Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKZ-Nieuws van ministerie LNV

Datum nieuwsfeit: 24-05-2001
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

MKZ-Nieuws

24 mei 2001 - Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vandaag besloten tot versoepeling van de maatregelen rond het toezichtsgebied Oene, omdat de ruimingen in het vaccinatiegebied Noord-Veluwe (het centrum van toezichtsgebied Oene) zijn voltooid. Gelijktijdig trekt de minister het LNV-advies in om de natuur- en recreatieterreinen in toezichtsgebied Oene gesloten te houden voor publiek. Daarnaast is er een aantal wijzigingen met betrekking tot de compartimenteringsregeling en wordt er een regeling van kracht voor de herbevolking van bedrijven. De import- en exportbeperkingen voor uit Frankrijk en Italië afkomstige evenhoevigen worden opgeheven. Het Permanent Veterinair Comité (PVC) van de Europese Commissie heeft vandaag positief geadviseerd over enkele verruimingen m.b.t. de export.

Toezichtsgebied Oene

In het buitenste deel van toezichtsgebied Oene zijn dezelfde versoepelingen van kracht als eerder al voor het gebied Kootwijkerbroek. De maatregelen hebben als doel problemen met het dierenwelzijn te verminderen.

Het toezichtsgebied Oene bestaat uit drie delen. In het binnenste deel, het vaccinatiegebied Noord-Veluwe, zijn alle evenhoevige dieren gevaccineerd en vervolgens geruimd. Voor de geruimde bedrijven geldt een eigen regime; de hier genoemde aanpassingen voor het toezichtsgebied gelden niet voor deze bedrijven. De eerste drie km rondom het vaccinatiegebied vormen het zogenoemde beschermingsgebied. Ook voor dit gebied gelden de versoepelingen nog niet. In de buitenste ring van circa 7 km wordt het volgende weer mogelijk:
* Evenhoevigen mogen van het bedrijf naar het weiland en omgekeerd worden verplaatst. Daarbij mag niet de openbare weg worden betreden.
* Varkens, vleesstieren en kalveren mogen naar een aangewezen slachthuis worden gebracht. Dit is uitsluitend toegestaan als op het betreffende bedrijf de zogenoemde eindscreening is uitgevoerd. Het vervoer moet vooraf worden gemeld.
* Biggen (maximaal 60 kg en op het bedrijf zelf geboren) mogen naar een ander bedrijf worden vervoerd, als zowel op het verzendende als op het ontvangende bedrijf de eindscreening is uitgevoerd. Bovendien moet een dierenarts hiervoor een urgentieverklaring verstrekken. Het vervoer mag pas plaatsvinden na voorafgaande toestemming. Een bedrijf mag hoogstens eens per twee weken aan- of afvoeren.
* Kalveren mogen naar een lege kalvermesterij worden vervoerd, als zowel op het verzendende als op het ontvangende bedrijf de eindscreening is uitgevoerd. Bovendien moet een dierenarts hiervoor een urgentieverklaring verstrekken. Het vervoer mag pas plaatsvinden na voorafgaande toestemming. Een bedrijf mag hoogstens eens per twee weken aan- of afvoeren. De mogelijkheid om vleesstieren naar een slachthuis te brengen, is overigens ook nieuw voor het toezichtsgebied Kootwijkerbroek.

Natuur en recreatie

Gelijktijdig trekt minister Brinkhorst van LNV het advies in om de natuur- en recreatieterreinen in toezichtsgebied Oene gesloten te houden voor publiek. Daarmee is dit advies voor geen enkel gebied in Nederland meer van kracht. Wel blijft het nodig MKZ-gevoelige dieren als b.v. grote grazers gescheiden te houden van het publiek, om het risico van MKZ-besmetting te minimaliseren. Hierdoor kan het voorkomen dat delen van natuurterreinen nog niet toegankelijk zijn voor het publiek. Overigens geldt ook voor o.m. kinderboerderijen nog steeds dat de evenhoevige dieren gescheiden moeten worden gehouden van het publiek.

Compartimentering

Buiten de toezichtsgebieden is het vervoer van runderen weer vrij. Wel moet het vervoer plaatsvinden binnen de compartimenten Noord 1, Zuid 1, Zuid 2 en Zuid 3 enerzijds of de compartimenten Noord 2 en Noord 3 anderzijds. Aan- en afvoer van runderen mag op een bedrijf niet op één en dezelfde dag plaatsvinden. Ook blijft het verzamelen van runderen voor een periode korter dan 30 dagen verboden. Het is evenmin toegestaan om evenhoevigen (m.u.v. varkens) van verschillende plaatsen op één vrachtwagen te laden. De voorschriften voor het vervoer van runderen en kalveren naar een weiland of lege stal zijn komen te vervallen.

Verder is beperkt vervoer van jonge geitjes naar een ander bedrijf weer mogelijk, overigens onder strenge voorwaarden. De vervoersverboden leiden tot welzijnsproblemen in stallen, met name in de melkgeitensector. Een van de voorwaarden is dat de geitjes een oormerk moeten hebben, zodat indien nodig een snelle tracering naar het bedrijf van herkomst mogelijk is.

Herbevolking

De regels voor het aanvoeren van nieuwe evenhoevige dieren op geruimde bedrijven, de zogenaamde herbevolking, zijn nu vastgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bedrijven die daadwerkelijk besmet waren en de verdachte bedrijven die geruimd werden maar achteraf vrij van MKZ bleken te zijn. Bij die laatste groep horen ook alle bedrijven waar noodvaccinatie plaatsvond.

In alle gevallen geldt dat eerst het betreffende (deel van) het toezichtsgebied vrijgegeven moet zijn en dat voor het betreffende bedrijf de verdacht- of besmetverklaring moet zijn opgeheven. Bovendien moeten minstens 21 dagen zijn verlopen sinds de laatste voorgeschreven reiniging en ontsmetting van het bedrijf.

Voor bedrijven die besmet waren, geldt een aantal strikte voorwaarden voor de herbevolking. Zo moet er -na melding van het voornemen- toestemming voor worden gegeven door de RVV. Bovendien moeten de aan te voeren dieren getest zijn op MKZ. Ze mogen 30 dagen het betreffende bedrijf niet verlaten en moeten in die periode wekelijks worden onderzocht. Voor de niet besmette bedrijven gelden deze en enkele andere voorwaarden niet.

Vrijgekomen toezichtsgebieden hebben nog wel te maken met de landelijke vervoersbeperkingen. Om het herbevolken makkelijker te maken, zijn op een aantal punten uitzonderingen op die regels gecreëerd voor de geruimde bedrijven.

Import- en exportbeperkingen

De import- en exportbeperkingen van uit Frankrijk en Italië afkomstige evenhoevigen zijn opgeheven, omdat er nu geen (verhoogd) veterinair risico is op verspreiding van MKZ met uit deze landen afkomstige evenhoevigen. Er gelden nog wel import- en exportbelemmeringen voor paarden afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk.

PVC

Het Permanent Veterinair Comité (PVC) van de Europese Commissie heeft vandaag positief geadviseerd over enkele verruimingen m.b.t. de export. Dit betekent dat zeer waarschijnlijk met ingang van dinsdag a.s. het volgende mogelijk wordt:
* In de noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en Flevoland wordt het mogelijk om runderen en varkens 1-op-1 te exporteren naar slachthuizen in het buitenland.
* In Zuid- en West- Nederland mogen runderen en varkens ook voor andere doeleinden dan de slacht worden geëxporteerd.
* Onder voorwaarden wordt export van bevroren sperma, eicellen en embryo´s van runderen toegestaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie