Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gezamenlijke reactie Drechtsteden op Vijfde Nota in brochure

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Gezamenlijke reactie Vijfde Nota in brochure

Drechtsteden: samen met Pronk aan de slag
De Drechtsteden nemen de uitdaging aan die minister Pronk in de vijfde nota Ruimtelijke Ordening heeft verwoord. In een gezamenlijke reactie die vorige week naar de minister is verzonden onderschrijven de Drechtsteden op hoofdlijnen de vijfde nota RO. De inspraakreactie van de Drechtsteden is verwoord in een brochure die gratis af te halen is in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Burgemeester de Bruínelaan 45.

De Drechtsteden aanvaarden de opgave te investeren in de kwaliteit van stad en land en het zo intensief en duurzaam mogelijk gebruiken van de ruimte. De tien top projecten van de Drechtsteden passen uitstekend bij dit streven. De Drechtsteden vragen het rijk om steun (geld en instrumenten) om hun ambities waar te maken.

Het kabinet heeft deze gedachte inmiddels overgenomen. In hun reactie spreken de Drechtsteden hun zorgen uit voor de soms tegenstrijdige doelen voor het stedelijk gebied. Zo moeten royale veiligheidszones in acht worden genomen, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar intensivering van bebouwing. De Drechtsteden pleiten ervoor dat in de vijfde nota oplossingen worden aangedragen voor deze tegenstrijdigheden en voor andere ruimtelijke dilemma's.

Een andere belangrijk element in de reactie van de Drechtsteden is dat auto- en spoorwegen in deze regio een grote milieubelasting vormen. Er moeten onder meer oplossingen gevonden worden voor de toenemende verkeersdruk op de A15 en A16. Personen- en goederenvervoer doorkruist de Drechtsteden en vormt een grote belasting voor de veiligheid en de leefbaarheid. De Drechtsteden pleiten in dit verband voor hoogwaardig openbaar vervoer en voor de ondertunneling van een deel van het doorgaand verkeer. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (over de weg en het water en per spoor) moet naar alternatieven worden gezocht.

De Drechtsteden verklaren zich bereid een deel van de opvang te leveren voor de vraag naar bedrijventerrein vanuit Rotterdam (de Zuidvleugel), mits dat toegevoegde waarde heeft voor de economie en de werkgelegenheid in de regio en er compensatie komt voor opvang van eigen groei. De Drechtsteden zien hiervoor twee mogelijkheden, namelijk ten noorden van de Kijfhoek en ten oosten van de Hoge Snelheidslijn in de Hoeksche Waard.

De Drechtsteden (Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Dordrecht, `s-Gravendeel, Heerjansdam, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) werken samen met de provincie Zuid-Holland aan de verbetering van het wonen, werken en recreëren in de regio.

Drechtsteden projecten top tien


1.


Drierivierenpunt vormt het regionaal hart, waarbij de historische binnenstad Dordrecht het middelpunt vormt. Het doel is de versterking van de functies, toerisme, cultuur, sport en recreatie. Onderdeel van het Drierivierenpunt is de Kop van de Staart met onder meer een cultuurwerf, waar een regionaal theater deel van kan uitmaken.
2.


Sppoorzone Dordrecht-Zwijndrecht ontwikkelen tot een hoogwaardige kantorenlocatie die een verbinding vormt tussen de stations van Zwijndrecht en Dordrecht.

3.

Shipping Valley beoogt een versterking van de bestaande bedrijvigheid en biedt ontwikkelingskansen aan de zakelijke en kennisintensieve dienstverlening, de logistieke sector en de detailhandel.
4.

Het Combileerpark wordt een regionaal voorzieningen-knooppunt voor onderwijs, sport en gezondheidszorg nabij de N3 en de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht.

5.

Voormalig EZH-terrein, ontwikkeling van een regionale voorzieningen-concentratie op het knooppunt van de N3, Merwedestraat en Baanhoekweg met grootschalige voorzieningen in de sfeer van vrije tijdsbesteding als aanvulling op het aanbod in de Dordtse binnenstad.
6.

Samenhangende groen- en waterstructuur moet de groengebieden versterken en de recreatiemogelijkheden vergroten. Voorbeelden van zulke gebieden zijn de Sophiapolder, Randzone Alblasserwaard, Eiland van Dordrecht en Oost-IJsselmonde. Er wordt gewerkt aan een samenhangende dijkenstructuur.
7.

Bereikbaarheid Drechtsteden via de A15, de A16 en de N3. Genoemde wegen vormen nu al een belemmering voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied. Overkluizing van de A16 in het centrum van de Drechtsteden kan bijdragen aan een oplossing van de problematiek. Een mogelijke andere oplossing is het doortrekken van de A4 als doorgaande route, waardoor de Drechtsteden ontlast worden.

8.

Hoogwaardig Openbaarvervoersringlijn (HOV-ringlijn) gaat de Drechtsteden onderling en de regio Rotterdam op snelle en hoogwaardige manier met elkaar verbinden.

9.

Het goederenvervoer per spoor vormt een te grote milieubelasting, waardoor de leefbaarheid en projecten als Spoorzone in gevaar komen. Mogelijke alternatieven op langere termijn zijn ondergrondse vormen van transport of een verlegging langs of over het HSL-tracé.
10.

Noordoevers. Herinrichting van de oevers aan Noord tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht moet de oevers toegankelijker maken voor wonen en recreatie. De bodemsanering langs de Rietbaan is daarbij noodzakelijk.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie