Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe contractvorm voor Rijksweg 11

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

MINVENW: Nieuwe contractvorm voor Rijksweg 11

Op 22 mei 2001 vindt in het stadskantoor van Alphen aan den Rijn de ondertekening plaats van het DBM-contract (Design, Build en Maintenance) door de Secrataris-Generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dhr. mr. R.J.J.M. Pans, en de penvoerder van het N11-Consortium, dhr. ing. J.J. de With. DBM is een nieuwe contractvorm, waarin zoveel mogelijk werk aan de 'markt' wordt overgelaten. Tevens vindt, in verband met de voorfinanciering inzake de versnelde aanleg de ondertekening plaats van de leenovereenkomsten tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Provincie zuid-Holland en het N11-Consortium.
Voor de provincie tekent de gedeputeerde, de heer ir. M. Houtman.

Dit alles betekent dat de aanleg van de 2 -2 autoweg met een lengte van 7,5 km tussen het Alphen Aquaduct en de aansluiting op de A12 te Bodegraven vóór 22 mei 2004 zal zijn voltooid. Daarmee is dan een versnelling bereikt van zes jaar ten opzichte van de oorspronkelijk geplande openstelling. De kosten voor de aanleg bedragen ca. 150 miljoen, waarmee de gehele Rijksweg 11 tussen de A4 bij Leiden en de A12 bij Bodegraven zal zijn gerealiseerd voor ca. 500 miljoen gulden. Het contract houdt in dat het N11-consortium niet alleen verantwoordelijk is voor de aanleg van de weg, maar ook voor de ontwerpwerkzaamheden en het, gedurende een periode van tien jaar na de openstelling van de rijksweg, uitvoeren van onderhoud. Verder zorgt de bouwer direct aansluitend op de openstelling van rijksweg 11 dat de bestaande weg (Steekterweg, Dammekant, Rijksstraatweg) verkeersluw wordt gemaakt. De uitvoering van dit karwei duurt circa 2 jaar. Over het ontwerp van de te reconstrueren N712 is reeds eerder met de betreffende bewoners en belanghebbenden gecommuniceerd. Nog deze zomer zullen de eerste werkzaamheden aanvangen.

Achtergrond
De aanleg van dit laatste deel van rijksweg 11 werd onzeker toen de realisatie aanvankelijk werd geschrapt uit de Meerjarenbegroting Infrastructuur en Transport (MIT) in 1998. In overleg met de regio zegde minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat haar medewerking toe aan een versnelde aanleg, als de betrokken partijen daarvoor zelf met een passend financieringsvoorstel zouden komen. Rijk, Provincie, gemeenten en bedrijfsleven sloegen vervolgens de handen in één. Dit leidde tot een tweetal overeenkomsten die op 4 april 2000 zijn gesloten. Enerzijds tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en een Consortium van een zestal grote Nederlandse aannemingsbedrijven, anderzijds tussen het Ministerie, de provincie, de gemeente Bodegraven, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Kamer van Koophandel voor Rijnland en omstreken over de te leveren regionale bijdrage van 10 mln. Daarnaast hebben de gemeenten Jacobswoude, Nieuwkoop en Ter Aar bijgedragen aan de realisatie van dit project. De met het N11-Consortium op 4 april 2000 gesloten intentieovereenkomst is thans uitgewerkt in het eerder genoemde DBM-contract.
In relatie tot dit project heeft de provincie Zuid-Holland opdracht verstrekt aan Rail-Infra-Beheer voor de engineering van de tunnel in de Boskoopsweg die de spoorbaan Alphen-Utrecht kruist. Om een veilige en verantwoorde afwikkeling van het verkeer te garanderen bij de openstelling van Rijksweg 11, zal genoemde onderdoorgang ook gerealiseerd moeten zijn.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie