Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruimtelijke ordening behoeft verantwoordelijk beleid

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

Ruimtelijke ordening behoeft verantwoordelijk beleid, geen electoraal opbod (28/05/01)

Het partijbestuur van de VU betreurt dat het beleid inzake ruimtelijke ordening en de zonevreemde woningen de laatste dagen het voorwerp is geworden van een electoraal opbod, waarbij het algemeen gemeenschapsbelang nogal eens uit het oog werd verloren. De dissidente
- zowel ten aanzien van de meerderheid als ten aanzien van de eigen VLD-minister - uitspraken van VLD-voorzitter De Gucht en de bitse reacties vanuit groenrode hoek versterken louter de vigerende onduidelijkheid in hoofde van de Vlaamse bevolking. Terwijl net het tegengestelde doel de aanzet betrof van de discussie, althans voor de VU.

In functie van een goed én verantwoordelijk bestuur bewandelt de VU inzake ruimtelijke ordening de gulden middenweg, tussen blauw en groenrood in.
Indien de VLD, niettegenstaande de medeondertekening van het nieuwe voorstel van decreet, het debat heropent, wenst de VU volgende aandachtspunten onder het voetlicht te plaatsen:


1. Een nieuwe regeling dient in de eerste plaats rechtszekerheid te bieden; elke bewoner dient klaar en duidelijk te weten waar hij aan toe is. Ofwel wordt een definitieve woonzekerheid geboden, ofwel wordt de facto in een zeer beperkt aantal gevallen, zoals voor woningen gelegen in kwetsbare gebieden onteigend.


2. Vanuit het algemeen erkend subsidiariteitsbeginsel en conform het Vlaams regeerakkoord (De beslissingsbevoegdheid moet maximaal bij het daartoe meest geëigende niveau berusten) bepleit de VU dat de eerste verantwoordelijkheid bij de lokale besturen berust. Reeds in de vorige legislatuur verzette de VU zich als énige partij echter tegen een volstrekte decentralisatie. De VLD maakt nu een bocht van 180°. Verschillende problemen vragen een verschillende aanpak. De ruimtelijke situatie in bvb. de Westhoek verschilt nu eenmaal van deze in verstedelijkte gebieden. De beleidsuniformiteit in Vlaanderen inzake zonevreemde woningen en de preventie van lokale vriendjespolitiek kan gegarandeerd worden via o.a. algemene beleidsnormen en een strakker toezicht. De principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen blijven zo gehandhaafd.


3. Ook de problematiek van de bestemmingswijziging van bestaande landbouwbedrijven verdient een strikte regulering. En dit in twee richtingen; enerzijds moeten boerderijen na de beëindiging van de agrarische beroepsactiviteit particulier bewoond kunnen worden, anderzijds dient vermeden dat landbouwbedrijven worden opgericht in functie van latere speculatie.


4. Vanuit de bekommernis voor een sociaal grond- en woonbeleid wenst de VU dat maatregelen zoals de belasting op de leegstand én op braakliggende percelen, het gemeentelijk recht op voorkoop, de afschaffing van de koppelverkoop, de optimalisering van de stedelijke ruimtelijke ordening mee in het debat worden betrokken.

Op basis van de gulden middenweg die de VU aanreikt kan écht werk worden gemaakt van een uitgebalanceerd evenwicht tussen het individueel woonrecht en het algemeen gemeenschapsbelang.

Auteur:
VU-partijbestuur
Fons Borginon, algemeen voorzitter a.i.

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie