Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intrekken gereserveerde invalidenparkeerplaats Papendrecht

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Papendrecht

Laatste update: 22.05.2001
Bekendmaking

Intrekken van gereserveerde invalidenparkeerplaats.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een direct nabij de Schooldwarsstraat 57 gereserveerd invalidenparkeervak in te trekken.

De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Papendrecht, 23 mei 2001

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Bekendmaking

Voorbereidingsbesluit voor een aantal gebieden binnen de gemeente

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat, ingevolge artikel 22 van de Wet op de ruimtelijke ordening, de gemeenteraad bij zijn besluit van 26 april 2001, nummer 9082, heeft verklaard dat (herzieningen) van bestemmingsplannen worden voorbereid voor verschillende delen van de gemeente, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 7912, laatstelijk gewijzigd maart 2001. Het voorbereidingsbesluit zal onder andere gelden voor het gedeelte van de Oostpolder met de bestemming recreatiegebied en woongebied waarop woningen zijn gerealiseerd en het aangrenzend gebied met de bestemming woondoeleinden, de dijkstrook van Kraaihoek tot aan het Nanengat, het gedeelte van Kraaihoek gelegen langs de Veerweg, het gedeelte van de Oostpolder ten oosten van de Matenasche Scheidkade, het centrum en een gedeelte van het Eiland/het Slobbengors. Het voorbereidingsbesluit treedt op 31 mei 2001 in werking en ligt vanaf dan voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ontwikkeling in het gemeentehuis (kamer 2.12), s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en s middags na telefonische afspraak.
Tegen dit besluit kan een ieder bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking Dit gemotiveerd bezwaar dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank Dordrecht (sector bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC) een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voorwaarde hierbij is dat er tevens bezwaar wordt gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 23 mei 2001 De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Bekendmaking

Intrekken van gereserveerde invalidenparkeerplaats.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een direct nabij de Elzenzoom 85 gereserveerd invalidenparkeervak in te trekken.

De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Papendrecht, 23 mei 2001

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Bekendmaking

Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een direct nabij Erasmusplein 7 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van de heer J. van 't Geloof.

De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Papendrecht, 23 mei 2001

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.) Terug naar boven
BOUWACTIVITEITEN
Start werkzaamheden atletiekbaan
De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de atletiekbaan door de gemeenten Sliedrecht en Papendrecht en de atletiekverenigingen uit die gemeenten starten binnenkort. De atletiekbaan komt te liggen tussen de gebouwen van PKC en de sloot achter het huidige clubgebouw van ARSV.

De werkzaamheden beginnen op het parkeerterrein tussen beide sportverenigingen langs de Andoornlaan. Ter hoogte van het clubgebouw ARSV wordt de sloot gedeeltelijk gedempt en omgelegd. Het huidige clubgebouw wordt gesloopt en aan de andere kant van het terrein (nabij PKC) verrijst een nieuw clubgebouw. Binnenkort start Rietveld Bouw hier met de bouwwerkzaamheden.

- Op 15 mei 2001 voor het oprichten van een kantoorgebouw aan de Scheepvaartweg 11;


- Op 16 mei 2001 voor het plaatsen van dakkapellen op het voor- en het achterdakvlak van de woning Ridderspoorhof 11;


- Op 16 mei 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Heinsiusstraat 4;


- Op 17 mei 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Trasmolen 13;


- Op 17 mei 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Trasmolen 15.


- Op 17 mei 2001 voor het vergroten van een overkluizing ten behoeve van een gastransportleiding van de Gasunie;


- Op 17 mei 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Lage Molen 9;


- Op 18 mei 2001 voor het plaatsen van een buffertank, een pompcontainer en een schuiminstallatiegebouw ten behoeve van een sprinklerinstallatie aan Rietgorsweg 5 en 7;


- Op 21 mei 2001 voor het tijdelijk geplaatst houden van het reeds geplaatste noodlokaal, bestaande uit vier units, aan de Lindenzoom te Papendrecht.- Op 17 mei 2001 voor het plaatsen van een duivenhok achter de woning Camphuysenstraat 16;


- Op 17 mei 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Gerrit van Dalenstraat 59.

Afgegeven sloopvergunningen
De volgende sloopvergunningen zijn verzonden:


- Op 18 mei 2001 voor het slopen van het verenigingsgebouw van de atletiekvereniging aan Andoornlaan 38.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie