Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 23 mei 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 23 mei om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over de gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving. Door deze herindeling moet een versterking van de gemeente Den Haag ontstaan en worden de gemeenten Nootdorp en Pijnacker samengevoegd waardoor de nieuwe gemeente Pijnacker-Nootdorp ontstaat.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de export van uitkeringen (Wet Beu).

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 14.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers en staatssecretaris Vliegenthart (beiden Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over verschillende onderwerpen met betrekking tot de geestelijke en lichamelijke gehandicaptenzorg.

Economische Zaken: 10.30 tot ca. 12.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie. Tevens wordt gesproken over het Europees energiebeleid op de lange termijn.

Buitenlandse Zaken: 11.00 tot ca. 12.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met Mozambicaanse diplomaten en ambtenaren die deelnemen aan de Clingendaelcursus Internationale Betrekkingen en Diplomatie. Er wordt gesproken over buitenlands beleid ten aanzien van Afrika en/of Mozambique en ontwikkelingssamenwerking met speciale aandacht voor de rol van de Tweede Kamer en individuele Kamerleden bij de totstandkoming van het buitenlands beleid.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat: 11.00 tot ca. 13.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over toegang tot de kabel van programma-aanbieders.

Verkeer en Waterstaat: 11.15 tot ca. 13.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het verkeersveiligheidsbeleid. Er wordt onder meer gesproken over:

-de voorrang voor fietsers van rechts in het buitenland;

-de veiligheid van Skaters.

Economische Zaken: 13.30 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-lebbink (Economische Zaken) over het aansluitbeleid elektriciteit en over het onderzoek naar de beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteit in Nederland.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met een delegatie van het Duitsland Instituut over het nieuwe Duitslandprogramma voor het Hoger Onderwijs.

Justitie: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over het functioneren van het openbaar ministerie bij het verstrekken van informatie. Er wordt onder meer gesproken over het niet correct informeren van de Kamer over gesprekken tussen het openbaar ministerie en de betreffende verdachte Mink K.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 15.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Economische Zaken: 15.30 tot ca. 16.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over het verslag van het werkbezoek van een delegatie uit de Commissie Buitenlandse Zaken aan Vietnam, Cambodja en Thailand.

Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 tot ca. 19.00 uur

Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met ministers Korthals (Justitie) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over diverse onderwerpen met betrekking tot het drugsbeleid. Er wordt onder meer gesproken over:
-de controle op productie en aanvoer van cannabis naar gedoogde coffeeshops;

-het Belgische drugsbeleid;

-de nota Samenspannen tegen XTC.


BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 tot ca. 12.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: gesprek met een delegatie van werkgeversorganisatie VNO-NCW over de intentieverklaring Strategienota omgaan met stoffen.

Financiën: 15.30 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven: 16.30 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: procedure.

VOORZITTER

De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de heer Korthals-Altes en mevrouw Van Nieuwenhoven ontvangen vanaf 10.00 uur de minister-president van Hongarije, de heer Orban (Stadhouderskamer).

MAANDAG 28 MEI

KAMERVERGADERING*

De plenaire vergadering van de Tweede Kamer begint op maandag 28 mei om 14.00 uur.

De Kamer debatteert over het totstandgekomen Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Financiën: 10.15 tot ca. 18.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: nota-overleg met de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), Zalm (Financiën) en de staatssecretarissen Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Bos (Financiën) over de nota Grondbeleid.
CONTACTPLANBIJEENKOMST

Vertegenwoordigers uit de drie parlementen van het Koninkrijk (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) ontmoeten elkaar tijden een contactplanbijeenkomst. Het hoofdthema waar de delegaties over spreken is de drugsproblematiek. Verder wordt kort ingegaan op een aantal actuele onderwerpen, waaronder de staatkundige toekomst van de Nederlandse Antillen en de financieel-economische situatie. De contactplanbijeenkomst heeft plaats van 28 tot en met 31 mei 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie