Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Welkomstwoord Jorritsma t.g.v. Contactplan-bijeenkomst

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Welkomstwoord vice-minister-president Jorritsma t.g.v. Contactplan-bijeenkomst, 28 mei 2001, 10.30 uur,
Eerste Kamer der Staten-Generaal

MdV !

Met genoegen geef ik gevolg aan de uitnodiging die mij is gedaan om een woord van welkom te richten tot de deelnemers aan deze bijzondere bijeenkomst.
Dat geldt zeer in het bijzonder voor de delegaties uit de parlementen van de Nederlandse Antillen en Aruba, die hun verre reis naar deze vergaderzaal van de Eerste Kamer hebben gemaakt.

Contactplan-bijeenkomsten als deze geven op
parlementair niveau invulling en inhoud aan wat in de preambule van het Statuut staat omschreven als "op voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke
belangen verzorgen en wederkerig bijstand verlenen". Overleg, samenwerking en wederzijds respect zijn
sleutelwoorden voor de onderlinge verhoudingen tussen de drie landen van ons Koninkrijk.
2

In deze bijzondere relatie past dat wij met begrip voor elkaars standpunten op een zinvolle, open en
constructieve wijze spreken over alle relevante
onderwerpen, ook over zaken waarover onze posities en opvattingen niet of niet helemaal overeenstemmen.

Over een tweetal onderwerpen wil ik vanmorgen kort iets zeggen: de financieel-economische problematiek, in het bijzonder in de Nederlandse Antillen, en onze
samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving.

De financieel-economische situatie in de Nederlandse Antillen is nog steeds zorgwekkend: oplopende tekorten en een toenemende werkloosheid zijn daarvan
illustraties.
De grootste opgave voor de overheid van de
Nederlandse Antillen bestaat uit het herstellen en vergroten van het vertrouwen van de private sector en van de bevolking als geheel in de economie en het
sociaal-economisch beleid.
Ingrijpende maatregelen zijn nodig om de
concurrentiepositie structureel te versterken en de publieke financiën op orde te brengen.
3

Deze weg is de Antilliaanse regering vorig jaar
nadrukkelijk ingeslagen.
Het vertrouwen van de Nederlandse regering in dat
beleid, dat in september 2000 leidde tot een eerste akkoord met het IMF, kwam concreet tot uitdrukking in extra financieel-economische steunverlening van
betekenende omvang: ruwweg een verdubbeling ten
opzichte van het jaar daarvoor.

Intussen moet er nog veel gebeuren, dat is wel
duidelijk.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de Staten van de Nederlandse Antillen bij de beoordeling, resp.
goedkeuring van wet- en regelgeving die voortvloeit uit genomen of nog te nemen maatregelen.
Medewerking van de Staten aan de voortgang van het proces van sociaal en economisch herstel is derhalve van onmisbare betekenis.
4

De Antilliaanse regering spant zich terecht in voor een verbetering van het investeringsklimaat, in nauwe
samenwerking met internationale organisaties als het IMF, de Wereldbank en de OESO.

Voor de Antilliaanse economie was het jaar 2000 een zwaar jaar, maar de bodem lijkt nu toch wel te zijn bereikt.
Voor dit jaar wordt een bescheiden toename van het Bruto Nationaal Produkt (BNP) met 1 à 2% verwacht, indien tenminste het herstelbeleid onverkort wordt voortgezet.

Lukt dat, dan zou men kunnen zeggen dat het tij begint te keren.
De eerste vruchten van het herstelbeleid kunnen al in 2001 worden geplukt wanneer gezamenlijk op de
ingeslagen weg wordt voortgegaan.
Bij dit alles mag wordt de sociale dimensie natuurlijk allerminst uit het oog worden verloren.
Ter ondersteuning van het sociaal beleid heeft
Nederland extra steun ter waarde van 20 miljoen gulden toegezegd.
5

Aan de besteding daarvan wordt nu gewerkt.

Voorts heeft de Nederlandse regering een bedrag van 30 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor een jeugd- en jongerenprogramma met een looptijd van twee jaar. En niet vergeten mag worden het onderwijsprotocol dat in januari dit jaar is overeengekomen in het kader van het reguliere samenwerkingsbeleid. Daarbij gaat het om een bedrag van 20 miljoen gulden.

Uitvoering van het IMF-programma blijft van het grootste belang: ik hoop van harte dat de Nederlandse Antillen er op korte termijn in zullen slagen om tot een akkoord met het IMF te komen.

De Arubaanse economie maakt op dit moment een
gezonde ontwikkeling door met een bijna volledige
werkgelegenheid.
6

In aansluiting daarop is de samenwerkingsrelatie
zodanig aangepast, dat Aruba een meer directe rol
heeft bij de inrichting van projecten.
Gezegd moet worden dat de economische positie nog
steeds relatief kwetsbaar is door de te grote
afhankelijkheid van het toerisme.
Verbreding van de economische basis blijft daarom
noodzakelijk.
De openbare financiën ontwikkelen zich wat minder
voorspoedig dan aanvankelijk werd gedacht.
Ook dit is een punt van aandacht voor de Arubaanse overheid en de Arubaanse volksvertegenwoordiging.

Het tweede onderwerp waarover ik kort iets wil zeggen, betreft onze samenwerking op het gebied van de
rechtshandhaving.
Van oudsher kennen onze landen al een nauwe relatie op het gebied van de rechtspleging, maar de afgelopen jaren is onze samenwerking uitgebreid naar het gebied van politie en justitie.
7

De routes naar en het verkeer tussen de drie landen van het Koninkrijk zijn kwetsbaar in een omgeving van een steeds hechter georganiseerde internationale
criminaliteit.
Terecht staat deze Contactplan-bijeenkomst daarom
mede in het teken van de criminaliteit rond drugs, zowel synthetische drugs als de traditionele harddrugs.

Verdere uitbreiding en intensivering van de
samenwerking tussen onze landen op ook dit gebied is van bijzondere betekenis.
Naast het overleg tussen de ministers van Justitie noem ik met name het recherchesamenwerkingsteam en de
Kustwacht.
Nederland heeft daarvoor de nodige middelen én
capaciteit ter beschikking gesteld.
Aan Nederlandse zijde wordt soms enige
terughoudendheid gesignaleerd bij onze partners waar het gaat om het verdiepen van de samenwerking in
deze.
8

Beseft dient echter te worden dat rechtshandhaving in het Koninkrijk door externe ontwikkelingen
onvermijdelijk een zaak van toenemend
gemeenschappelijk belang en gewicht is geworden die vraagt om steeds nauwere samenwerking.
Het gaat om ingrijpende maatschappelijke vraagstukken die naar hun aard vragen om grensoverschrijdende
antwoorden.
Onze verbondenheid in het Statuut als gezamenlijke rechtsorde van de Nederlandse Antillen, Aruba en
Nederland biedt daartoe niet alleen een kader maar ook een uitnodiging en een aansporing.

Rest mij tenslotte u een goede en vruchtbare
bijeenkomst toe te wensen.


* * * * * *
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...