Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Van Boxtel over culturele factoren integratiebeleid

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel over culturele factoren in het integratiebeleid
Een toespraak bij het onderwerp Integratie
23 mei 2001
Inleiding
Het integratiebeleid streeft naar een gelijkwaardige positie van iedereen die in Nederland woont Er zijn verschillende godsdienstige en culturele stromingen in Nederland. Ik hoop dat we juist díe aspecten van de verschillende stromingen beklemtonen, die in overeenstemming zijn met de heersende normen en waarden in Nederland. Het gaat er dus om dat we ons niet fixeren op de verschillen. Als mensen verschillende religies aanhangen, kunnen zij best als gelijkwaardige burgers samenleven. Hoofdvraag vandaag is in hoeverre culturele factoren het integratieproces van Turken in Nederland bevorderen of belemmeren.
Dames en heren,
Deze bijeenkomst is de laatste in een serie. U weet dat de aanleiding daarvoor geen vrolijke was. De schietpartij die anderhalf jaar geleden in Veghel plaatsvond, heeft ons allemaal geschokt.
Maar áls er dan zon drama gebeurt, dan is het zaak om te kijken of we er toch een positiefs uit kunnen halen. Bijvoorbeeld door te analyseren hoe het heeft kunnen gebeuren, wat de achtergronden zijn en hoe we een herhaling kunnen voorkomen. En dat heeft u de afgelopen maanden volop gedaan. U heeft bijeenkomsten georganiseerd, die een hoge opkomst hadden. Op die bijeenkomsten vonden levendige discussies plaats, die zich niet beperkten tot het schietincident zelf, of tot de vraag of we hier met eerwraak te maken hebben en of dan de strafmaat extra hoog of juist laag zou moeten zijn. De discussies besloegen een veel breder terrein: culturele factoren in het integratiebeleid.
Dat is een weids thema, dat allerlei associaties bij me oproept. Eén daarvan heeft te maken met een essaywedstrijd over het thema "Islam en burgerschap", die een poosje geleden plaatsvond. De inzending die mij het meest aansprak, was van een islamitisch meisje dat beschrijft hoe moeilijk het kan zijn om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse samenleving. Ze voelt zich als een voetbal in een stadion, die niet geschopt wordt maar die zelf een richting moet kiezen om heen te rollen. Achter het ene doel zitten de supporters van haar islamitische afkomst, achter het andere doel die van de Nederlanders normen.
Moeilijk kiezen. Maar zelfs als ze een keus maakt, blijft er een moeilijkheid: als zij haar geloof en afkomst verwerpt, hoort ze toch nog niet echt tot de autochtone Nederlanders. Maar als ze zich helemaal op haar geloof, familie, traditie stort, zal de Nederlandse samenleving haar zeker altijd als buitenstaander blijven beschouwen.
Toch is ze niet van plan het erbij te laten zitten. Haar oplossing vat bondig samen wat onze multiculturele samenleving nodig heeft: "Kortom: varieer door te combineren. Je zult zien, je bereikt heel veel in je leven als moslimmeid, maar zal zeker ook die westerlingen eens laten zien wat jij als buitenstaander waard bent."
Dit fragment toont heel beeldend hoe moslims kunnen worstelen met de culturele verschillen tussen hun land van herkomst en Nederland.
In de discussie over de multiculturele maatschappij horen we allerlei geluiden over verschillen in culturele achtergronden. Ik merk dat die discussie vaak meer verwarring dan duidelijkheid geeft. Naar mijn idee komt dat doordat men spreekt over de inhoud van de begrippen, méér dan over de richting die men de maatschappij zou toewensen. Anders gezegd: ik lees veel beschouwingen over de islam, maar hoor nog te weinig praktische verhalen over het samenleven van moslims en niet-moslims. Een tweede aspect dat opvalt in de discussie is dat er in brede kring een misvatting leeft over de rol van de overheid. Veel mensen denken dat de overheid een standpunt inneemt, of zou moeten innemen, over godsdienst. Dat is niet het geval: de Nederlandse overheid heeft geen mening over welke religie of maatschappijbeschouwing ook. We hebben in Nederland een strikte scheiding tussen kerk en staat, dus de overheid bemoeit zich niet met wat mensen geloven. Zij komt pas in het geweer als de wet in het geding is en als mensen beledigende uitspraken doen over bepaalde groepen in de samenleving. Daarom vindt vanmiddag ook een gesprek plaats met de islamitische organisaties over de uitspraken van een Marokkaanse imam uit Rotterdam over homoseksualiteit. U weet dat ik zijn uitspraak, dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is, kwetsend vind en niet kan tolereren.
De overheid onthoudt zich dus van een oordeel over religie en cultuur. Waar we wél een mening over hebben, is burgerschap. We willen dat iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft en zich aan dezelfde plichten houdt.
Gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn daarbij sleutelbegrippen. Vanuit welk waardensysteem burgers hun leven betekenis geven, is hun zaak. Zolang zij zich maar houden aan de algemeen geldende normen. Vaak geeft dat helemaal geen probleem. Vele religieuze en culturele gebruiken van etnische minderheden leveren geen enkel conflict op in onze samenleving, zoals het vieren van religieuze feestdagen en het in acht nemen van begrafenisrituelen. Andere gewoonten, zoals ritueel slachten, kunnen botsen met de normen van sommigen, maar staan niet haaks op fundamentele waarden. Ook voor zulke gevallen moet het mogelijk zijn om oplossingen te vinden binnen Nederlandse standaard. Echter: in het geval dat religieuze en culturele mores in strijd zijn met de Nederlandse Grondwet, dan zal de Grondwet prevaleren. Religieuze en culturele factoren kunnen een rol spelen als bindmiddel in de multiculturele samenleving. In onze samenleving moeten we naar kenmerken zoeken die ons samenbrengen. We moeten ons niet blind staren op wat ons kan scheiden. Laten we ons richten op de kansen die de multiculturele samenleving ons biedt. Hoe kunnen nu religie en cultuur bijdragen aan integratie? Er zijn verschillende godsdienstige en culturele stromingen in Nederland. Ik hoop dat we juist díe aspecten van de verschillende stromingen beklemtonen, die in overeenstemming zijn met de heersende normen en waarden in Nederland.
Dan zal het heel goed mogelijk zijn dat we gemeenschappelijke normen vaststellen, zelfs al die op verschillende waarden zijn gebaseerd. Een simpel voorbeeld: verschillende buurtbewoners hoeven niet van hetzelfde geloof te zijn om met zijn allen van mening te zijn dat hun buurt schoongehouden moet worden. Het gaat er dus om dat we ons niet fixeren op de verschillen. Als mensen verschillende religies aanhangen, kunnen zij best als gelijkwaardige burgers samenleven.
Dat zagen we duidelijk op de startconferentie van de werkgroep Islam en burgerschap. Daar werd de islam beschouwd als een rijke bron van normen en waarden, die door moslims gebruikt kan worden om integratie te bevorderen en het concept burgerschap vorm te geven. Het accent ligt op gedeelde normen en waarden. Het integratiebeleid streeft naar een gelijkwaardige positie van iedereen die in Nederland woont: nieuwkomers en oudkomers, jongeren/ouderen, vrouwen en mannen. En dat gaat uitstekend: we zien dat de tweede generatie het beter doet op het gebied van onderwijs, op de arbeidsmarkt en ook de politieke participatie. Hoofdvraag vandaag is in hoeverre culturele factoren het integratieproces van Turken in Nederland bevorderen of belemmeren. Over die vraag vindt al meer discussie plaats. Denkt u maar aan de Moslima-reeks van het Tropeninstituut. Met theater, film, poëzie, muziek en talkshows spraken moslimvrouwen openhartig over leven in twee culturen.
De eerdere bijeenkomsten van IOT en NCB lieten zien dat er in de Turkse gemeenschap een grote bereidheid leeft om te werken aan de verdere integratie van Turkse Nederlanders. Zo pleiten veel deelnemers ervoor dat Turkse Nederlanders zich sterker op Nederland richten. Ook is het interessant dat veel imams vinden dat de islam, mits op de juiste manier geïnterpreteerd, juist een stimulans voor integratie is. Verder is er veel aandacht voor botsingen en spanningen in de privésfeer, zoals in de relatie tussen man en vrouw. In het algemeen vind ik het verheugend om te zien dat binnen de Turkse gemeenschap steeds openlijker gediscussieerd wordt en dat steeds meer taboes doorbroken worden. Ik juich die ontwikkeling toe en roep u op om door te gaan met die gedachtewisseling.
Wij van onze kant, vanuit het kabinet, zetten het integratiebeleid krachtig voort. Veel deelnemers aan de gesprekken hebben gezegd daarvan voorstanders te zijn. Zij hameren terecht op het belang van goed onderwijs. Etnische minderheden zijn bezig aan een inhaalmanoeuvre op het gebied van onderwijs; dat geldt ook voor Turken. Velen van u wezen erop dat negatieve culturele verschijnselen, zoals eerwraak, samenhangen met een lage sociale status en een laag opleidingsniveau. In Veghel hebben we gezien hoe ernstig de gevolgen daarvan kunnen zijn. We hebben daar allemaal van geleerd en dat is voor een belangrijk deel te danken aan de succesvolle bijeenkomsten die IOT en NCB hebben georganiseerd.
Ik dank u voor uw aandacht.
N.B. alleen de gesproken tekst geldt.

Relevante links:
De site van Islam en Burgerschap

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...