Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP: opheldering grensconflict Nederland-Duitsland Eemsmond

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT 22 mei

SP wil opheldering grensconflict

BRUSSEL - De Europese fractie van de Socialistische Partij vraagt de Europese Commissie om opheldering over het grensconflict tussen Nederland en Duitsland in de Eemsmond. Europarlementariër Erik Meijer (SP) wil een oplossing voor het conflict om te voorkomen dat de natuur in dit gebied nog verder geplunderd wordt.

Het Duitse Fischereiamt gaf onlangs toestemming aan een Duits mosselbedrijf om in de Eemsmond op mosselen te vissen, terwijl het volgens de Nederlandse opvatting een beschermd natuurgebied betreft. Het gebied, een droogvallende plaat genaamd Hond, nabij Delfzijl, wordt door zowel Duitsland als Nederland als eigen grondgebied geclaimd. De zeggenschap over het gebied is geregeld in het Eems-Dollard verdrag uit 1960 en een milieuprotocol uit 1996. Naar aanleiding van deze verdragen heeft Nederland wettelijke regelingen getroffen om droogvallende platen in het gebied te beschermen en voor visserij gesloten te verklaren. Duitsland heeft dat echter nog niet gedaan. Volgens Meijer wordt door de onduidelijkheid over de ligging van de grenzen de natuur geroofd en verkocht. ,,Het is aan de Europese Commissie zich hierover uit te spreken. We willen duidelijkheid. Het kan niet zo zijn dat Nederland het gebied als natuurgebied beschermt, terwijl Duitsland toestaat dat het leeggevist wordt," aldus Meijer. Staatssecretaris G. Faber van Landbouw, Natuur en Visserij verklaarde eerder het onbegrijpelijk te vinden dat de Duitse vissers toestemming hebben gekregen in het omstreden grensgebied op mossels te vissen.

Onderstaand: de vragen.

Info:
Erik Meijer 06 51152982


1. Kan de Commissie bevestigen dat er over de loop van de staatsgrens tussen Nederland en Duitsland in de brede monding van de rivier Ems, gelegen tussen de steden Emden (D) en Delfzijl (NL) en de eilanden Rottummeroog (NL) en Borkum (D), geen overeenstemming tussen de twee betrokken lidstaten bestaat, zodat volgens de Nederlandse opvatting de grens in het midden van het water ligt en volgens de Duitse opvattingen direct langs de Nederlandse oever ?


2. Is het de Commissie bekend dat het in vraag 1 bedoelde waterge-bied, verdeeld in de onderdelen Dollard, Bocht van Watum en Oostfriesche Gaatje, deel uitmaakt van het be-schermde Waddenzee-gebied, waarover afspra-ken bestaan tussen Nederland, Duitsland en Denemarken die zijn gericht op het behoud van het ecologisch evenwicht, dat er tussen Nederland en Duitsland een Eems-Dollard verdrag bestaat uit 1960 en een daarbij behorend milieuprotocol van 1996, en dat het Nederlandse beleid is gericht op het beschermen van natuurlijke mosselban-ken als voedselreservoir voor de zeevogels, mede op grond van eerdere ervarin-gen waaruit blijkt dat dergelijke mosselbanken zich 10 jaar na het leegvis-sen nog steeds niet hebben hersteld ?


3. Kan de Commissie bevestigen dat De minister van landbouw en Visserij van de Duitse deelstaat Niedersachsen recent een vergunning heeft afgegeven voor het leegvissen van de 10 ha grote natuurlijke mosselbamk op de zandplaat Hond, vlak voor de Nederlandse kust bij het dorp Bierum, en dat Duitse vissers deze mossel-bank op 16 mei 2001 hebben leeggevist en daarmee een opbrengst van ongeveer een half miljoen Euro hebben kunnen innen ?

4. Heeft de minister van Niedersachsen gelijk als hij stelt dat hij niet de bevoegd-heid om een vergun-ning te weigeren voor het leegvissen van wat hij als zijn grondge-bied beschouwt, ook niet als eerder tussen Duitsland en Nederland is overeenge-komen om het omstreden gebied met rust te laten ?

5. Wat kan de Commissie ondernemen om te bewerkstelligen dat niet langer een zeegebied, dat door de ene lidstaat wordt beschermd door vrijwillig af te zien van commerciële exploitatie, wordt verwoest op grond van een vergunning die door een andere lidstaat is afgegeven ?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie