Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen tevreden met taakstelling windenergie

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 22 mei 2001 Persbericht nr. 103

GS tevreden met taakstelling windenergie: 165 MW voor provincie Groningen

Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met de concept Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW). De landelijke taakstelling in de concept-overeenkomst bedraagt 1500 MW tot 31 december 2010, de provincie Groningen krijgt voor deze periode een taakstelling van 165 MW. Uitgaande van de huidige capaciteit van 58 MW, aangevuld met de in het POP aangewezen grote windparken Delfzijl-Zuid en Eemshaven verwachten GS dat deze opgave ruimschoots gehaald kan worden.

Voorgeschiedenis

Het streven naar schone, duurzame energie leidde in 1991 tot het vaststellen van een nationale doelstelling voor windenergie van 1000 MW in het jaar 2000. Omdat de beschikbaarheid van de hiervoor benodigde ruimte een absolute randvoorwaarde was werd de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie (BPW) gesloten tussen het Rijk en zeven windrijke provincies. Deze nationale doelstelling is niet gerealiseerd (de provincie Groningen heeft haar taakstelling van 50 MW wel gehaald). Gebrek aan draagvlak voor windprojecten op lokaal niveau blijkt een belangrijke verklaring hiervoor te zijn. Voor het rijk is dit aanleiding geweest om samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie te gaan sluiten.

De BLOW

De BLOW voorziet in een bij het algemene klimaatbeleid passende verhoging van de landelijke taakstelling voor provinciaal ingedeeld gebied tot 1500 MW in 2010. In de BLOW is de kring van deelnemende partijen vergroot: alle provincies, de VNG en deelname van meerdere ministeries. De convenantpartijen verplichten zich alle planologische barrières weg te nemen en waar nodig actief stimulerend, faciliterend en coördinerend op te treden. De coördinatie van de BLOW op landelijk niveau wordt versterkt door de instelling van een Landelijke Stuurgroep Windenergie en een Landelijk Coördinatiepunt Windenergie van de samenwerkende partijen. In de concept-BLOW ontvangen de provincies en het IPO een bijdrage van het rijk van elk f 100.000,- om een plan van aanpak per provincie te maken.

Windenergie in de provincie Groningen

De provincie Groningen is met Flevoland de enige provincie die de taakstelling voor 2000 (50 MW) heeft gehaald en zelfs iets meer dan dat. Voor 2010 is de taakstelling aanzienlijk verhoogd (165 MW). In het POP zet de provincie in op grote windparken, bij de Eemshaven en Delfzijl, hier kan tenminste 150 MW aan "groen vermogen" worden geïnstalleerd. Daarmee zou de gehele taakstelling voor 2010 in principe realiseerbaar zijn.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie