Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bedrijfsfonds v/d Pers wil stimulering online informatie

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bedrijfsfonds voor de Pers

Bedrijfsfonds voor de Pers bepleit stimuleringsregeling voor internet-informatieproducten

22-mei-01

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft staatssecretaris Rick van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aanbevolen een tijdelijke, experimentele kaderregeling in te voeren om journalistieke informatieproducten via internet te stimuleren. Dit zijn producten die vooral nieuws, achtergrondinformatie, analyse en commentaar brengen gericht op de maatschappelijke actualiteit in haar algemeenheid, mede in het belang van politieke meningsvorming. Ze geven voortdurend informatie die overwegend of in belangrijke mate uit tekst en illustraties bestaan en in mindere mate uit geluid en/of bewegende beelden.

Het Bedrijfsfonds acht het ter wille van een pluriforme maatschappelijke informatievoorziening wenselijk dat dergelijke journalistieke informatieproducten via het internet worden gestimuleerd. Via het internet worden namelijk in toenemende mate allerlei informatieproducten aangeboden die onderling sterk variëren wat betreft hun journalistieke kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Daarnaast stelt het Bedrijfsfonds vast dat veel mogelijkheden die het internet biedt nog onbenut worden gelaten en dat sommige persorganen moeite hebben om de overgang naar het internet te maken.

Met deze stimuleringsregeling beoogt het Bedrijfsfonds te bereiken dat er meer hoogwaardige informatieproducten tot stand komen en dat traditionele én niet traditionele uitgevers over de streep worden getrokken om te experimenteren met de mogelijkheden die het internet biedt. Daarmee kunnen tegelijkertijd de mogelijkheden om een rendabele exploitatie met een internetuitgave te bereiken onderzocht worden. De regeling zal er derhalve ook toe leiden dat er meer inzicht ontstaat in de potentie van internetuitgaven.

De door het Bedrijfsfonds beoogde regeling staat open voor bestaande of nieuwe journalistieke informatieproducten die functioneren op basis van een redactiestatuut waarin de redactionele identiteit en redactionele onafhankelijkheid is neergelegd.

Producten die uitsluitend of in hoofdzaak samengesteld zijn uit berichten afkomstig van andere producten, vallen niet onder deze ontwerp-regeling. Waar deze journalistieke informatieproducten onderdeel zijn van andere internetproducten (bijvoorbeeld van portals), worden ze voor deze regeling als journalistieke informatieproducten aangeduid uitsluitend en voor zover ze daarbinnen als een afzonderlijk product zijn aan te merken. Voorts moet worden vastgesteld dat het desbetreffende product qua inhoud, vormgeving, exploitatiewijze en strekking zodanig afwijkt van andere producten, dat het de verscheidenheid van informatie en opinievorming vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage levert aan de journalistieke informatievoorziening via het internet. De aanvrager zal ook dienen aan te tonen dat het project zonder subsidie niet, niet afdoende of slechts met aanmerkelijke vertraging kan worden uitgevoerd. De regeling is vooral gericht op projecten die kansrijk kunnen zijn. Daarom dienen ze een pakket van maatregelen te omvatten gericht op continuïteit van de exploitatie nadat de subsidie is verkregen. Bij het berekenen van de hoogte van de subsidie kunnen alleen rechtstreeks aan het project toe te rekenen directe loonkosten en directe aan derden verschuldigde kosten voor redactie, design en hard- en software als projectkosten worden meegenomen. Per project wordt ten hoogste 40% van de projectkosten vergoed, met een maximumbedrag van fl 400.000. Eén informatieproduct kan maximaal eenmaal subsidie op basis van deze regeling ontvangen. Omdat op een experimentele regeling wordt gedoeld, stelt het Bedrijfsfonds voor dat per jaar een maximumbedrag van fl 5 mln. aan alle daarvoor in aanmerking komende internet-informatieproducten wordt uitgekeerd en dat de regeling voor een beperkte periode van bijvoorbeeld drie jaar wordt ingevoerd, met een evaluatie na het tweede jaar.

Voor het downloaden van de voorgestelde stimuleringsregeling, zie het originele bericht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie