Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Forse groei aanmeldingen jeugdzorg Zuid-Holland

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

23-05-2001

Forse groei aanmeldingen jeugdzorg
Steeds meer jongeren zoeken hulp

Ondanks een forse groei van het aantal aanmeldingen in de jeugdzorg, zijn in de provincie Zuid-Holland de wachtlijsten slechts licht gegroeid. Het aantal klanten dat is geholpen, is vorig jaar flink gestegen. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over de aanpak van de wachtlijsten in de jeugdzorg, die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vastgesteld.

In mei vorig jaar heeft de Statencommissie Zorg, Cultuur en Sociale Zaken ingestemd met de inzet van f 5,2 miljoen extra voor een versterking van de toegang en een versnelde aanpak van de wachtlijsten. Uit de rapportage blijkt dat er inmiddels een duidelijke vooruitgang is geboekt. Dit betekent overigens niet dat de wachtlijsten in de provincie Zuid-Holland inmiddels zijn verdwenen. Dit hangt samen met een scherpe stijging van het aantal aanmeldingen bij de Bureaus Jeugdzorg.
Het aantal aanvragen bij de Bureaus Jeugdzorg is gestegen van ruim 2900 in het jaar 1999, naar ruim 3900 in het jaar 2000, een stijging van ruim 34 procent.

Door het extra geld dat Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld, heeft een groter aantal kinderen en jongeren daadwerkelijk hulp gekregen. Door de sterke groei van de vraag, en doordat uitbreidingen bij de Bureaus Jeugdzorg pas in de tweede helft van het vorig jaar zijn gerealiseerd, heeft dat nog niet geleid tot het verdwijnen van de wachtlijst. Verwacht wordt dat in de loop van dit jaar ook de wachtlijst in absolute cijfers zal verkorten.
Overigens zijn de cijfers van de wachtlijsten inclusief de jeugdigen die al begeleid worden, in afwachting van de zorg die ze eigenlijk nodig hebben. Het betreft dus niet allemaal jeugdigen die thuis zitten zonder zorg. Dit onderscheid moet in de registratie nog worden gemaakt.

Het is de provincie opgevallen dat de manier waarop het Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid de problematiek van de wachtlijsten heeft aangepakt, de meest positieve effecten heeft gehad. In Zuid heeft men zich geconcentreerd op het wegwerken van de wachtlijst bij de 'vrij toegankelijke' ambulante jeugdzorg. De gehanteerde werkwijze om de wachtlijst bij de bron aan te pakken wordt ook aan de andere Bureaus Jeugdzorg voorgelegd.

Vanuit de Bureaus jeugdzorg wordt het signaal gegeven dat daarmee nog niet alle problemen zijn opgelost. Ook in 2001 en volgende jaren wordt daarom nog extra geld ingezet. Op landelijk niveau zal binnenkort een onderzoekscommissie worden ingesteld die zich richt op de analyse en oplossingsmogelijkheden van de wachtlijstproblematiek jeugdzorg.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie