Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag expertmeeting 'Genetica en Verzekeringen'

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Breed Platform Verzekerden en Werk
Zoek soortgelijke berichten

Breed Platform Verzekerden en Werk

Verslag expertmeeting 'Genetica en Verzekeringen', november 2001

Ontwikkelingen in de genetica en de toegang tot particuliere verzekeringen

In januari j.l. discussieerde men in de Tweede Kamer over het onderwerp 'Genetica en Verzekeringen' naar aanleiding van de nota 'Toepassing van de genetica in de gezondheidszorg'. Vraagstukken die hierbij aan de orde kwamen waren onder meer: welke rol spelen behandelbaarheid en preventie van een aandoening bij het acceptatiebeleid van verzekeraars; wat zijn de gevolgen van een besluit om niet mee te werken aan een aangeboden screening; hoe voorkomen we een tweedeling tussen mensen met behandelbare en niet behandelbare aandoeningen?

De Minister van VWS staat op het standpunt dat iedereen, ongeacht het hebben van een aandoening, moet kunnen meedraaien in de samenleving en recht heeft op werk, een pensioenvoorziening, een hypotheek en een levensverzekering. Tot op heden is echter nog onvoldoende duidelijk hoe dit recht gewaarborgd kan blijven.

De Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) hebben een aanzet gegeven tot het beantwoorden van die vraag, door het organiseren van een expertmeeting.

Alle deelnemers van de expertmeeting waren doordrongen van de dilemma's die de ontwikkelingen in de genetica oproepen ten aanzien van het gebruik van erfelijke gegevens bij het afsluiten van verzekeringen. Deze dilemma's worden in het verslag uitvoerig besproken.

Belangrijke conclusies zijn onder meer:

* Er is onvoldoende inzicht in de (nieuwe) criteria ten aanzien van risico-inschatting en acceptatiebeleid bij het afsluiten van een verzekering.

* Er is onduidelijkheid over de wijze waarop moet worden omgegaan met de mogelijkheden ten aanzien van behandelbaarheid en preventie en de gevolgen daarvan voor het acceptatiebeleid.
* Het is onvoldoende duidelijk hoe solidariteit en toegang tot verzekeringen en werk in de toekomst gegarandeerd kunnen blijven voor mensen met 'een vlekje'.

Vanwege de complexiteit van het vraagstuk bleek het moeilijk om te komen tot concrete oplossingen. De volgende oplossingsrichtingen werden genoemd:

* Ontwikkel een toetsingskader waaraan de samenleving kan toetsen of de toegang tot verzekeringen gewaarborgd blijft ondanks de ontwikkelingen in de genetica.

* Bevorder de transparantie bij het afsluiten van verzekeringen.
* Zet de gezamenlijke discussie voort over de ontwikkelingen in de genetica en de implicaties daarvan voor het afsluiten van verzekeringen.

Voornemens

Het BPV&W en de VSOP hebben het voornemen om verschillende thema's verder uit te diepen via het organiseren van thema-bijeenkomsten. Ook zullen zij bij andere partijen de discussie over het thema 'genetica en verzekeringen' stimuleren.

Het BPV&W neemt op dit moment deel aan het zelfreguleringsoverleg inzake de Wet op de Medische Keuringen. Samen met het Verbond van Verzekeraars en de artsenorganisatie KNMG wordt onder meer gesproken over het gebruik van erfelijke gegevens bij het afsluiten van verzekeringen. Op 1 juli a.s. moet op dit punt meer helderheid bestaan. Te zijner tijd zullen wij u hier verder over informeren.

Hoogachtend,

Jolanda Huizer, VSOP
Margit Wewer, BPV&W

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie