Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondertekening convenant consumptie biologische producten

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Kansen voor biologische producten

23 mei 2001 - Bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om meer afzet voor biologische producten te bewerkstelligen. Op initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een convenant ontwikkeld dat op 22 mei door partijen wordt ondertekend. De gezamenlijke ambitie is dat in het jaar 2004 vijf procent van de consumptie uit biologische voedingsmiddelen zal bestaan. Het convenant is een vervolg op de nota 'Een biologische markt te winnen' van het Ministerie van LNV waarin gepleit wordt voor een omslag naar een vraaggerichte benadering. De consument zal dan ook centraal staan, omdat zijn aankoopgedrag het groeipotentieel uiteindelijk bepaalt. Het streven is om te komen tot, voor alle partijen, dus van boer tot en met consument, acceptabele prijs voor het biologische product.

Het convenant kent twee hoofdpunten:

* Het komt een gezamenlijke voorlichtings- en promotiecampagne gericht op de consument.

* Er komen Ketenbusinessplannen per productcategorie om er zorg voor te dragen dat het product beschikbaar is voor de verschillende productgroepen. Deze ketenbusinessplannen per productgroep zijn nodig omdat de ontwikkelingsfase en knelpunten bij de verschillende productgroepen duidelijk verschillend zijn. Ketenbusinessplannen dienen als middel om een vraaggerichte aanpak te versnellen en de samenwerking binnen de keten te bevorderen. De plannen worden ontwikkeld door het betrokken bedrijfsleven via rondetafelgesprekken. Het uiteindelijke plan bevat concrete doelstellingen en bindende afspraken. Onderdelen uit het plan of projecten die niet zonder een extra duwtje van de grond komen, kunnen in aanmerking komen voor deskundige en financiële ondersteuning. Deelnemers aan het convenant zijn: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Stichting Merkartikel (SMA), Rabobank Nederland en Triodos Bank, Platform Biologica, Stichting Natuur en Milieu en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Al deze partijen hebben zitting in de stuurgroep, de uitvoering is neergelegd bij een Task Force, waarvan de heer Dick Onrust onafhankelijk voorzitter is.

De Task Force zet erop in om in 2001 ketenbusinessplannen voor de volgende productgroepen op te stellen: zuivel, AGF (aardappelen, groente en fruit), vlees, brood en maaltijden (convenience). Er is reeds een start gemaakt voor met zuivel en AGF. De eerste ronde tafelbijeenkomst voor AGF heeft plaatsgehad op 10 mei en diverse gesprekken zijn gevoerd met de ketenpartijen in de zuivel. Op basis van de uitkomsten wordt i.s.m. bedrijfsleven een aantal concrete acties ontwikkeld worden. Het is de bedoeling om de gezamenlijke communicatiecampagne in de tweede helft van dit jaar van start te laten gaan.

Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw
Secretariaat
AdresPostbus 3060
5203 DB 's-Hertogenbosch
Telefoon:073-5286633
Fax:073-5286630
E- mail:secretariaat@biologischconvenant.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie