Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Studiemiddag Vrijheidsberoving asielzoekers aanmeldcentra

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 09/05/2001Studiemiddag Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU: ´Vrijheidsberoving van asielzoekers in de aanmeldcentra´

In het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit wordt op dinsdag 22 mei 2001 een studiemiddag Vrijheidsberoving van asielzoekers in de aanmeldcentra gehouden. Het Bureau Postacademisch Onderwijs (PAO) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU organiseert deze middag.

Directe aanleiding voor de studiemiddag is het eind maart verschenen rapport van de Nationale Ombudsman, waarin gesteld wordt dat er in de Aanmeldcentra (de plekken waar vreemdelingen hun asielaanvragen indienen) sprake is van vrijheidsberoving, omdat asielzoekers daar meerdere etmalen opgesloten zitten in wachtlokalen. Volgens het rapport ontbreekt de wettelijke grondslag voor zoAn behandeling en vrijheidsberoving zonder wettelijke grondslag is in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Tijdens de middag zal worden ingegaan op de volgende vragen:
* wanneer is er strikt genomen sprake van vrijheidsberoving en aan welke eisen moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een awettelijke grondslag voor vrijheidsberovingA?
* Wat zijn de consequenties wanneer de situatie in de aanmeldcentra als vrijheidsberoving wordt aangemerkt en de vreemdelingen daar dus onder een apenitentiair regimeA vallen?
* Hoe verhoudt het feit dat een kwart van de mensen in de aanmeldcentra minderjarig is, zich tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarin wordt gesteld dat vrijheidsberoving van minderjarigen slechts als uiterste maatregel dient te worden gehanteerd en wel voor de kortst passende duur?

De middag word geopend en geleid door de heer prof.mr. T.P. Spijkerboer, hoogleraar Migratierecht aan de VU. Vervolgens spreken de volgende gasten

* Prof.mr. B.P. Vermeulen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit: Vrijheidsberoving in de Aanmeldcentra in het licht van art. 5 EVRM

* Mr. C.J. Petiet, docent Strafrecht, Vrije Universiteit: Vrijheidsberoving in de Aanmeldcentra in het licht van het Nederlandse penitentiair recht

* Mr. S. Meuwese, directeur van Defence for Children International, afdeling Nederland: Vrijheidsberoving in de Aanmeldcentra in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie