Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer keuze voor uitkeringsgerechtigde bij reïntegratie

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
Zoek soortgelijke berichten
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen

LISV

Meer keuze voor uitkeringsgerechtigde bij reïntegratie

Lisv stelt kader voor aanbesteding trajecten 2001 vast

De aanbesteding van reïntegratietrajecten voor arbeidsgehandicapte en werkloze uitkeringsgerechtigden die weer aan het werk willen, is te weinig doelgroepspecifiek en te weinig sector- en regiogericht. Ook de omvang van de verstrekte opdrachten is te groot. Dat concludeert het Lisv op basis van een evaluatie van de aanbestedingsprocedure voor reïntegratietrajecten 2000. Deze evaluatie is in opdracht van het Lisv verricht door TNO Arbeid en KPMG BEA. Het Lisv heeft op basis van de onderzoeken het kader voor de aanbesteding van reïntegratietrajecten 2001 vastgesteld.

Meer differentiatie
Er is marktwerking ontstaan, zo concludeert het Lisv, maar die is nog te beperkt. Kleine en regionaal werkende reïntegratiebedrijven komen te weinig aan bod en arbeidsgehandicapten en werklozen hebben te weinig mogelijkheden om zelf een reïntegratiebedrijf te kiezen. Om tegemoet te komen aan deze knelpunten heeft het Lisv het kader voor de aanbesteding van reïntegratietrajecten 2001 aanzienlijk bijgesteld. Zo moeten er meer regionaal gerichte reïntegratietrajecten komen, moet de cliënt meer keuzemogelijkheden krijgen en moeten de uitvoeringsinstellingen meer differentiatie aanbrengen in hun opdrachten aan reïntegratiebedrijven.

Samenwerkingsverbanden
Het is de tweede keer dat het Lisv een dergelijk kader vaststelt, dat richtlijnen bevat voor de aanbesteding van reïntegratietrajecten. Het kader 2001 wordt door de uvis uitgevoerd en heeft betrekking op de contracten die voor 2002 worden afgesloten. Volgens het nieuwe kader zijn bedrijven niet langer verplicht de intake, het opstellen van een arbeidsintegratieplan en de bemiddeling van de cliënt zelf uit te voeren. Daarmee is het ook voor samenwerkingsverbanden mogelijk deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. Wel moet er altijd sprake zijn van een hoofdopdrachtnemer, die zowel verantwoordelijk is voor de behaalde resultaten als voor de begeleiding van de cliënt tijdens diens gehele reïntegratietraject (het zogenoemde casemanagement).

Benchmarking
Om de afgesloten contracten met elkaar te kunnen vergelijken moeten de uitvoeringsinstellingen de aanbestedingsprocedure zoveel mogelijk uniform uitvoeren. Het bestek voor de aanbesteding wordt vooraf vastgesteld en bekend gemaakt. Dit bestek bevat niet alleen de opdrachtformulering, maar ook de uitwerking van zowel de selectie- als de gunningscriteria. Het goed kunnen vergelijken van de verstrekte opdrachten en de geleverde prestaties door de reïntegratiebedrijven opent voor de toekomst de weg naar benchmarking.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie