Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regiovisie Geestelijke gezondheidszorg Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 23 mei 2001

Zorgvrager staat centraal in regiovisie Geestelijke gezondheidszorg

Belangrijke partners op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland willen beter met elkaar samenwerken en de zorgvrager centraal stellen. Dit blijkt uit de doelstelling van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp-Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland. Regiovisie is een instrument dat beoogt het regionale netwerk van zorg- en dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste ontwikkeling in de gezondheidszorg is dat zorgvragers een steeds centralere plaats krijgen in het zorgproces. Dit betekent dat het niet langer voldoende is naar de aandoening of beperking te kijken die iemand heeft, maar de zorgvrager en zijn/haar wensen centraal te stellen. Door het centraal stellen van de zorgvrager is het noodzakelijk dat diverse partijen samenwerken. De Regiovisie is tot stand gekomen door de samenwerking van vijf betrokken partijen: provincie, gemeenten, de hulpverlenende instellingen (zorgaanbieders), de zorgverzekeraar en de zorgvragers zelf waarbij de provincie Noord-Holland een centrale en coördinerende rol vervult. De Regiovisie verwoordt de gezamenlijke visie van de bovengenoemde partijen die in de regio het netwerk van zorg- en dienstverlening vormen. In de regiovisies zijn actieprogrammaÕs opgenomen om knelpunten te verbeteren.

Vanuit het centraal stellen van de vraag naar zorg komen 6 thema's het meest naar voren. Dit zijn `wonen', `welzijn', `vervoer', `zorg', `informatie & advies' en `arbeid, dagbesteding, scholing en inkomen'. De Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg is uitgewerkt voor de regio's 't Gooi, Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord. Tevens is ook voor de sub-regio Amsterdam-stad/Diemen een Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg uitgewerkt.

Procedure
Op 6 juni wordt het ontwerp-Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg voor advies voorgelegd aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur. Daarna zal behandeling plaatsvinden voor definitieve vaststelling in Provinciale Staten.

Meer informatie bij Jan Pool, tel. (023) 514 35 48, e-mail poolj@noord-holland.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie