Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburg ondersteunt projecten sociale ontwikkeling

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

PROVINCIE ONDERSTEUNT PROJECTEN SOCIALE ONTWIKKELING

Gedeputeerde Staten stellen 540.000,- aan subsidies beschikbaar

PROVINCIE ONDERSTEUNT PROJECTEN SOCIALE ONTWIKKELING

Twintig projecten op het gebied van sociale ontwikkeling ontvangen in totaliteit een bedrag van 540.000,- (Euro 245.041,-) aan subsidie. Voor een aantal van deze projecten stellen Gedeputeerde Staten ook nog eens uren beschikbaar voor ondersteuning door Symbiose. Deze uren vertegenwoordigen nog eens een waarde van 165.000,- (Euro 74.874,-).

Basis voor de subsidietoekenning vormt het projectbudget sociale ontwikkeling. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en instellingen kunnen een beroep hierop doen voor projecten die gebaseerd zijn op het provinciale beleidskader sociale ontwikkeling en het daarvan afgeleide jaarprogramma 2001.

Gedeputeerde Staten willen projecten stimuleren die bijdragen aan een vitale lokale samenleving. Een samenleving waarin duurzame maatschappelijke netwerken het voor iedere burger mogelijk maken om volwaardig deel te nemen aan diezelfde samenleving. Daarbij moet vooral ook oog zijn voor die groepen die niet als vanzelfsprekend deelnemen aan het maatschappelijk leven. Stimuleren van vrijwilligerswerk is één voorbeeld daarvan.

Diversiteit
Voor het jaar 2001 zijn in totaal 37 aanvragen voor subsidie ingediend. Deze hadden betrekking op uiteenlopende onderwerpen als: wijkparticipatie in intercultureel perspectief, jong en oud interactief, maatschappelijke participatie van arbeidsongeschikten, ontwikkelen van netwerken voor vrouwen in de bijstand, arbeid en zorg, interculturele samenwerking en jeugdparticipatie. Een overzicht van de projecten is op de bijlage opgenomen. Onderstaand zijn twee projecten wat breder beschreven.

Alfabetisering
De Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering krijgt een provinciale bijdrage van 15.000,- voor de in oprichting zijnde provinciale afdeling Limburg. Deze stichting ontplooit activiteiten zoals belangenbehartiging, hulp, voorlichting, publiciteit en bijeenkomsten over de beperkingen en problemen die mensen met lees- en schrijfproblemen ondervinden.
In Nederland is een op de tien mensen functioneel analfabeet d.w.z. dat de vaardigheden van deze mensen op het terrein van lezen en schrijven zich op een zodanig niveau bevinden dat zij daardoor ernstig gehinderd worden in hun maatschappelijk functioneren. De Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering wil door haar activiteiten bijdragen aan de erkenning én terugdringing van analfabetisme in Limburg. Dit moet ertoe bijdragen dat de mogelijkheden van deze Limburgers om te participeren aan de samenleving worden vergroot.

Mes snijdt aan drie kanten
Scouting Limburg, het JOLL (Samenwerkingsverband Jeugd- en Jongerenwerk Organisaties Limburg) en Leeuwenborgh-Opleiding (Regionaal OpleidingsCentrum voor MBO-opleidingen en volwasseneneducatie) ontvangen een (meerjarige) subsidie voor het project 'Vrijwilligerservaring versus beroepsperspectief '. Gedeputeerde Haazen noemt dit een schoolvoorbeeld van een project waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. Het project wil studenten van de Leeuwenborgh-opleidingen en andere jongeren ertoe aan te zetten om vrijwilligerswerk te ondersteunen respectievelijk te verrichten bij Scouting Limburg.
Scouting Limburg, dat een actief en afgestemd medewerkersbeleid verder wil ontwikkelen en waarvoor de toestroom van ruim voldoende kader niet meer vanzelfsprekend is, is door de komst van de studenten van Leeuwenborgh-opleidingen de komende jaren verzekerd van instroom van niet-scouting-leden naar het kader. Dit biedt Scouting Limburg de mogelijkheid om door onder meer certificering, dat wil zeggen erkenning van vrijwilligerservaring door middel van deelcertificaten, een professioneel medewerkerbeleid te gaan voeren.

De studenten van Leeuwenborgh-opleidingen bieden ondersteuning bij de netwerkopbouw en deskundigheidbevordering van vrijwilligers van Scouting Limburg.
Voor deze studenten, die fungeren als kaderleden van Scouting Limburg, gelden deze activiteiten als erkende stageplaatsen met erkenning van de tijdens deze stage verworven competenties.
Aan de jongeren die als vrijwilliger gaan meedraaien biedt het project de mogelijkheid om een startkwalificatie te verwerven voor het beroepsonderwijs.
Het pilot-project richt zich in eerste instantie op de Scouting in Westelijke Mijnstreek maar heeft, door de inbedding in landelijke structuren, tevens een pilotfunctie voor andere regio's in Nederland. In een later stadium is verdere toepassing van de systematiek binnen Scouting én samenwerking met overige Limburgse
(JOLL-)vrijwilligersorganisaties voorzien. De provinciale bijdrage bedraagt voor 2001 56.870,- en voor 2002 61.770,-. Over de bijdrage voor 2003 moet nog nader worden besloten.

Totaaloverzicht subsidies projectenbudget Sociale Ontwikkeling 2001 (bedragen in guldens)

Aanvrager

Projectnaam

Toegekend

Bijzonderheden

Gem. Brunssum

JOIN (Brunssum)

50.000

Stic Stichting
Alfabetisering

Oprichting provinciale afdeling (Provinciale schaal)

15.000

Plus Symbiose-uren t.w.v. 18.000

Gemeente Weert

Wijkparticipatie in intercultureel perspectief (Weert wijk Keent)

100.000 (2001)

100.000 (2002)

Plus Symbiose-uren t.w.v. 42.150 (2001)

Plus Symbiose-uren t.w.v. f 60.650 (2002)

Pijler

Een nieuwe start

(Venlo, Roermond, Heerlen, Sittard-Geleen)

37.031 (2001)

49.375 (2002)

12.344 (2003)

Looptijd 2 jaren.

Pijler

Participatie van onderop (Parkstad)

65.000

Pijler

Vrouwen in de bijstand (Sittard-Geleen)

25.570

VOL/EVV

Samenwerking VOL/EVV (Provinciale schaal)

12.785

Passage

Arbeid en zorg
(Provinciale schaal)

3.200

Passage

Afdeling in beweging

(Provinciale schaal)

800

LKV

Alleenstaande vrouwen (Provinciale schaal)

3.232

Katholiek Vrouwengilde

Kadervorming (Provinciale schaal)


1.200
EVV

Kadervorming (Provinciale schaal)

15.000

Symbiose

OVL (Provinciale schaal)

9.000

COC Zuid-Limburg

Voorlichting, gesprekken, vrijwilligers (Zuid-Limburg)

800

COS

Bruggen Bouwen (Provinciale schaal)

12.322

Symbiose

JNL meets..

(Provinciale schaal)

59.863 (2001)

52.747 (2002)

SMKK/Werkgroep Politieke Scholing

Van Communicatie naar Participatie

(Provinciale schaal)

55.000 (2001)

55.000 (2002)

Plus Symbiose-uren t.w.v. 49.800

Plus Symbiose-uren t.w.v. 49.800

Future Training HS

Jeugdparticipatie (Provinciale schaal)

38.475 (2001)

38.475 (2002)

Symbiose

Dag van de zelforganisaties allochtonen Limburg (Provinciale schaal)

Symbiose-uren t.w.v. 55.000

JOLL/Leeuwenborgh

Vrijwilligers en beroepsparticipatie
(Westelijke Mijnstreek)

56.870 (2001)

61.770 (2002)


-

Besluit t.z.t.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie