Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stagnatie uitbreiding opleiding voor huisartsen

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Stagnatie uitbreiding opleiding haio's

LAD-bericht van 28 mei 2001

Het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen kan minder worden uitgebreid dan minister Borst van VWS in januari toezegde. De beloofde uitbreiding tot een aantal van 670 opleidingsplaatsen is niet haalbaar. Het aantal basisartsen dat in 2003 tot huisarts kan worden opgeleid, is maximaal 492... Naast het feit dat veel basisartsen voor een andere artsencarrière kiezen dan het huisartsenvak, is het tevens moeilijk huisartsenbegeleiders en -opleiders te vinden. De LAD is van mening dat aantrekkelijke opleidingsvoorwaarden en -beloning, óók voor de huisartsenbegeleiders en -opleiders, aanzienlijk kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem...

De minister vreest dat een te grote instroom van aspirant-huisartsen de kwaliteit van de opleiding zal schaden. Haar vermoedens worden gevoed door de mening van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) en de acht universitaire afdelingen waar huisartsen worden opgeleid. Deze zijn uiteraard voorstander van uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen, maar binnen het haalbare.

Toenemende druk
Onder druk van het groeiende huisartsentekort is het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen geleidelijk verhoogd. Nu stagnatie onvermijdelijk lijkt, wil de minister met de betrokken partijen onderzoeken hoe de instroom na 2003 verder vergroot kan worden. Een belangrijk aspect van dit probleem is dat het aantal aanmeldingen voor de huisartsenopleidingen afneemt. Indien onvoldoende basisartsen zich aanmelden voor de opleiding wordt selectie op kwaliteit steeds minder mogelijk. Met alle ongewenste effecten van dien!

Animo voor het vak
Men verwacht positieve effecten van de verhoogde salarissen voor huisartsen-in-opleiding en de grotere aantallen studenten geneeskunde. Nu de primaire arbeidsvoorwaarden van de haio's door de salarisaanpassing met circa 30% per 1 januari zijn verbeterd, is de LAD samen met de Landelijke Organisatie Van Aspirant-Huisartsen, LOVAH in overleg met Stichting Beroepsopleiding tot Huisarts, SBOH over de secundaire arbeidsvoorwaarden. De vergelijking die vorig jaar gemaakt werd met de werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden van de verpleeghuisartsen in opleiding (vaio) maakte de salarisstijging van de haio's onvermijdelijk. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn echter nog ongewijzigd.

Aanvullend onderzoek
Inmiddels heeft KPMG een aanvullende onderzoeksopdracht gekregen voor een vergelijking van de secundaire arbeidsvoorwaarden van de vaio en haio. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek gaat LAD/LOVAH onderhandelen met de SBOH over de aanpassing van dit aspect van de beloning van de aspirant-huisartsen. Dit zou de animo bij basisartsen voor het huisartsenvak zeker positief kunnen beïnvloeden.

Opnieuw aanpassen
De LAD is bereid samen met LOVAH de voorstellen voor de salarissen van de haio's opnieuw aan te passen. Een redelijk uitgangspunt daarbij is om deze conform de salarissen uit het CAO-akkoord voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen te laten stijgen. Ook de daarin gewijzigde bepaling dat studietijd van vaio's als werktijd wordt gezien en inschaling kan plaatsvinden op basis van opleiding en ervaring, moeten worden besproken in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg. De SBOH heeft toegezegd te onderzoeken in hoeverre deze verbeteringen ook in de arbeidsvoorwaarden voor de haio's kunnen worden opgenomen. De 4% salarisverhoging die de vaio's op basis van de nieuwe CAO-Verpleeg- en Verzorgingshuizen ontvangen, zou in ieder geval op basis van de overeenkomsten met de werkzaamheden van de huisartsen-in-opleiding dit jaar ook voor de haio's moeten gelden. Dat lijkt de LAD geen onlogische redenering...

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Circulaire principe-akkoord CAO-Thuiszorg

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie