Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over het Verdrag tegen biologische wapens

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=416656Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Nucleaire Aangelegenheden en Non proliferatie Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 8 juni 2001 Auteur Heleen van der Beek

Kenmerk DVB/NN-245/01 Telefoon + 31 70 3485089

Blad /1 Fax + 31 70 348 5684

Bijlage(n) E-mail heleen-(vander.beek@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van het lid Koenders

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 30 mei 2001, kenmerk 2000111310, waarbij gevoegd waren de door het lid Koenders, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Koenders

Vraag 1:

Op welke wijze zal de Nederlandse regering in bilateraal en multilateraal verband bij de VS het belang van het ontwerp-protocol voor uitvoering van het verdrag tegen biologische wapens aan de orde stellen?

Vraag 2:

Welke landen zal Nederland daarbij benaderen en op welke wijze zal de Nederlandse regering een eventuele verwerpen van het ontwerp-protocol kritiseren?

Antwoord:

Zowel op bilateraal als multilateraal vlak onderstreept Nederland in de contacten met de VS dat maatregelen ter versterking van juridisch bindende regimes tegen de proliferatie van massavernietigingswapens van groot belang zijn en blijven voor zowel de nationale als internationale veiligheid.

Ik heb deze boodschap tijdens mijn bezoek aan de Verenigde Staten in maart 2001 en wederom in mei 2001 uitgedragen. Ook heb ik tijdens de recente Noord Atlantische Raad in Boedapest in mijn interventies aandacht gevraagd voor een versterking van het Biologisch Wapens Verdrag middels een effectief verificatieprotocol. In EU verband wordt het protocol opgebracht in regelmatig overleg aangaande non-proliferatie van massavernietigingswapens met de Verenigde Staten. Eén dezer dagen zal de EU Troïka een demarche uitvoeren in Washington om het belang van het protocol bij het Biologisch Wapens Verdrag nogmaals te onderstrepen.

Ook tijdens de verschillende onderhandelingsronden in Geneve tracht Nederland de VS tot aanvaarding van het Protocol te bewegen. Hiertoe wordt samengewerkt met EU-partners, landen uit de Westelijke Groep en andere landen, waarmee Nederland in de onderhandelingen nauw contact houdt, zoals Australië, Brazilië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

Het VS beleid t.a.v. het BW-protocol is onderdeel van de strategische herziening, die thans in Washington plaatsvindt en de VS heeft zijn positie nog niet officieel bepaald. Het Nederlandse beleid is er dan ook in eerste instantie op gericht de VS te bewegen zich in te zetten voor succesvolle afronding van het Protocol.

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie