Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nationaal Verkeersplan miskent leefbaarheid en veiligheid

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
0100,0100,0100Times New RomanPERSBERICHT

out
22 mei 2001

Nationaal Verkeersplan miskent
leefbaarheid,

veiligheid en milieu

Het kabinetsbesluit over het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) stelt ernstig teleur. Het kabinet stelt de verkeerde prioriteiten. Terwijl het NVVP bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zegt te verbeteren, is er alleen een financiële dekking voor de bereikbaarheid, lees grootschalige infrastructuur. Er is niet voorzien in de noodzakelijke investeringen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Het NVVP, dat het beleid voor de komende twintig jaar vastlegt, mikt nog steeds eenzijdig op uitbreiding van het autoverkeer. Het wegennet moet beter worden benut en wordt fors uitgebreid, met ook nog eens reservering van brede stroken langs snelwegen voor toekomstige wegverbredingen. De tachtig miljard gulden die het kabinet becijfert voor de 'bereikbaarheid' (de infrastructuur) tot het jaar 2010, is financieel gedekt.

Voor de andere twee pijlers van het NVVP, leefbaarheid en verkeersveiligheid, zijn ook grote bedragen nodig, maar die zijn niet gedekt. Ter bestrijding van de toenemende geluidhinder is vijf miljard gulden nodig, voor de maatregelen tegen versnippering van de natuur door infrastructuur vier miljard, en voor de verkeersveiligheid ook vijf miljard. De noodzakelijke investeringen voor de korte afstanden, waarbij alternatieven voor de auto onder handbereik liggen, kosten volgens berekening van ANWB, Fietsersbond en Stichting Natuur en Milieu ruim acht miljard gulden. Voor de financiering van deze dringend noodzakelijke beleidsmaatregelen is echter geen dekking. Het kabinet verwijst naar de onderhandelingen over de besteding van extra inkomsten van het rijk (ICES).

De ambities van het kabinetsbesluit op het gebied van milieu en leefbaarheid zijn onder de maat. De groei van de CO2-uitstoot door het verkeer wordt slechts getemperd, terwijl de Kyoto- afspraken tot een duidelijke vermindering verplichten. Ook de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van bijvoorbeeld de verzurende stikstofoxyden en fijn stof schieten tekort.

Het prijsbeleid ten slotte is vaag geformuleerd. Stichting Natuur en Milieu verwacht veel van de aangekondigde kilometerheffing, gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieubelasting. Een dergelijk systeem, mits goed uitgewerkt, biedt grote kansen voor milieu, veiligheid en bereikbaarheid. Natuur en Milieu pleit voor snelle invoering, met nadrukkelijke aandacht voor de milieu-effectiviteit, om zodoende voortgang te boeken in de strijd tegen milieuvervuiling en natuuraantasting door de groeiende mobiliteit.

Nadere inlichtingen:

Willem-Jan van Grondelle, tel. 030-2331328 (privé 035- 6241038)

Marijke Brunt, tel. 030-2331328 (privé 030-2316169)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie