dit start dan naast intergemeentelijke samenwerking in groter, regionaal verband.

Beide gemeenten staan trouwens behalve voor samenwerking met elkaar, ook open voor samenwerking met anderen.
Binnen enkele weken bespreken beide colleges de resultaten van deze miniconferentie en worden er conclusies getrokken. Die worden daarna betrokken bij een door een extern bureau uit te voeren bestuurskrachtmeting. Onderzocht wordt dan of de gemeenten nu en in de toekomst kunnen voldoen aan de opgaven waarvoor ze gesteld staan. Het onderzoek wordt zowel in Hillegom als in Lisse gedaan.DE LISSER

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie